Oud news

Een bericht van Harold Wolf:  MEDISCHE BLUNDERS IN CORONIE  Het is reeds een aantal jaren het geval dat de RGD-poli te Coronie ondermaats functioneert. De gezondheidsklachten van patiënten worden niet serieus genomen, waardoor er vaak nodeloos medische blunders worden begaan, die zelfs de dood ten gevolge hebben…verder lezen

 

Coronie Sportbond bestaat 80 jaar  Met gepaste trots zullen vooral de rechtgeaarde Coronianen op 24 augustus a.s. de dag gedenken dat tachtig jaren terug en wel in 1932 een aantal stoere, dappere, maar vooral sportieve mannen het aandurfden een eigen sportbond op te richten. verder lezen

Coronie gaat geen stap vooruit   Auteur: Hardeo Ramadhin (politiek-analist), 22 april 2012   Op 25 mei 2010 hebben de Coronianen massaal (62.52%) op de Mega Combinatie gestemd. Beide zetels zijn nu in de boezem van deze partij beland. Het is voor het eerst na 1987 dat de NPS (NF) geen zetel(s) behaald heeft in het cocosdistrict. Ook alle rr-en dr-leden zijn gewonnen door de Mega Combinatie. In de politiek is alles mogelijk. De Coronianen hebben hoge verwachtingen van de regering Bouterse/Ameerali, maar vooral van de partner PALU. Alvorens ik verder ga, geef ik de uitslag van de drie afgelopen verkiezingen in Coronie door, waardoor de lezers een goed politiek beeld kunnen vormen van de politieke verhoudingen in Coronie. verder lezen…

15 Apr, 12:30 Starnieuws

d6909f004f92c5a1095aefea181eac0a.jpg
De nieuwe installatie waarvoor Natuurlijke Hulpbronnen heeft gezorgd.

In Coronie stroomt het drinkwater weer uit de kraan. Met man en macht heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een complete nieuwe generator met bijbehorende schakelkasten geinstalleerd.

De brandweer, de politie, deskundigen van Natuurlijke Hulpbronnen, EBS en SWM hebben allen hun medewerking verleend om de Coronianen uit de noodsituatie te halen. Dit zegt Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbestrijding (NCCR) aan Starnieuws. Assembleelid Remie Tarnadi (Mega Combinatie/NDP) zegt dat nu het hele district weer water heeft. Vanaf vanmorgen om half 5 begon het water weer te stromen.

Resultaat geboekt
Slijngaard zegt dat er gewerkt wordt aan een duurzame oplossing. De twee generatoren zullen permanent als back-up dienen. Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen heeft zaterdag een oriëntatiebezoek gebracht aan het kokosdistrict. Volgens districtscommissaris Harriet Ramdien van Coronie is de minister tevreden met het tot nu toe verrichte werkzaamheden.

De dc heeft waarnemend president Robert Ameerali op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen. Ook heeft hij alle hulp aangeboden. “Er zijn zeker twaalf werkers die dag en nacht hun krachten hebben gegeven. We hebben sinds toen geen oog dicht gedaan. De Coronianen hebben hun saamhorigheid getoond en erg veel geduld betracht. We werken prettig samen en ik ben zo trots op ze”, stelt Ramdien. De dc merkt op dat ‘wan orgi tya wan bun’. Nu is Coronie het eerste district met een back-up.

Wanita Ramnath

Dc Ramdien roept hulp NCCR in

14 Apr, 04:00

2067a59904dd01e0b0b84daa7baca100.jpg
De afgebrande powerhouse.

Districtscommissaris Harriet Ramdien van Coronie heeft de hulp van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbestrijding (NCCR) ingeroepen. Doordat de powerhouse van de Dienst Watervoorziening Coronie in vlammen opging, zijn de bewoners verstoken van drinkwater. Om dit probleem op te lossen is het NCCR naar het district afgereisd. Dit zegt Ramdien aan Starnieuws.

De dc merkt op dat ze alle ondersteuning heeft van vicepresident Robert Ameerali, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de brandweer. De brandweer van Nickerie, Coronie en Paramaribo hebben elk een tank vol met water afgestaan aan de bevolking. Ook de distributie wordt door de brandweer geregeld. Deskundigen van NH zijn al bezig om het probleem op te lossen. “Volgens de deskundigen kan er pas tegen zondag weer normaal drinkwater zijn”, zegt Ramdien.

Jerry Slijngaard deelt mee dat er met man en macht gewerkt wordt om het leed van de mensen te verzachten. Hij vraagt de bevolking om wat geduld te betrachten, omdat dit grote probleem niet binnen één avond opgelost kan worden. “Alle mogelijkheden worden bekeken. We zijn druk doende een structurele oplossing te brengen in deze kwestie. Er zijn al drie tankvoertuigen met ruim 40.000 liter water gedirigeerd naar het district en er wordt al gewerkt aan een generator. Voor de avond zijn er noodmaatregelen getroffen, maar pas bij daglicht kan er echt gewerkt worden”, stelt Slijngaard.

Coronie krijgt drinkwater uit Paramaribo

13 Apr, 20:15 STARNIEUWS

d77f56e566f9556753dd09d5f6f7f7e4.jpg
De powerhouse van Coronie is verwoest.

De Coronianen krijgen hulp uit Paramaribo. Er wordt een watertank met 10.000 liters alvast gedistribueerd aan de plaatselijke bewoners. De distributie zal geschieden door de brandweer in samenwerking met het districtscommissariaat en de Surinaamsche Waterleiding (SWM).

De brandweer heeft erger kunnen voorkomen. Alleen de powerhouse van de Dienst Watervoorziening Coronie is in de vlammen opgegaan. Dit zegt onderbrandmeester Silent Dennis aan Starnieuws.

