Coronie herstart

Deze rubriek werd onmiddellijk na het vertrek van dc Ramdien uit Coronie opgestart om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen, omdat immers de heren parlementariërs van Coronie van oordeel waren dat pas na het vertrek van dc Ramdien de ontwikkeling van Coronie goed op gang zou komen. Welnu, de lezer mag aan de hand van onderstaande koppen zelf oordelen of nadien inderdaad ontwikkelingen gericht op vooruitgang op gang zijn gekomen, en zo ja welke. Ontwikkelingen die al door de vorige regering waren opgestart, zoals woningbouw, tellen hier niet mee! Kleinschalige ontwikkelingen die onder het motto “roeien met de riemen die je hebt”, door Coronianen zelf worden opgestart, zoals een leguanenboerderij, evenmin. Ook geprononceerde plannen zonder begin van uitvoering zijn hier helemaal niet aan de orde! Het meeste recente onderwerp is genummerd 1. Het oudste onderwerp staat helemaal onderin. Redactie Coronie.eu De ontwikkelingen in Coronie van 1 juli 2012:

Reacties zijn gesloten.