De Coroniaan

Zie voor verantwoording van deze rubriek elders op de site de column: Vanwaar het stigma: de koppige, eigenwijze, ondankbare Coroniaan?CORONIANEN KLAGEN OVER HUN DISTRICT

De Vrije Stem 22 november 1972  Omwonenden van de Coronieweg te Jenny in het district Coronie hebben in een open brief geklaagd over het slechte leefklimaat in het district Coronie. In het bijzonder werd naar voren gebracht de nogal „zeer slechte” waterhuishouding van de landbouwpercelen aan de zogenaamde Coppenameweg, waardoor … Verder Lezen…

Het ouderwetsche praatje dat ons volk lui is.

Bron: Suriname koloniaal nieuws- en advertentieblad 04-11-1927, jg 79, nr. 90 Brieven uit Coronie. Coronie  31 October 1927. Als er soms nog menschen zijn die aan het ouderwetsche praatje dat ons volk lui is, gelooven, laat ze dan nu eens in Coronie komen kijken, dan zullen ze wel tot andere gedachten … Verder Lezen…

Ex dc’s geven Coronianen een slechte naam

Passage uit een  ingezonden stuk van een Coroniaan. Bron: Nr 29 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, 73ste jaargang 12 april 1921 Brieven uit Coronie. Coronie 8 April 1921. (……) En dan hopen we dat ons bestuur breken zal met de gewoonte om hier steeds Commissarissen heen te sturen, die of niets weten, … Verder Lezen…

Percelen te Totness en het beloofde eigendomsrecht

Suriname : Koloniaal nieuws- en advertentieblad d.d. 13-12-1929, jg. 81, nr.99.   Coronie 5 December 1929. M.de Red. Wilt U mij a.u.b. een plaats geven in uw veelgelezen blad voor ‘t volgende? De Gouverneur heeft een groote vergadering gehouden met zijne ambtenaren waar— volgens bericht in de bladen, o.a. behandeld … Verder Lezen…

Ontstaan en Ontwikkeling Van de ST JOZEFPOLDER ( Kronieken Coronie)

Met de komst van pater J. de Kort op 20 oktober 1914 in Coronie deed ook het patronaatswerk zijn intrede. Door pater Nederveen waren er destijds al enige aanzetten toe gegeven, in die zin dat hij een 8-tal grote jongens bijeengebracht had. Maar deze opzet slaagde niet. De leeftijd speelt … Verder Lezen…

Wederlegging bedenkingen tegen negers (Kronieken Coronie)

Er komen nu zowat 100 kinderen op school. Ik ben zelf verwonderd geweest na 3 jaren afwezigheid, over hunne vorderingen in het leeren, stilte, zedigheid en ijver. Het heeft mij zelf getroffen, het volk zoo goed te hooren medezingen in de kerk, onder de mis en lof zelfs latijnsche gezangen!.

Coronie „De Universiteit tot opleiding van Districts-Commissarissen.”

No. 19,  63ste Jaargang, d.d. 7 maart 1911 SURINAME. koloniaal Nieuws= en Advertentieblad.  Coronie „De Universiteit tot opleiding van Districts-Commissarissen.” Coronie, 1 Maart 1911. (…….) Doch met dat al, zijn we op Coronie nog lang niet dood, hoor, is er integendeel een Nieuw-Leven. Wat ik daarmee bedoel? Dat zal ik … Verder Lezen…