Geen stroom
De brandweer kreeg een melding van de SWM-topper uit Coronie, die zelf rende naar de brandkazerne. “Hij was in paniek en vertelde dat de powerhouse in brand stond. We zijn nauwelijks 500 meters verwijderd van daar en hadden binnen vijf minuten de brand onder controle. Bij aankomst zagen we een grote rookontwikkeling en vlammen. Het gaat om elektrische bedradingen en we hebben toen, gezien de situatie, poeder gebruikt in plaats van water om deze brand te blussen”, stelt Silent.

De brandweertopper merkt op dat de brand beperkt is gebleven tot de powerhouse. Door de brand is er geen stroomtoevoer, waardoor de huishoudens geen water kunnen krijgen. Twee medewerkers hebben de brand opgemerkt en sloegen alarm. De powerhouse voorziet het hele district van drinkwater. In al die jaren is er nooit voor een back-up gezorgd.

Wanita Ramnath

6 april 2012  Broddelwerk in Coronie vervolg  Bijgaand twee foto-series over de voor tgang van het rommelwerk langs het Totnesskanaal in Coronie, waarbij als vergelijkbaar materiaal drie foto’s gemaakt bij het kanaal van plantage John….  verder lezen

2 april 2012  Reactie op “ Verontruste  Coronianen” In het kader van hoor en wederhoor plaatsen wij op verzoek van de heer M.S. Khodabaks uit Coronie zijn volgende reactie op het stuk Verontruste Coronianen verder lezen 

31 maart 2012   Broddelwerk in Coronie  Een aantal foto’s gemaakt door dhr. Harold Monkou, op 25 maart 2012, bij het Totnesskanaal, achter de Gouverneurstraat, voorbij EBS, ter hoogte van Polderdam (Podroedang). Klik op deze link verder lezen

22 maart 2012  Verontruste  Coronianen: Bericht van Harold Wolf en Gitana Monkau-Plak : Met het aantreden van districtscommissaris (dc) Ramdien dacht eenieder een verandering te kunnen hebben in het bestuurlijke van het district Coronie. Na een jaar Ramdien is er inderdaad verandering in het bestuurlijke opgetreden, namelijk chaotisch bestuur. Verder lezen…

Coronie nog steeds niet gecertificeerd

Dagblad Suriname24-02- 2012

Coronie kan nog steeds de level 1-certificering van het DLGP- programma niet krijgen.  Het district met de wuivende palmen beschikt niet over een districtsadministrateur en een burgerinformatiecentrum.

De laatste districtsadministrateur, Roberta Leeflang, vertrok niet lang nadat Harriet Ramdien tot districtscommissaris werd benoemd. Volgens het DLGP – programma is het hebben van een districtsadministrateur één van de vereisten om gecertificeerd te worden. Deze houdt de boekhouding van het district in de gaten.

Verder blijkt dat Coronie niet over een burgerinformatiecentrum beschikt. Dit centrum is belangrijk voor het district en voor de burgerij, maar vooral het bedrijfsleven. Ondernemers kunnen hier namelijk terecht om allerhande informatie over het district te vergaren. Coronie heeft tot nu toe geen van deze zaken in place. Het district beschikt evenmin over een districtssecretaris.

Bericht van Harold Wolf d.d. 10 februari 2012  DC CORONIE GEEFT ONBEVOEGD AMBTELIJK BEVEL TOT ONTRUIMING. Een ambtenaar van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling werd onlangs in Coronie gedetacheerd, om zoals ook in overige districten gebeurt, een Bureau Informatie Centrum (BIC) op te zetten. Dit met het oog op de aanstaande decentralisatie van het bestuur in Coronie en instelling van een districtsfonds.  verder lezen.

Bericht van GFC nieuws 20-12-2011

Bouva stoort zich aan deal overheid en Digicel

Zie ook column Cultuurbarbaren gaan hun gang naar.

 Tuesday 20 December

PARAMARIBO- Melvin Bouva (Megacombinatie/NDP) stoort zich aan het feit, dat de overheid een deal is aangegaan met telecomprovider Digicel. Het gaat om een contract van 2 jaar voor ongelimiteerd bellen en sms’en en de levering van 2000 mobiele toestellen.

Hoewel Bouva de naam van de provider niet noemde was het duidelijk dat het om die deal ging. De jonge politicus kan het niet verkroppen, dat de overheid een staatsbedrijf overslaat en een overeenkomst aangaat met de concurrent. Nergens ter wereld gebeurd dit voorzitter maar in Suriname wel.

De parlementariër raakte enigszins geirriteerd toen collega’s wilde interumperen en hij stelde, dat hij eerst zijn punt wilde maken. We hebben de blom, we kunnen de broden bakken maar toch worden ze ergens anders gekocht, aldus Bouva. Fractiegenoot Andre Misiekaba stelde voor vice president Robert Ameerali uit te nodigen om de deal uit te leggen.

Hij zegt zich wel geïnformeerd te hebben en daaruit zou blijken ‘dat a staatsbedrijf faja’. Ook in dat geval kon tegen Telesur gezegd worden, ga je huiswerk maken en kom terug.

Coronie bezig Ramdien uit te kotsen

De Ware Tijd 14/11/2011

Paramaribo – Nog maar ongeveer tien maanden na haar installatie als districtscommissaris (dc), schijnt Coronie bezig te zijn Harriet Ramdien uit te kotsen. De volksvertegenwoordigers Remi Tarnadi (NDP) en Anton Paal moeten niets meer van de dc hebben, terwijl de voorzitter van de districtsraad, Frank Rozenblad, haar ook liever ziet gaan dan komen.

