Gebrek aan goed drink- en waschwater

Koloniaal nieuws- en advertentieblad Suriname, 05 maart 1929,  81ste Jaargang, nummer 19

Coronie, 25 Febr.1929

Mijnheer de Redacteur,

Wij hebben thans gebrek aan water in ons district door het wegblijven der regens. De eenige plaats waar iedereen in Coronie, al woont hij in ‘t Oosten of in ‘t Westen, drinkwater kan halen, is het Zoetwaterkanaal te Totness.

Door de aanhoudende droogte is het water heel wat gedaald in dit kanaal, zoodat wij gevaar loopen, dat het zeewater, door het afvoerkanaal dat door een sluis van het Zoetwaterkanaal afgescheiden, zou kunnen binnendringen, en dit laatste onbruikbaar maken voor mensch en dier. Nu heeft onze Ds. Cs. op tijd dit alles trachten te voorkomen door voor de sluis, in het afvoerkanaal een dam te leggen om het binnendringende zeewater te keeren. Wij zeggen hem ook dank hiervoor. Maar dit neemt niet weg dat door het wegblijven van de regens wij op den duur watergebrek zouden lijden. Zou het Gouvernement de bevolking alhier niet te hulp willen komen door op Totness, Salem, Mary’s Hope en Hamilton putten met goed drink-en waschwater te doen aanboren, opdat we niet voor hetzelfde geval komen te staan als in 1926, toen er water uit de stad per Koloniale boot hier werd aangebracht. U beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte in Uw blad.

Hoogachtend,

EEN CORONIAAN.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.