Stugers boek 2/3

Hierbij pag. 45 t/m 84 uit het boek van J.L Stuger. Hierin bespreekt Stuger kort het district  Nickerie (Nederdistrict Nickerie) en vermeld daarbij ook de oorsprong van deze naam, Nickerie. Maar naar eigen zeggen is het hem vooral te doen het Opperdistrict Nickerie (Coronie) te bespreken. Hij gaat daarom dan ook heel uitgebreid in op de geschiedenis van Coronie tot 1900, de oorzaken van het dichtslibben van de kreken en kanalen in Coronie, de zinloosheid destijds van het steeds uitbaggeren van het Totnesskanaal t.b.v. scheepvaartverkeer en het wegspuien van de modderbanken. Hij sluit af met het voorstel een spoorwegverbinding aan te leggen tussen Ingiekondré en Coppenamepunt.

Uit zijn verhandeling blijkt opnieuw dat al die mensen die beweerden dat de Coronianen uit die tijd (rond 1900) zelf gekozen hadden voor isolatie en geen behoefte hadden aan contact met Paramaribo en daarom achterlijk bleven (bijv. C.F.G Getrouw) gewoon geschiedvervalsers waren, want als er in die tijd echt één ding was dat  de Coronianen frustreerde, dan was het wel de slechte verbinding met Paramaribo en met Nickerie, omdat ze hun overgrote  overvloed aan landbouwproducten niet konden verkopen buiten Coronie.

 

Reacties zijn gesloten.