De Coroniaan

Zie voor verantwoording van deze rubriek elders op de site de column: Vanwaar het stigma: de koppige, eigenwijze, ondankbare Coroniaan?Coroniaan tegen oud Coroniaan

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, No. 19,  62ste Jaargang. Anno 1910, d.d. 8 maart 1910. Coronie,  25 Februari 1910, deel 2   (slot.) We hebben thans hier geen binnenlandschen, maar een buitenlandschen vijand[1] te bestrijden, en we zijn nog lang geen overwinnaar, zelfs geen spoor van succes nog;  maar de aanhouder … Verder Lezen…

Reismogelijkheden Coronianen

Reismogelijkheden Coronianen: opgedrongen of zelf gekozen isolatie? Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad  Suriname, 27 mei 1921 Brieven uit Coronie. Coronie 18 Mei 1921. Vóór de mogelykheid om uit de ratteval alhier te geraken, geheel ophoudt, tracht deze en gene nog eventjes naar de stad te gaan. De Commissaris heeft het geluk … Verder Lezen…

Gebrek aan goed drink- en waschwater

Koloniaal nieuws- en advertentieblad Suriname, 05 maart 1929,  81ste Jaargang, nummer 19 Coronie, 25 Febr.1929 Mijnheer de Redacteur, Wij hebben thans gebrek aan water in ons district door het wegblijven der regens. De eenige plaats waar iedereen in Coronie, al woont hij in ‘t Oosten of in ‘t Westen, drinkwater … Verder Lezen…

Gemopper2

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, Anno 1929. No 11. 81ste jaargang Dinsdag 5 februari 1929   Feest, als Coronie van den aardbodem verdween! Coronie 29 januari 1929. Nog steeds een gemopper over de toepassing van de rij- en voertuigenbelasting voor ons district. Hoe meer men die zaak bekijkt, hoe onrechtvaardiger … Verder Lezen…

Gemopper1

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad SURINAME VRIJDAG 4 JAN. 1929, 81ste Jaargang No. 2 Coronie 18 December 1928. Eindelijk hebben we de lang verwachte regen gekregen, en zijn we met een paar flinke buien verblijd. De vorige nacht heeft het zelf den geheelen nacht zachtjes geregend en is er weer volop … Verder Lezen…

Mailmisère en 1 juli viering

Koloniaal Nieuws- en AdvertentiebladSuriname d.d. 10 juli 1923, no 56, 1923, 75e jaargang Mailmisère en 1 juli viering. Coronie, 29 Juni 1923. De vorige mail heeft een aantal vrachtgoederen achtergelaten, men zegt zelfs meer dan medegenomen werd. Dat zal regel worden, want de transportbooten ontbreken. Laatst is er een afgekeurd … Verder Lezen…