Ex DC’s geven coronianen een slechte naam

Nr 29 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, 73ste jaargang 12 april 1921

Brieven uit Coronie.

Coronie 8 April 1920.

We hebben nu de finale, ’t Is gedaan. Wat dat zeggen wil? Wel men kan nu niet meer in en ook niet uit Coronie. Dinsdag toen de mail uit Paramaribo kwam, zaten al de transportboten hoog en droog  op de modder in ‘t kanaal en konden natuurlijk bij gemis aan water niet uitvaren.

Een paar visschersbooten die buiten waren, werden aangehuurd, om althans de passagiers en pakketten aan land te krijgen, wat met veel moeite gelukt is. Tot overmaat van ramp was een dier booten lek, en ofschoon het water met emmers uitgehaald werd, zaten de passagiers tot aan hun knieën in ‘t water. De vrachtgoederen, waaronder de verhuisboedel van leeraar  Zschassler gingen mee naar Demerara.

Vandaag (Vrijdagmiddag om 4 uur) zal getracht worden de passagiers en pakketten voor Paramaribo naar buiten aan de stoomer te brengen. Men hoopt met hoogwater zooveel water in ’t kanaal te krijgen, dat met half geladen booten kan vertrekken worden.

Natuurlijk blijven een aantal vrachtgoederen achter, wat voor vruchten enz. totaal verlies beteekent. We staan er dus op Coronie nu goed voor. En nu te moeten zeggen dat die toestand door jaren lange verwaarloozing is ontstaan, dat herhaaldelijk gewaarschuwd is dat het zoo zou komen maar ons Districtsbestuur tot voor een jaar kalmpjes het zaakje zijn gang liet gaan.

‘t Is treurig. Onze Districts Commissaris Juta heeft van af zijn komst onmiddellijk die toestand overzien en alarm gemaakt. Wij hopen met  goed gevolg. ZEdG. gaat  zelf met deze mail naar de stad, en zal zeker niet stil zitten, te hopen is dat hij gedaan zal krijgen dat onmiddellijk de handen aan ‘t werk geslagen worden, maar ‘t zal naar geld rieken, dat is vast en zeker.

En dan hopen we dat ons bestuur breken zal met de gewoonte om hier steeds Commissarissen heen te sturen, die of niets weten, of niets kunnen, en hier een paar jaren de boel in de war gooien, de Coronianen een slechte naam geven en dan, God betert het, nog met promotie vertrekken, voor ons de naam latende dat niemand goed is hier.

En wie berekent de schade voor ons Coronianen van dezen toestand. Zoo we weten, heeft Coronie in 1920 uitgevoerd voor een bedrag van f350.800. Begrijp nu eens als de toestand van ons kanaal goed was, zoodat we zonder hinder konden uitvoeren, wat nu moet bederven, hoeveel hooger dat bedrag zou zijn. En bij die ellendige communicatie dondert men ons nog met uitzonderingstarieven voor vracht op de mail, voor ons hoofduitvoer product olie en noten, en kost de passage heen en terug, maar eventjes f27 voor een reisje van 2 x 10 uren.

Enfin, Coronie is taai en kan wat verdragen, als we ten slotte eens afdoende worden geholpen, willen we alles vergeten en vergeven, als we onze vleugels maar ongehinderd kunnen uitslaan. Onze bemindeleeraar Scholze en zijn echtgenoote, moeten ons verlaten en gaan met deze mail weg als er gelegenheid is. Ze waren jaren in ons midden, en we zullen hen noode missen, onze goedewenschen en beden volgen hen naar Leliendaal.  Algemeen verwondert men zich, dat die oude heer waarlijk nog verplaatst werd, en waarom hij zijn laatste dienstjaren niet hier kan uitdienen. Er zal zeker wel een gewichtige (?) reden voor zijn. En nu ga ik eens naar t Kanaal kijken, wanneer en of de booten zullen kunnen vertrekken.

CORONIAAN

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.