Coroniaan tegen oud Coroniaan

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, No. 19,  62ste Jaargang. Anno 1910, d.d. 8 maart 1910.

Coronie,  25 Februari 1910, deel 2   (slot.)

We hebben thans hier geen binnenlandschen, maar een buitenlandschen vijand[1] te bestrijden, en we zijn nog lang geen overwinnaar, zelfs geen spoor van succes nog;  maar de aanhouder wint. Hadden we met een gewonen tegenstander te doen, dan stond de kans niet slecht, die zou zich niet ruïneeren, maar nu we met een vijand te doen hebben die het zelf niet betaalt, maar dit aan de belastingschuldigen overlaat (en die hebben niet veel te vertellen) zijn de kansen op overwinning nog niet groot, en toch: wie weet ?

Een jaar geleden waren de ontvangsten aan vracht voor iedere Coroniereis uit Paramaribo tussen  f150, en f200,  plus 50 tot  80 passagiers, 2 x per maand. Nu is de opbrengst aan vracht  ± f2O  en 15 tot  20 passagiers de eene keer,  en de andere keer geen vracht en slechts 8 en 10 passagiers. De uitgaven aan roeiloonen enz. enz. zijn geen cent minder. Alleen de bagatel voor extra roeiers als er heel veel vracht was, wordt nu gespaard omdat men geen vracht aanneemt en vervoert. Logisch!

En dat zijn nu geen praatjes of gissingen, maar feiten die de vrachtlijsten en het boek van den conducteur uitwijzen. Waar blijft nu de zuinigheid of bezuiniging? En al dat verlies is te voorkomen en was voorkomen, door den stoomer 3 of 4 uur voor Coronie te laten wachten. Welk bezwaar kan daar nu in ‘s Hemelsnaam tegen zijn?

Ja! de Nickerie-passagiers hebben dan een paar uren (doch in geen geval meer dan zes uren) langer reis.— En let wel, slechts eens per maand. Is dit nu een argument om Coronie voor op te offeren en te vernietigen? Ik zeg vernietigen, want dat wordt het op den duur.

Ik geef toe dat „tijd geld is”, zeker, en ik heb genoeg besef om te weten dat de snelste vervoermiddelen te prefereeren zijn en van veel voordeel  bovendien. De vlugste en meest bijdehandsche wint het; rust kent men niet meer, vooruit! Geld maken! Prachtig en waar. Maar in Europa, in Amerika zeker. Doch in Suriname? Laten we elkaar niet bedotten. Is het geen paskwil om hier zoo druk te doen? Laten de menschen hier toch kalm blijven, want, waarachtig, of de reis van Paramaribo en Nickerie en V. V. 6 uren langer of korter duurt, daar heeft niemand schade of voordeel van, zoo gewichtig zijn de zaken niet. Ik heb altijd medelijden met de lui die op reis in Suriname zoo druk en gehaast doen, zoo aanstellerig, want ‘t is bepaald heelemaal overbodig. We kunnen het hier nog best op onze slofjes af, en al die drukte bewijst alleen dat de patiënt aan verbeelding laboreert, maar van reizen niet veel ondervinding heeft.

Welk bezwaar kan er nu bestaan om op Coronie iedere reis vracht te nemen? Ik heb het weer aangetoond:  Geen en nogmaals geen. En waarom nu die paar duizend gulden ontvangst voor de Kol. kas, waarvoor geen enkele cent meer uit te geven is, laten loopen? Kan de kolonie het niet gebruiken? Wie is in staat daarop een antwoord te geven ?

CORONIAAN.

[ [1]  Bedoeld wordt een vijand buiten Coronie, ofwel degene(n) die de dienstregeling van de Koloniale Scheepvaart bepalen (red. Coronie.eu).]

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.