Het zijn maar Coronianen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad SURINAME,  75ste Jaargang,  Nr 67, dd. 17 aug 1923

Coronie-cricketters[1].

Coronie, 10 augustus 1923.

M. de Redacteur,

Geef s.v.p. aan ons, Coronie-criketters, een kleine ruimte om ons hart even te luchten, en de reden aan  het  publiek van Paramaribo te laten weten waarom we niet zyn gekomen.

Voor een paar weken kwam de Voorzitter van C. C. C[2], de Heer Polanen, uit Paramaribo en riep dadelijk de besturen der andere clubs bijeen om mede te deelen dat de Heer Snellen [3]verzocht had uit de clubs een elftal te vormen en daarmede in Paramaribo een match te komen spelen tegen een elftal van daar. Allen waren in beginsel daar zeer voor en men vroeg naar de conditiën.

De Heer Polanen deelde toen mede dat de Heer Snellen toegestaan had dat als naar gewoonte de uitnoodigende club de kosten betalen zou. Er is toen dadelijk een elftal gevormd en de practis zyn begonnen. Ook wij, die in de stad als nette sportman wilden uitkomen, hebben onze benoodigheden aangeschaft om Coronie op z’n best te laten uitzien. En verbeeldt U nu, M. d. R., dat met deze mail, nu alles klaar en aangeschaft is, de Heer Snellen laat weten dat hij alleen een klein geldelijk bedrag wil geven, niet eens genoeg voor de reiskosten, en de rest voor onze rekening is.

M. de R. Hoe vindt U zoon handeling,  is dat sportaanmoedigend,  is dat sportmen like?  We hebben ons niet aangeboden.  De Heer Snellen is zelf met een uitnoodiging  gekomen, en heeft aan de Heer Polanen een toezegging gedaan, die hy gerust kon doen, want er was publiek genoeg te verwachten by de match, dus de entrees zouden de kosten wel meer dan goed maken.

Of heeft de Heer Snellen gedacht:  het zyn maar  Coronianen —Dan heeft hy zich in ons  vergist, want we komen niet voor het pleizier  van de Heer Snellen —Hy heeft nu weer getoond weinig voor  Coronie te voelen en nog minder  voor de Coronianen,  misschien één uitgezonderd, die zich voor f 100.— per maand wel leent om de naam van opzichter der stalweide te dragen[4]maar dat moet niet op sportgebied een leiddraad zijn. We zullen de gemaakte kosten wel dragen maar niet spoedig de handelingen van den Heer Snellen vergeten. Onze besten dank voor de plaatsing.

CORONIE-CRICKETTERS

[1] Cricket was in die tijd  dé echte sport in Suriname (en ook in Coronie uiteraard); dus net zoals voetbal dat nu is. En de Coronianen waren toen gevreesde cricketters.  Er kwamen zelfs teams uit  Nickerie en Demerara (Guyana) om tegen de topjongens van Coronie te spelen. Dat is ook de reden waarom men ze graag in Paramaribo zag  spelen, goed voor de recette (red. coronie.eu).

[2]Coronie Crickett Club (red. coronie.eu)

[3]E. Snellen, toenmalig directeur van het Landbouwdepartement in Paramaribo (red. coronie.eu)

[4]de heer Neumann, een Duitse immigrant (masra Neumang), destijds woonachtig te Burnside, en rijdend op een motorfiets (informatie van een 90-jarige Coroniaanse  en uit  archief Coronie.eu ).

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.