De Coroniaan

Zie voor verantwoording van deze rubriek elders op de site de column: Vanwaar het stigma: de koppige, eigenwijze, ondankbare Coroniaan?Land van Melk en Honing1

Bron:koloniaal dag- en advertentieblad SURINAME van 26 april 1921, nr 33. Coronie. Dat het district Coronie, trots zijn isolement, niet de minste is onder de districten blijkt uit het verslag, van een lezing door de Ds. Cs. Juta gehouden voor de Vereeniging ‘„Nieuw Leven” en opgenomen in „De West” van … Verder Lezen…

Het zijn maar Coronianen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad SURINAME,  75ste Jaargang,  Nr 67, dd. 17 aug 1923 Coronie-cricketters[1]. Coronie, 10 augustus 1923. M. de Redacteur, Geef s.v.p. aan ons, Coronie-criketters, een kleine ruimte om ons hart even te luchten, en de reden aan  het  publiek van Paramaribo te laten weten waarom we niet zyn … Verder Lezen…

Een volksvertegenwoordiger voor Coronie

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, anno 1929. 81ste Jaargang No 11 d.d. 5 februari 1929 Coronie 28 januari 1929 Mijnheer de hoofdredacteur, Wilt u onderstaande een plaatsin uw blad geven. Oproeping Het district Coronie zoekt een volksvertegenwoordiger, die geneegen is bij zijn taak, om de algemene belangen te dienen, zich … Verder Lezen…

Paulus de Hartrotziekte en den domme coroniaan

Vrijdag 21 september 1923 , 67e jaargang , nr. 77 koloniaal dag en advertentieblad SURINAME Wat was de Hartrotziekte bij kokospalmen? Brieven van Paulus. Coronie, 12 Sept. ’23. De Hartrotziekte. Lezers, kent gy de hartrotziekte? Ik bedoel de hartrotziekte  der kokospalmen? Velen uwer kennen hem zeker niet en daarom zal … Verder Lezen…

Paulus en de hartrotziekte

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname,  17 augustus 1923, no 67 Brieven van Paulus. Coronie, 9 Aug. ’23. Jaren geleden schreef ik, dat een politiebeambte ingebroken had in een varkenshok. Bedoelde beambte maakte procesverbaal op tegen mij, doch vóórdat dit procesverbaal den DC bereikte, kwam er een verstandige beambte ter plaatse, … Verder Lezen…

De bureaucratie ziet ons toch wel voor dom aan

No. 14. Anno 1910. SURINAME. 62ste Jaargang. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.VRIJDAG, 18 FEBRUARI 1910 M. d. R. Er wordt nogal eens geklaagd, ook van Bestuurszijde, dat „het volk”  alles van ‘t Bestuur verwacht, geen initiatief neemt, indolent voortleeft, kortom onmachtig is om iets zelfstandig te beginnen of op touw te … Verder Lezen…

De wondeplek van Coronianen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname dinsdag 2 januari 1923, nr 1 Samenwerking bij de Coronianen. Coronie 16 December 1922 M. de R. Uit het reisverhaal van de Gouverneur naar Coronie in de courant, vernamen wij dat Zijne Ex. in zijn tafelrede de hoop uitsprak dat er samenwerking bij de Coronianen … Verder Lezen…