 Ondertussen ontwikkelt zich een actiedreiging onder het personeel van het gezondheidscentrum in het district, om handelingen die Ramdien zou willen plegen om een andere dan de door RGD aangewezen persoon te belasten met de leiding van het centrum. “Laat ze dat doen.
Maar dan moet ze weten dat zij alleen het centrum zal draaien, want het personeel zal er niet zijn”, weet bondsvoorzitter Robby Naarendorp. Hij geeft aan dat een zeer ervaren persoon, die landelijk heeft gefunctioneerd, is aangesteld als verantwoordeijke. Toch probeert Ramdien naar verluidt iemand anders naar voren te schuiven. Zij vindt dat zij de vertegenwoordiger van de president is in Coronie en dus de bevoegdheid heeft. “Je moet weten waar je bevoegdheden beginnen en waar die eindigen”, luidt de waarschuwing van de vakbondsman. Hij erkent dat de dc het hoogste gezag is van het district, maar dat de bevoegdheden duidelijk zijn omschreven.

De meningen van de parlementariërs in het district duiden er allemaal op dat zij Ramdien weg willen. Tarnadi wil niet in details treden, maar geeft aan dat de situatie “onwerkbaar” is geworden. “We hebben signalen naar de politieke top doen uitgaan en het is aan hen om een verstandig besluit te nemen dat in het belang is van het district”. Minister Linus Diko geconfronteerd met de uit de hand lopende situatie, zegt zaken gelezen en gehoord te hebben. Ook zou Paal hem een aantal keren over deze kwestie hebben gesproken. “Maar de zaak is formeel nog niet op mijn bord”, stelt hij.
Jongeren in Coronie hebben minder leuke teksten over Ramdien aangebracht op muren. Deze zijn ondertussen verwijderd. Terwijl de verschillende personen die de krant spreekt geen hoge dunk hebben van het vermogen van Ramdien, struikelt iedereen over haar taalgebruik dat gelardeerd zou zijn met schuttingtaal. “A sma mofo doti van zo heb je me niet”, aldus Rozenblad. Paal geeft aan dat hij zich persoonlijk heeft ingezet om Ramdien in Coronie te krijgen nadat zij in Nickerie niet meer door een deur kon met onder andere de coördinator van Nickerie, Mohamed Doekhie. “Naderhand heb ik mijn goede vriend Doekhi excuses moeten aanbieden”, aldus Paal. Hij geeft aan dat Ramdien niet communiceert, maar erger nog afspraken niet nakomt. Het ergst vindt hij dat ze manipuleert met de waarheid. Als voorbeeld noemt hij een situatie waarbij hij en Ramdien met de vertegenwoordiger van een telecombedrijf afspraken hadden gemaakt voor het aanbrengen van reclame van het bedrijf op een locatie. Na vertrek van de vertegenwoordiger zou de dc gebeld hebben met de concurrent om op dezelfde locatie reclame aan te brengen. Een andere zaak die zowel Paal als Rozenblad aanhaalt is dat de dc het pas gerenoveerde woonhuis, bestemd voor de dc, feitelijk heeft gesloopt. Vloerbedekking en andere zaken zijn verwijderd en aan derden gegeven, om daarna aan te geven dat het huis in die staat is overgenomen. “Kijk ik ben geen vriend van het Nieuw Front, maar dat kan je de vorige dc niet aandoen”, zegt Paal geïrriteerd. “Dat ga ik niet pikken”. Hij hekelt het feit dat terwijl er twee auto’s ter beschikking zijn van het commisariaat, Ramdien in huurauto’s rondrijdt. De sfeer op het commisariaat zou ook ellendig zijn. “Ze terroriseert iedereen”, luidt het commentaar van Paal. Ondertussen kijkt Rozenblad met argusogen wat er gebeurt bij de ijsfabriek van het district. Dit bedrijf moet een bestuur hebben dat zaken in orde maakt. Echter is er na het verstrijken van het mandaat geen nieuw bestuur benoemd. “Al het geld gaat naar haar toe en ik vraag mij af wat ermee gebeurt”, zegt Rozenblad. De krant heeft twee dagen vergeefs gepoogd de dc te bereiken.-.

GFC-nieuws 14-11: Diko zal eerst gesprek hebben met Ramdien

Monday 14 November

PARAMARIBO – Vanuit kringen van het ministerie van regionale Ontwikkelingen (RO), verneemt GFC Nieuws, dat minister Linus Diko eerst een gesprek wil hebben met district commissaris Harriet Ramdien van Coronie. Dan pas kan de bewindsman bepalen welke stappen hij onderneemt.

De afgelopen week hebben alle vooraanstaande organen binnen het bestuurlijke van Coronie, het vertrouwen in Ramdien opgezegd. Van de twee parlementariërs tot en met het personeel van haar commissariaat. De gemeenschap van Coronie ziet Ramdien liever gaan dan blijven.

Zij is vrijdag boos vertrokken uit het district en is sindsdien niet bereikbaar voor een wederwoord op de aantijgingen die aan haar adres worden gemeten. Diko zegt, dat hij als meerdere van de district commissarissen niet zomaar een beslissing wil nemen zonder eerst met betrokkene gesproken te hebben.

Hij heeft over de klachten gelezen en gehoord in de media. Hij zal echter volgens de bestaande structuren, te werk moeten gaan. Voorlopig zal deze week een waarnemend functionaris aangewezen worden voor Coronie.

 Starnieuws 13 nov 2011 : DC Ramdien en assembleeleden kruisen de degens
 13 Nov, 00:01
c0650082af2ac0e6f8f09a99cf6f3a5d.jpg
DC Harriet Ramdien

Districtscommissaris (dc) Harriet Ramdien van Coronie en de assembleeleden Anton Paal en Remi Tarnadi kruisen de degens. Zij willen niet meer met haar samenwerken en steeds meer mensen klagen over Ramdien. De dc begrijpt de commotie niet en zegt een luisterend oor voor eenieder te hebben als het gaat om de belangen van de Coronianen en de ontwikkeling van het district.

