ColumnsDe boodschapper is belangrijker dan de boodschap

Op zaterdag 14 oktober 2017 was er, net zoals vorig jaar, een  Coroniedag. Deze wordt gevierd als de verjaardag van Coronie, de dag waarop het district de naamsverandering onderging van Opper-nickerie in Coronie. Dat was op 14 oktober 1851.  In 2016 werd het 165-jarig bestaan gevierd. Ofschoon het vorig jaar … Verder Lezen…

Functie districtscommissaris van Coronie eeuwig de speelbal van de politiek

Op 30 april jl. had ik hier een column geplaatst getiteld: “Joan Wielzen dit jaar geen DNA-lid, tenzij een wonder gebeurt! “.  Daarna, op 18 mei, kwam ik er bij toeval achter dat mevrouw Wielzen in De Ware Tijd (DWT) van 27 april over de opvolging van Tarnadi had gezegd: “Hij had mij … Verder Lezen…

Takiman na takiman, ma na duman fraga e wai! Geen woorden maar daden!

President Bouterse heeft op zaterdagavond 9 juli 2017, op een feestelijke bijeenkomst van zijn partij in Para een aantal concrete projecten opgesomd, welke de regering in september aanstaande zal opstarten. Coronie’s positie als koprokanu onder de districten, kwam toen weer prominent op de voorgrond, juist omdat Coronie maar terloops ter … Verder Lezen…

Aha! Jutapaal! Waar komt die naam vandaan?

Aha! Jutapaal! Waar komt die naam vandaan?

Ik denk niet dat je gauw een Coroniaan zult tegenkomen die niet gehoord heeft van Jutapaal, het punt waar het Totnesskanaal en de Coroniezwamp met elkaar in verbinding staan. Dit  was een van de meest visrijke gebieden in Coronie in de Twintigste Eeuw. Alle hengelaars togen naar Jutapaal, omdat alle … Verder Lezen…

Khodabaks’ exit cosmetische operatie

Waar lang naar was uitgekeken, heeft eindelijk plaatsgevonden: de vervanging van de ressortleider Coronie van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Mohammed (Sjaak) Khodabaks. Per 15 februari 2017 is hij – naar verluidt – de landelijke coördinator ontwikkeling bijenteelt. Laten we, nu wellicht de euforie is weggeëbd, de zaken … Verder Lezen…

Ressort LVV-west Coronie

Belangenverstrengeling Al een tijdje rommelt het rondom de grondverwerving van de ressortleider Coronie van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Mohammed (Sjaak) Khodabaks.Hij richt thans een bouwwerk op, op het terrein dat fysiek onderdeel is van het LVV-complex te Totness/Soemboredjo, hoek Cocoslaan/Tata Colinstraat. Dit terrein is door hem klaarblijkelijk … Verder Lezen…