Khodabaks’ exit cosmetische operatie

Waar lang naar was uitgekeken, heeft eindelijk plaatsgevonden: de vervanging van de ressortleider Coronie van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Mohammed (Sjaak) Khodabaks. Per 15 februari 2017 is hij – naar verluidt – de landelijke coördinator ontwikkeling bijenteelt.

Laten we, nu wellicht de euforie is weggeëbd, de zaken op een rijtje zetten.

Ik wil vooropstellen dat ik niet geloof dat Coronie buiten de coördinerende bevoegdheden van Khodabaks zal (kunnen) vallen. Dat lijkt immers niet logisch. Hij kan dus in die nieuwe functie ook zijn gram halen waar het gaat om de herontwikkeling van de bijenteelt in Coronie. Oud zeer zal zeker drijfveer zijn bij al zijn handelen. Hij zal de belangen van de bijenteelt in Coronie dus niet naar eer en geweten behartigen! Als coördinator LVV had hij toch al een lage dunk van Coronie m.b.t. de bijenteeltontwikkeling, terwijl juist dit district de bakermat is  van de bijenteelt in Suriname. Het grootste bewijs van zijn minachting voor de bijenteelt in Coronie is dat hij de autoriteiten zo ver heeft gekregen dat zij hem de locatie van Onimasanga in grondhuur o.i.d. hebben gegeven. Hiermee is de infra voor de bijenteelt in het district door deze toekomstige coördinator bijenteelt nog voor zijn aantreden de grond in geboord.  

Mijn eerste vraag is: blijft hij Suriname vertegenwoordigen bij CARDIcaribbean in het kader van de ontwikkeling van de kokoscultuur in Suriname? Deze functie en die van coördinator bijenteelt gezamenlijk zijn belangrijker  dan die van coördinator LVV-Coronie. In deze nieuwe situatie verandert er in feite dus weinig of niets aan de macht van deze man, waar het gaat om Coronie. Kortom is deze mutatie een cosmetische operatie die niet in het belang is van Coronie.

De tweede vraag is dan: kan men een gedreven nieuwe coördinator LVV-Coronie aanstellen/vinden, die voldoende invloed kan uitoefen in het belang van de bijenteelt en kokosteelt in Coronie,  die vooral goed tegenspel kan geven aan Khodabaks als landelijk coördinator op het gebied van de bijenteelt en van de kokosteelt? De mutatie is m.i. dus geen zuivere koffie. Men probeert de Coronianen met deze mutatie gewoon zand in de ogen strooien.  Coronianen let dus op uw zaak!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.