“Ik heb nog steeds een goede samenwerking met de Coronianen, de district-en ressortraadleden en alle andere organisaties”, zegt Ramdien aan Starnieuws. De dc merkt op dat districtsadministrateur Roberta Leefland nog afgelopen vrijdag aan het werk was. “Ze kan geen ontslag indienen, omdat ze op contractbasis werkt. Haar contract loopt op 31 december 2011 af en dan zal bepaald worden of het contract beëindigd of verlengd zal worden”, aldus Ramdien.

Ramdien versus Paal/Tarnadi
Ramdien begrijpt niet waarom Paal (Mega Combinatie/PALU/) haar publiekelijk bekladt. Hij is volgens de dc nog nooit met een project of een voorstel bij haar geweest. Paal zou haar slechts enkele keren hebben gebeld. De dc benadrukt dat ze een politieke benoeming heeft, maar deze functie is ook gebonden aan wetten en regels.

Volgens Paal valt er niet te werken met Ramdien. “Ze verdraait dingen, houdt zich niet aan haar afspraken en er kan niet gepeild worden wanneer ze wel of niet de waarheid spreekt”, meent Paal. Hij merkt op dat de dc onkundig is en ongeschikt is voor deze job. Daarnaast sticht ze brand tussen PALU en NDP. Dit kan Paal niet meer tolereren en de achterban is volgens hem erg kwaad. “Ik ben van plan om mijn beklag officieel bij de president te doen, want Ramdien moet vertrekken uit het district. De grootste vergissing die gemaakt is, is Ramdien als dc te plaatsen in Coronie”, stelt Paal.

Tarnadi (Mega Combinatie/NDP) zegt dat het erg belangrijk is dat er een goede samenwerking moet zijn tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Hij merkt op dat indien iemand een politiek benoemde functie bekleedt, de persoon zich moet houden aan de politieke eisen en regels.

GFC Nieuws 12-11-2011

Ramdien overhoop met Coroniaanse gemeenschap

Saturday 12 November

PARAMARIBO- Districtscommissaris Harriet Ramdien schijnt overhoop te liggen met de bevolking van Coronie. De werkwijze van de dc valt niet in goede aarde bij de gemeenschap. Ze kan het werk volgens sommigen niet aan en is bezig zaken te verdraaien. De verhouding van haar medewerkers en de plaatselijke organen is dusdanig verstoord, dat districtsadministrateur Roberta Leeflang ontslag heeft genomen.

DNA-lid Anton Paal is op de hoogte van deze ontwikkeling. Ook hij zegt niet met de dc te kunnen samenwerken. De zaak ligt nu op het bord van minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling.

 Telesur schenkt Coronie nieuw cultureel centrum [ Dagblad Suriname Geplaatst: 22/06/2010]
Paramaribo – In Coronie zal het oude vervallen gebouw, dat ooit dienst deed als het Cultureel Centrum, worden gerenoveerd en heringericht in opdracht van Telesur. Het wordt een modern cultureel centrum met een vernieuwde bibliotheek en een aangepaste activiteitenruimte met podium. Daarnaast wordt het centrum uitgebreid met een ICT-ruimte waar Coronianen gebruik kunnen maken van diverse communicatietechnologieën zoals fotografie, film en het internet.
De renovatie van het cultureel centrum is een blijvend geschenk van Telesur en partners aan het district Coronie. Dit, als blijk van dank en waardering voor de grote gastvrijheid en medewerking van Coronie bij de realisatie van het glasvezelkabelproject te Totness. Samen met medepartners van het zeekabelproject, zoals de bedrijven Global Marine, Huawei, Nexans en Columbus Network, investeert Telesur zo’n USD 300.000 in de renovatie van het cultureel centrum. De benodigde faciliteiten worden door de bedrijven zelf geïnstalleerd en ter beschikking gesteld.
Gisteren werden in het hoofdgebouw van Telesur contracten getekend met de dc van Coronie, de ontwerpers van het renovatieplan, Atlantic Architects en het uitvoerende bouwbedrijf De Wilde. Voor Coronie betekent het cultureel centrum een stap vooruit in de ontwikkeling van het district. De zeer verheugde districtscommissaris Irene Esajas verklaart: “Een cultureel centrum heeft een grote waarde, want als je je cultuur niet kent, is dat niet goed voor de samenleving. Mensen kunnen hiernaartoe komen om te lezen, om cultuuruitingen te doen, om iets te leren maar ook om vertier te hebben.”
Vooral voor de jongeren acht de dc het belangrijk dat ze zich kunnen ontplooien. De nieuwe ICT-ruimte zal de plaatselijke bevolking een bredere blik gunnen op de buitenwereld en de gelegenheid bieden Coronie meer te etaleren in het eigen land en over de grenzen.
Dit past in de toekomstvisie van Telesur waarin Caribische jongeren middels zogenaamde ‘community hubs’ meer toegang hebben tot de nieuwste communicatiemiddelen en informatie kunnen uitwisselen over elkaars land en cultuur. In Coronie zal nu de eerste ‘community hub’ van Suriname worden gerealiseerd. Telesur hoopt hiermee de aftrap te hebben gegeven voor het realiseren van meerdere van dergelijke cultuur- en communicatiecentra in Suriname.
In Coronie wordt zo snel mogelijk gestart met de bouw en renovatie van het nieuw cultureel centrum. Een goed bestuur van het centrum is van groot belang voor een optimaal gebruik ervan. Telesur zal zelf ook een plaats hebben in het bestuur om begeleiding en ondersteuning te geven aan beheer en onderhoud. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe Cultureel Centrum Coronie over twaalf weken worden opgeleverd.
Personeel Sozavo Coronie naar CCC-gebouw [Dagblad Suriname Geplaatst: 10/11/2011]
Paramaribo – De gedupeerde medewerkers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) te Totness, Coronie, zullen vandaag hun intrek nemen in het pand van het Cultureel Centrum Coronie (CCC). Het gebouw waarin het wijkkantoor tot gisteren gevestigd was, verkeert in deplorabele staat
en er bestaat instortingsgevaar. Het personeel ging vorige maand in actie, daar de leiding van het ministerie talmde te zorgen voor een oplossing. Er werd tot 11 uur ’s morgens gewerkt. Districtscommissaris Harriet Ramdien deed aan de Sozavo-leiding het voorstel het personeel op te vangen in het CCC-gebouw. Na twee weken gaf Sozavo groen licht voor de verhuizing. Sozavo-bondsvoorzitter Lesley Cronie die de zaak aan het rollen bracht, zegt dat de verhuizing reeds per 1 november een feit had moeten zijn. Het ministerie kon echter niet voorzien in het nodige transport. De bond heeft toen gemeend een deel van de vrachtkosten op zich te nemen, zegt Cronie.
De nieuwe locatie is circa 150 meters verder en staat tegenover de openbare markt van Coronie. De accommodatie in het CCC-gebouw is een tijdelijke oplossing. Ramdien hield Sozavo voor het gammele pand liever te slopen en een nieuw pand op te zetten. Volgens de bondsvoorzitter zal het plan voor een nieuwbouw nog jaren kunnen duren voordat het gerealiseerd wordt. Hij heeft liever een grondige renovatie van het Sozavo-wijkkantoor. Het is nog niet bekend wat de reparatie zal kosten. De bond heeft dat ook vaker gevraagd aan Sozavo, maar heeft daarop nog geen antwoord gehad. Niet alleen dat van Totness, maar vrijwel alle Sozavo-wijkkantoren in Coronie zijn er zeer slecht aan toe, vanwege achterstallig onderhoud in de loop der jaren.

