De Coroniaan

Zie voor verantwoording van deze rubriek elders op de site de column: Vanwaar het stigma: de koppige, eigenwijze, ondankbare Coroniaan?Paulus mag de Vee opzichter Neumann niet 3/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, 75ste jaargang, nr 72, Dinsdag 4 september 1923. Paulus mag de Veeopzichter Neumann niet  3/3 Brieven van Paulus Coronie, 22 Aug. ’23 Eenige nos. terug schreef ik dat de veeopzichter een goed betalend  baantje als agent voor de varkensverkoop in Paramaribo heeft. Nu komt de … Verder Lezen…

Paulus mag de Vee opzichter Neumann niet 2/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, 75ste jaargang, nr, 65, vrijdag 10 augustus 1923. Paulus mag de Veeopzichter Neumann niet  2/3 Rectificatie. M. d. R. Wij verzoeken beleefd om plaatsing voor het volgende en danken U by voorbaat. In Nr. 53 van het Nieuwsblad Suriname zegt de brievenschrijver Paulus o.m.: „De … Verder Lezen…

Paulus mag de Vee opzichter Neumann niet 1/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad SURINAME Anno 1923. 75ste Jg. No. 53. Vrijdag 29 juni 1923 Brieven van Paulus. Paulus mag de Vee opzichter Neumann niet 1/3 Coronie, 16—6—’23. De Coroniaan is arm. En deze toestand zal voortduren, zoolang de menschen slapen. Coöperatie is het redmiddel, maar daarvoor zijn Coronianen nog … Verder Lezen…

De Kanaalkwestie Rooms en Hernhutter 3/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad SURINAME, No. 65., 73ste Jg. Anno 1921  d.d. 16 augustus 1921 De Kanaalkwestie Rooms en Hernhutter:  3/3 Verdeel en heers Met groote belangstelling volgde ik in de verschillende nieuwsbladen de z. g. “kanaalkwestie” in Coronie. De Directeur van O. W.en V. bood één gulden aan voor … Verder Lezen…

De Kanaalkwestie: Rooms en Hernhutter 2/3

  Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad suriname, no 61, 73ste jaargang, d.d. 2 augustus 1921 De Kanaalkwestie: Rooms en Hernhutter 2/3 Coronie als  Asschepoester Coronie 18 Juli 1921 ‘t Spreekt haast vanzelf dat ik weer over ‘t kanaal schrijf. Vooralsnog is ‘t onmogelijk in mijn brieven daarover te zwijgen, want we schieten … Verder Lezen…

De Kanaalkwestie: Rooms en Hernhutter 2/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad suriname, no 61, 73ste jaargang, d.d. 2 augustus 1921 De Kanaalkwestie: Rooms en Hernhutter 2/3 Coronie als  Asschepoester Coronie 18 Juli 1921 ‘t Spreekt haast vanzelf dat ik weer over ‘t kanaal schrijf.  Vooralsnog is ‘t onmogelijk in mijn brieven daarover te zwijgen, want we schieten … Verder Lezen…

De Kanaalkwestie: Rooms en Hernhutter 1/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, No 56, 73ste jaargang, d.d. 15 juli 1921   Een twijfelachtig succes voor pater De Kort die zijn mannen liet uitbuiten. ln De Surinamer van Zondag jl. vinden wij onder de titel: „Een succes van het Vereenigsleven” een stukje waaruit wij hieronder het grootste en … Verder Lezen…