Schelpenafgravingen

Aan de hand van een serie foto’s elders op de site, genomen in het Coppenamegebied, kunt u zelf vaststellen wat de gevolgen zijn geweest van de schelpafgravingen voor het gebied. De waterpartijen en de meeste bergen aan schelpen op de foto’s zijn niet direct vanaf de openbare weg zichtbaar. Dat gebied is afgeschermd door een buffer aan oerwoud, maar is via een verharde zijweg goed bereikbaar met de auto. De argeloze over de Oost-Westverbinding langsrazende automobilist heeft geen flauwe notie van wat voor milieuramp zich langzaam in dit achterland kan voltrekken. De foto’s werden genomen op een onbewaakt moment of beter gezegd op een moment van onbedachtzaamheid.
Veel foto’s zien er heel mooi uit en wekken de indruk van de aanwezigheid van een feeëriek landschap: aanlokkelijk koel ogend zwart zwampwater om een verfrissende duik in te nemen tijdens het hete middaguur. Maar schijn bedriegt!
Daar waar zich vroeger ongerept oerwoud bevond – oerwoud dat fungeerde als een natuurlijke hoger gelegen verdediging tegen het zeewater – bevindt zich thans lager gelegen land met schijnbaar mooie waterpartijen die de indruk wekken van natuurschoon in optima forma. Niets vermoedende buitenlandse toeristen zouden zich wanen in een walhalla van rust als zij dit achterland zouden bezoeken.

Evenwel dient men zich te realiseren dat al die waterpartijen zijn ontstaan door brute verkrachting van de natuur ter plaatse met draglines en bulldozers; dit alles omwille van de handel in schelpen. De daar achtergelaten bulldozer- en draglinewrakken zijn de stille getuigen van deze brute gangbang. U moet zich voorstellen wat er gebeurt indien bij een overstroming het zeewater op deze hoogte van de Oost-Westverbinding de weg oversteekt en het zilte water zich gaat nestelen in deze kraters. Deze kant van de Oost-Westverbinding is namelijk sinds de afgravingen steeds lager komen te liggen ten opzichte van de andere kant van de weg. Hierdoor is het dan ook niet ondenkbaar dat in de toekomst zeewater de Oost-Westverbinding zal oversteken en zich zal gaan nestelen in deze zoetwaterbekkens. Er ontstaat dan een woestenij van verzilte grond. Flora zal verder vernietigd worden en fauna dieper het woud ingaan. Daarom is het een zegen dat deze schelpafgravingen inmiddels zijn stopgezet. Maar de reeds gepleegde verkrachting kun je niet terugdraaien. baja: a dé só kaba (het zij zo)!! Dan zit er uiteraard niets anders op dan, via een Bijbelse redenering, een verstandshuwelijk aan te gaan met het gebied; door het kind van de rekening, het nieuw ontwikkelde natuurschoon, te idealiseren en tot norm voor het gebied te verheffen. Daarom zou ik ervoor willen pleiten dat de overheid dit gebied ophoogt naar het oude niveau en ontwikkelt tot een toeristische attractie zoals Colakreek, White Beach, Baboenhol of Blakka Watra, met ontspanningsmogelijkheden voor toeristen en Coronianen. Men zal wel milieu-inspecteurs moeten aanstellen om te voorkomen dat daar afvalbergen de plaats gaan innemen van de schelpbergen.
Herwin Hooplot

Foto’s van schelpenafgravingen

Reacties zijn gesloten.