Lees ook de column: Grof schandaal

Paal en Tarnadi lusten Ramdien niet

Dagblad Suriname Geplaatst: 09/11/2011

Paramaribo –  ‘Het valt erg tegen om met dc Harriet Ramdien te werken. Ze is gebleken koppig te zijn en verdraait de waarheid heel vaak.’ Anton Paal (MC/Palu) kijkt beteuterd wanneer hij dit zegt. ‘Het valt heel moeilijk om met deze vrouw te werken. Ik ben diep teleurgesteld.’

Paal vertelt dat hij zonder morren meewerkte aan de positie voor Ramdien. ‘Ik denk dat het de juiste beslissing was om de NDP het commissariaat te laten invullen, maar niet de juiste persoon.’

Remy Tarnadi (MC/NDP) heeft ook moeite met de districtscommissaris. ‘Op dit moment is er een onwerkbare situatie tussen de dc en de DNA-leden’, uit Tarnadi bezorgd. Volgens het lid moet er tussen de wetgevende en de uitvoerende macht een samenspel zijn. ‘Het zijn politici die ervoor zorgen dat er zetels vergaard worden en de functies opkomen. Als je nog steeds een politiek benoemde persoon bent, dien je je aan de politieke regels te houden.’

‘Ik heb me vergist in Harriet’, zegt Paal. ‘Ik denk niet dat het district gediend is als deze vrouw op deze wijze doorgaat. Ze luistert niet en doet precies wat ze wil. Dat is de reden dat ik maanden geen contact met haar heb gehad. Ik wil met deze vrouw niets te maken hebben.’

De dc zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Gregory Rijssen

Dagblad Suriname :Harriette Ramdien: ‘We houden het boorplatform in de gaten’  DAGBLAD SURINAME Geplaatst: 26/07/2011 Paramaribo–  ‘We houden het boorplatform nauwlettend in de gaten’, zegt de burgermoeder Harriette Ramdien van Coronie. Het boorplatform van de Staatsolie Maatschappij Suriname NV staat al bijkans een week langs de Nelson Mandelaweg. Het platform die vanuit de zee het district is binnengevaren, heeft aan de onderkant, vanwege het schuren tegen boomstammen, op bepaalde plaatsen scheuren opgelopen. Arbeiders zijn al een week bezig deze te herstellen.

‘Ik heb erop gestaan dat er 1 maal 24 uur een graafmachine daar ter beschikking staat. Dit, om eventuele calamiteiten die zich mochten voordoen meteen aan te pakken’, zegt de burgermoeder. In het gebied waar het boorplatform nu is gestationeerd, heeft men een dam opgeworpen met het doel de werkzaamheden te vergemakkelijken.

Voor de burgermoeder is het nog onduidelijk welke negatieve consequenties het boorplatform zal hebben voor het kustgedeelte. Dit kan pas na het vertrek van het boorplatform geïnventariseerd worden. Het platform moet namelijk de oversteek doen naar Burnside. In dit gebied zullen er proefboringen worden verricht naar de voorkomens van olie in de bodem. Staatsolie wil nagaan of het economisch rendabel is om activiteiten in het district te ontplooien.
Voor Ramdien is het, vanwege de ontstane situatie, ook een vraag wanneer de proefboringen daadwerkelijk van start zullen gaan. De districtscommissaris van Coronie heeft ook geen idee hoe lang het nog zal duren voordat de schade aan de onderlaag van het platform zal zijn hersteld.‘Gelukkig hebben zich tot nog toe geen gevallen van overstromingen en/of andere vormen van wateroverlast voorgedaan ten gevolge van het boorplatform dat daar gestationeerd staat.’ Harriette Ramdien heeft alle hoop dat het Staatsolie, met al de ervaring en de kennis die zij in huis heeft, zal lukken om heel binnenkort daadwerkelijk met haar operationele werkzaamheden te beginnen.     – Asha Bhagwat

 

De strijd tegen het wassende water – Door Hannah Aukes .

Bron: Wereldomroep 6-8-2011

Sinds jaar en dag kampt het district Coronie met het stijgende zeewater. In 2004 stond het de bewoners tot aan de lippen. De politiek nam een besluit: er moest een dijk komen. Nog drieënhalf jaar en dan moet de dijk klaar zijn. Hoe gaat het tot nu toe?

