De Coroniaan

Zie voor verantwoording van deze rubriek elders op de site de column: Vanwaar het stigma: de koppige, eigenwijze, ondankbare Coroniaan?Feddie Bandula 2/2

Feddie Bandula 2/2 Geen plaatselijk onderzoek? Kol. Nieuws en adv blad. 07-10-1927, jg. 79, nr. 82 Coronie, September ’27. M. d. R., Algemeen werd hier verwacht, dat er in verband met de heerschende toestanden, na de vechtpartij op 1 September, van Overheidswege een onderzoek zou worden ingesteld. Hiervan is er … Verder Lezen…

Feddie Bandula1/2

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname  VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1927. No 74  Voorwoord redactie www.coronie.eu.: Welke man uit Coronie heeft in zijn jeugd uit de mond van ouderen de naam Feddie Bandula niet horen vallen of heeft hem zelfs gekend? Feddie Bandula (Frederik Braaf), gangstaboy uit zijn tijd (1927) en  hoofdrolspeler … Verder Lezen…

De ontwikkeling van Coronie

Coronie het Centrum van de Oost—Westverbinding Hoofdartikel Dagblad Nieuw Suriname d.d. 10 juli 1959 In ‘n goed oud verleden heeft Coronie veel namen gehad die de betekenis aan dit district teruggaven. Zo wordt Coronie terecht nog heden ten dage genoemd het Cocosdistrict. De zo welklinkende naam van land van melk … Verder Lezen…

HET COMMISSARIAAT VAN CORONIE.

HET COMMISSARIAAT VAN CORONIE. De West-Indiër: Dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch-Guyana                     Redactioneel artikel: Woensdag 29 maart  1893 Wie nog voor ‘t eerst een bezoek heeft gebracht aan het district Coronie, heeft daarvan een zóo diepen indruk gekregen, dat hij hieraan meestal op geen andere wijze uiting weet te … Verder Lezen…

De Verliefde DC (L’histoire se répète) deel 3/3

De Verliefde DC (L’histoire se répète) deel 3/3

De Verliefde DC (L’histoire se répète) deel 3/3 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.Anno 1927. 79ste Jaargang No. 67. 16 augustus 1927 Brieven uit Coronie. Mijn antwoord aan vriend „Alexander.” Coronie, 8 Augustus 1927. Dus Amice, dezer dagen bevallen mijn Coroniebrieven U niet. Nu! om je nu de zuivere waarheid te zeggen, … Verder Lezen…

De Verliefde DC , (L’histoire se répète) deel 2/3

De Verliefde DC , (L’histoire se répète) deel 2/3 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad 1927. No. 63,  79ste Jaargang. Open brief aan „Coroniaan”,correspondent van „Suriname” Coronie, Juli 1927. Amice Coroniaan, Er was een tijd, waarin ik met genoegen je brieven uit Coronie  las. Dezer dagen echter bevalt je schrijven me niet. … Verder Lezen…

De Verliefde DC (L’histoire se répète), deel 1/3

De Verliefde DC (L’histoire se répète), deel 1/3 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad. Anno 1927. 79ste Jaargang. No. 51 DINSDAG 21 JUNI 1927 SURINAME  Coronie, 14 Juni 1927. (……..) Maar al deze drukte belet de fungeerend Commissaris toch niet zyn vermaak te zoeken. Men kan hem ‘s avonds gewoonlijk vinden in … Verder Lezen…