 

“25 jaar geleden moest je drie kilometer de zee in lopen voordat je het water aan kon raken. Moet je nagaan hoe de kust afkalft als er niet wordt ingegrepen.” Coördinator Johan van de Wal van de Nederlandse bouwer MNO Vervat werkt al drie jaar aan het dijkproject bij Coronie. Vanuit zijn terreinwagen bekijkt hij de dijkwerkzaamheden; de bouw van een 14 kilometer lange zeewering die de bewoners van Totness tot Burnside moet beschermen tegen het water.

Melk en honing
Een ansichtkaart van Coronie. Houten huizen steken af tegen frisgroene landschappen. Modderbanken, mangrovebossen en kokospalmen vullen het kader daarbuiten. Niet voor niks werd het vruchtbare Coronie het district van melk en honing genoemd. Nog steeds is er een aantal imkers actief, maar de rijstsector is nagenoeg verdwenen. Het oprukkende zoute water verziltte de oogst.

De juiste balans tussen zoet en zout water, waarbij de gewassen het beste gedijen en de mangrove als natuurlijke dijkbescherming zijn werk doet, is al jaren verstoord. Het resultaat van een stijgende zeespiegel, de inpoldering en slecht onderhoud van dijken en dammen. Met 2004 als dieptepunt. Het water reikte tot en met de Oost-Westverbinding aan toe en de politiek greep in: er zou een dijk komen.

Droge voeten
Nu, ruim zeven jaar later, zien de dijkbewoners de komst van de dijk met enthousiasme tegemoet. Nu al biedt de dijk in aanbouw ze voordelen. Bewoonster Jessica Creton toont het erf in haar achtertuin, waar de dijk doorheen loopt. Ze weet nog goed dat het erf vroeger twee keer per dag blank stond, tot 30 cm hoogte. “De dieren, de gewassen, alles leed eronder. Maar nu is dat verleden tijd. We hebben droge voeten, geweldig! En zo kunnen we zelfs zonder hinder van het zoute pompoenen en kokosnoten verbouwen.”

Dhr. Dipopawiro

Ook pomphouder Dipopawiro knikt tevreden. Vroeger zat hij in de rijstbouw, maar door de infiltratie van het zeewater stopte hij ermee en leeft hij sindsdien van zijn pompstation. “De dijk beschermt ons tegen het water en brengt zo het leven in Coronie weer wat op gang,” zegt de voormalige boer.

Laat het water stromen
Alex Feller, voorzitter van Actie Comité Herstel Noorder Coronie Polder, heeft echter geen goed woord over voor hoe er destijds tot de dijk besloten werd: “Schandalig vind ik het, criminelen zijn het! Bestaande studies hadden eigenlijk moeten leiden tot een ander besluit: geen dijk, maar de herintroductie van het oude poldersysteem.”

Feller, afstammeling van een oude slavenfamilie, staat met een zonwerend t-shirt op zijn hoofd te ploegen op het erf bij zijn oude houten familiehuis uit begin 19e eeuw. Al jaren is zijn credo en zijn strijd: laat het water stromen! Het gaat hem om de natuurlijke afwatering van het zoete water via herstel van het koloniale afwateringssysteem.

“Mijn voorouders hebben dit polderstelsel opgebouwd. Ik ben de Nederlanders dankbaar voor dit systeem: het werkte. Maar nu gooien de Nederlanders het kind met het badwater weg. Ik stel ze hier verantwoordelijk voor!”, zegt Feller. Zijn vrees is de erosie en extra verstoring van de natuurlijke balans door de bouw van de dijk. Hij is met zijn advocaat bezig om de staat ervoor aan te klagen. “De kosten van de bouw komen neer op 20.000 euro per Coroniaan. Terwijl het de dood in de pot is!”

Natuur handje helpen
De hydroloog Sieuwanath Naipal, verbonden als professor aan de Anton de Kom Universiteit, houdt er weer een andere mening op na. Hij is het met Feller eens dat hij kiest voor de meest natuurlijk weg, maar hij gelooft dat de natuur wel een handje geholpen moet worden. Naipal bekleedt de leerstoel Land- en Waterbeheersing en is onder andere gespecialiseerd in de aanwas van mangrove als natuurlijke dijkwering. Met zijn studenten is hij juist een meting aan het doen op een stuk grond van de universiteit aan de kant van Totness, en constateert dat de mangrove zienderogen aan het groeien is.

“We moesten ingrijpen in 2004, dat is een ding dat zeker was. De dijk zoals hij er nu is, zonder de rotsen erop, beschermt ons tegen het water.” Hij wijst op de dijk en vervolgt dan: “Maar let op, en dit is belangrijk: ik pleit ervoor om van de nood een deugd maken. Laat die geplande stenen achterwege en bouw dammen in, zodat het zoete water kan stromen en de mangrove kan groeien.” Een beetje Feller, een beetje MNO, een beetje van de natuur? De strijd tegen het water lijkt nog niet uitgestreden.

 

Gezondheidszorg Coronie in de lift
Bron:Starnieuws d.d. 21 Mei 2011 , 16:30

 

6878106da0ce30addb4a71a224a3488c.jpg
Districtscommissaris Hariëtte Ramdien blij met positieve ontwikkelingen gezondheidszorg Coronie.

 

Districtscommissaris Hariëtte Ramdien van Coronie is ingenomen met de positieve veranderingen die merkbaar zijn in de gezondheidszorg. Het district beschikt nu over een arts van de Regionale Gezondheids Dienst (RGD) die permanent poli kan houden. De vorige RGD-arts Frankel Brewster kon niet altijd in het district zijn omdat hij een studie volgt. Ramdien zegt dat een keer per maand een oogarts Coronie aandoet. Vanaf oktober zal er ook een afdeling van Jeugd Tand Verzorging zich vestigen in het district. Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) komt regelmatig naar het district om mensen te behandelen. Er zijn ruim 35 personen in kaart gebracht die behandeling nodig hebben. Deze week zijn twee personen die intensieve aandacht nodig hebben, naar de stad vervoerd door het PCS.

Coronie telt 34 ziekenverzorgers. Er zijn nu 12 ziekenverzorgers in opleiding. De districtscommissaris is verheugd dat ze mee kan delen dat binnenkort een verpleegkundige zal afstuderen. Zij wijst erop dat de RGD-poli een centrale rol vervult bij de dienstverlening. Het gebouw heeft een opknapbeurt nodig. Ramdien hoopt dat ook dit gerealiseerd kan worden.

Wanita Ramnath

Ramdien: “Coronie moet groente- en fruitschuur van het land worden”

02/03/2011 –www.starnieuws.com Een districtscommissaris kan in haar eentje niet een district tot ontwikkeling brengen. Samenwerking met alle Coronianen is onontbeerlijk. Deze boodschap benadrukte de nieuwe dc Harriet Ramdien van Coronie dinsdagmiddag tijdens haar installatie.

 

Volgens Ramdien moet de landbouwsector beter tot ontwikkeling worden gebracht. Het district heeft 4500 hectare aan rijstareaal; hiervan wordt slechts een klein gedeelte ingezaaid. Ramdiens streven is om de rijstproductie te verhogen.

 

Ramdien merkt op dat ze samen met de bevolking Coronie tot de groente- en fruitschuur van het land wil maken. Ook de bijenteelt moet op gang gebracht worden. “Onze bijdrage ligt in onze wilskracht en motivatie om dit district tot grotere hoogte te brengen”, aldus Ramdien. Ramdien is voor Coronie de derde vrouwelijke dc. Volgens haar voorgangster Roline Samsoedien is Ramdien goed ingewerkt in de materie. Ze merkt op dat de nieuwe dc het district uit de vergrijzing zal moeten helpen.

 

Samsoedien benadrukt dat het werk van de dc veel vergt.“Maakt u van dit district wederom het district van melk en honing”, zegt Samsoedien.

 

Dagblad Suriname
Zandafgravingen Coronie tijdelijk stopgezet


Geplaatst: 09/02/2011

ParamariboAlle zandafgravingsactiviteiten in Coronie zijn tot nader orde stopgezet. Dit besluit is genomen door waarnemend districtscommissaris Roline Samsoedin. Een storm van klachten over illegale zandafgravingen in het Coppenamegebied noodzaakte de plaatselijke autoriteiten en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) om acuut in te grijpen. Samsoedin vertoefde afgelopen weekeinden in het gebied. Het veldbezoek was een schokkende oriëntatie. De illegalen zijn zodanig te werk gegaan dat het achterland van het Coppename-gebied vanwege de vele kraters veranderd is in een omvangrijke meer. ‘Het lijkt haast wel een zee’, zegt Samsoedin. Voor de dierenpopulatie in het omliggend gebied kan deze milieuverstoring negatieve gevolgen hebben.

De Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) had twee maanden terug enkele afgravers reeds aangezegd te stoppen met hun activiteiten, omdat zij zich niet hielden aan de vergunningsvoorwaarden. Dit gebeurde na interventie van parlementariërs uit Coronie en de plaatselijke politie. Het verrichten van aanhoudingen gaat moeizaam. Onderinspecteur Jabini zegt dat de illegalen door mensen in het gebied worden getipt. Als de politie eenmaal in het gebied is, blijken de vogels te zijn gevlogen. De dichtstbijzijnde politiepost is ruim 50 kilometer verwijderd van het Coppename-gebied. De politie heeft inmiddels andere strategieën om de pakkans van deze illegalen te verhogen. De extra controle zal ook niet alleen in Coronie, maar ook vanuit Saramacca plaatsvinden.

Er zijn werkafspraken gemaakt tussen de verantwoordelijke instanties waarbij de situatie in het gebied geëvalueerd zal worden. De terroriserende zand- en schelpafgravers ontzien zelfs eigendomsterreinen van burgers niet om hun snode daden voort te zetten. Drie maanden geleden werd het terrein waarop de EBG-kerk te Welgelegen staat het doelwit van deze illegalen. In het holst van de nacht wordt het schelpzand van de terreinen afgegraven, waarbij er enorme kraters worden gemaakt. Het gevaar voor instorting van het kerkgebouw was levensgroot aanwezig, zegt een kerkbestuurslid.


 

Harriëtte Ramdien ingenomen met bezoek DNA-delegatie
Bron:Starnieuws d.d.06 Feb, 2011
973b297769a4e171002506fd6c1570d1.jpg
Aankomende dc, Harriette Ramdien

Aankomende districtscommissaris (dc) van Coronie, Harriette Ramdien, is ingenomen met het oriëntatiebezoek van de parlementaire delegatie aan het district. Ramdien is in januari door president Desi Bouterse benoemd tot dc. Zij loopt stage bij waarnemend dc Roline Samsoedin. Zij wordt binnenkort geïnstalleerd.

Het assembleelid Remie Tarnadi (Mega Combinatie/NDP) vindt dat Ramdien al gereed is om de uitdagingen aan te gaan. Hij merkt op dat de Mega Combinatie haar heeft voorgedragen en dat deze partij in het district de verkiezingen massaal heeft gewonnen. Beide zetels zijn veroverd door deze combinatie. De lokale bevolking en de twee parlementariërs, Tarnadi en Anton Paal (Mega Combinatie/PALU), zullen de nieuwe dc volledig ondersteunen. Tarnadi zegt aan Starnieuws dat Ramdien een voortrekkersrol zal vervullen om het district tot grote hoogten te brengen. Volgens Tarnadi beweegt Ramdien al soepel onder de bevolking.

“De problemen en de mogelijkheden van Coronie worden steeds duidelijker. Door het het bezoek van de parlementariërs, kan er veel ondersteuning gekregen worden van De Nationale Assemblee om het district tot ontwikkeling te brengen”, zegt Ramdien desgevraagd aan Starnieuws. Zij merkt op dat wanneer de vraagstukken van Coronie aangekaart worden in het parlement, er begrip en ondersteuning zal zijn.

Ramdien vindt het een bijzonder goed initiatief dat de volksvertegenwoordigers zich oriënteren in de verschillende districten. “Ook al worden de parlementariërs per district gekozen, je bent assembleelid voor het hele land”, benadrukt Ramdien. Zij zegt voldoende inzicht te hebben gekregen in de potentie die het district heeft en welke prioriteiten gesteld moeten worden. Ramdien gaat haar nieuwe job positief tegemoet.

Monorath: “Niet alles hoeft op de lange baan in Coronie”
Bron: Starnieuws d.d. 6 Feb, 2011
958d3c3b564022ff945d3a5c33f73797.jpg
De rijstproductie in Coronie is behoorlijk achteruit gegaan.(Archieffoto)

Parlementariër Harish Monorath (Mega Combinatie/Nieuw Suriname) vindt dat sommige vraagstukken in het district Coronie spoedig aangepakt kunnen worden. De volksvertegenwoordiger werd samen met collega’s geconfronteerd met problemen uit het district tijdens een oriëntatiebezoek zaterdag. Hij kan zich niet voorstellen dat het district geen tandarts, geen gynaecoloog en geen bejaardentehuis heeft. Ook de rijstsector is aan het doodbloeden.

Monorath merkt op dat er van de 220 landbouwers slechts twee boeren nu actief zijn in Coronie. Er is maar twaalf hectare ingezaaid. “De rijstarealen zijn er. De faciliteiten kunnen geschapen worden, zodat mensen deze sector nieuw leven inblazen”, aldus Monorath. De parlementariër zegt dat er een compleet ingerichte bejaardentehuis is, opgeleide personeelsleden, maar geen geld vrijgemaakt wordt om dit tehuis te runnen. Het district heeft geen enkel bejaardentehuis dat operationeel is.

De parlementariër vindt dat de Zeedijk veel meer mogelijkheden biedt. Hij merkt op dat het district veel potentie heeft en dat er stukje ordening moet komen. Ook de lokale bevolking moet meewerken hieraan. De illegale zandafgravingen moeten volgens Monorath spoedig aangepakt worden, omdat ze voor veel vernieling en inkomstenderving zorgt.

(Wanita Ramnath)

Zandafgravingen grootste probleem van Coronie
Bron:Starnieuws d.d. 06 Feb, 2011

 

820a7b5445a2737522ce860fa1aea538.jpg
Assembleeleden in gesprek met regionale volksvertegenwoordigers in Coronie.

Het grootste probleem van Coronie is de illegale zandafgravingen in het Coppenamegebied. Hierdoor komen grote delen in de regentijd blank te liggen.
Vijftien parlementariërs brachten zaterdag een eendaagse orientatiebezoek aan het district Coronie. Anton Paal (Megacombinatie/PALU) en Remie Tarnadi (Mega Combinatie/NDP) uit het district waren als begeleiders aangesteld.

Zorgwekkend
De delegatie heeft verschillende instanties en gebieden bezocht. De problemen zijn aangehoord en zullen gepresenteerd worden aan het parlement. Tarnadi zegt de illegale zandafgravingen zorgwekkend zijn. Vooral het zuidelijk gedeelte van de Oost-Westverbinding ligt in de regentijd onder water door de gaten die ontstaan. Het water stroomt vanaf kilometer 103 tot 120 over.

“De Zeedijk van Coronie en de zwampkerende dam moeten nog aangepakt worden. Het district heeft veel potentie. De agrarische sector en de veeteelt kan goed tot ontwikkeling komen. Met het oog op de Zeedijk kan toerisme opgang gebracht worden”, aldus Tarnadi.

Goed beeld
De delegatie bracht onder andere een bezoek aan een bejaardentehuis, dat niet operationeel is, het vissersdorp, het Coppenamegebied waar zandafgravingen plaatsvinden. Tarnadi merkt op dat door de zandafgravingen de staat veel inkomsten derft. Er zou ordening moeten komen. Hier is vaak om gevraagd.

De delegatie had ook een ontmoeting met de districtsraad- en ressortraadsleden, waarnemend districtscommissaris Roline Samsoedien en toekomstige districts-commissaris Harriëtte Ramdien. De verschillende problemen zijn voorgehouden aan de delegatie. De volksvertegenwoordigers hebben een goed beeld gekregen van de situatie in het district.

Vijftien parlementariërs waren: Remie Tarnadi, Anton Paal, Refano Wongsoredjo, Soetimin Marsidih, Carl Breeveld, Rudolf Zeeman, Henk Ramnandanlal, Harish Monorath, Frederik Finisie, Diepakkoemar Chitan, Noreen Cheung, Marinus Bee, Mohamed Abdoel, André Misiekaba en Waldie Ajaiso. Breeveld was als enige parlementariër uit de oppositie aanwezig. Na Coronie volgen de districten Saramacca, Commewijne, Brokopondo en het resterend gedeelte van Sipaliwini.

(Wanita Ramnath)

Illegale schelpafgravingen brengen verkeer in Coronie in gevaar

DSB.07-04-2011

De illegale schelpafgravingen in het district Coronie gaan onverkort door. Het is nu zo erg dat zelfs het verkeer in gevaar kan komen. Dit zegt parlementariër Remie Tarnadi. “Nadat kwaadwilligen geruime tijd de bermen aan weerszijden van de Coppenameweg, tussen km 102 en km 103, handmatig hebben afgegraven, hebben zij nu lef om vlak naast de weg nabij km 104 af te graven. De kraters die ontstaan zijn, zijn nauwelijks een meter van de weg verwijderd en vormen een groot gevaar voor het verkeer”, aldus het assembleelid. Verder lezen

 

 

Reacties zijn gesloten.