Coronie allerlei

De afgelopen periode deden zich enkele ontwikkelingen voor in Coronie, die op zich niet de moeite waard zijn om een column aan te wijden, maar het bespreken wel waard zijn. Dc Aroenkoemar Ramdhani werd van de een op de andere dag bedankt, sindsdien neemt de dc van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh, waar. Joeloemsingh liet van zich spreken door het personeel van het secretariaat te bedreigen met zware sancties, als het niet ophoudt met het bedrijven van politiek en doen van politieke uitspraken onder werktijd.  Daarnaast is in een persbericht bekendgemaakt dat de vermeerdering plantmateriaal, het troetelkind van Sjaak Khodabaks, voor het kokosproject is begonnen.

Vervanging dc Aroenkoemar Ramdhani

Coronie is al langer dan honderd jaar de plek waar mensen naartoe worden gezonden die aan een betrekking geholpen moeten worden als districtscommissaris of wanneer ze als ambtenaar straf verdienen.  Aroenkoemar Ramdhani was dus de eerste niet, maar zeker ook de laatste niet: wie volgt? Ik denk dat de volgende dc van Coronie een marron wordt. Het was gewoon een kwestie van tijd voordat deze man, Ramdhani, uit zijn lijden zou worden verlost.  Immers, nog voor het officieel bekend was geworden dat hij de volgende dc van Coronie zou worden, was het al publiek geheim dat hij nog liever ontslag nam dan naar Coronie verkaste. Maar hij verkeerde toen ook niet in de positie om eisen te stellen aan zijn broodheer. Hij kreeg Coronie klaarblijkelijk dus door de strot geduwd.  De gebeurtenissen daarna lijken dit te bevestigen: hij is als eerste burger van Coronie toch in Saramacca blijven wonen en pendelde dagelijks tussen Coronie en Saramacca. Daarnaast werd de bouw van de ambtswoning van de dc meteen stilgelegd. Met onwillige honden is het dan ook slecht hazen vangen. Uitsluitend iemand die Coronie na aan het hart ligt – en die geen prioriteit toekent aan het eigen belang – zal Coronie vooruit kunnen helpen.

DC Joeloemsingh

Nu zit Coronie opgescheept met een parttime dc uit Nickerie die zijn personeel “in doorogen (dor’ai)” brengt met een verkapte dreiging met ontslag. De dc schrijft in een circulaire aan het personeel van het commissariaat Coronie:  ” Tijdens gesprekken met personeelsleden ben ik erop gewezen, dat er op het werk mogelijkerwijs activiteiten plaatsvinden en uitspraken gedaan worden in de politieke sfeer die niet thuishoren op de werkvloer”.  Joeloemsingh schrijft: “mogelijkerwijs”. Dit betekent dat hij zelf niet zeker is van zijn zaak. In dat geval had het op zijn weg gelegen eerst te onderzoeken om welke personen en activiteiten en om welke uitspraken het ging, voordat hij jan-en-alleman begon te dreigen met zware sancties, alsof hij leidinggeeft aan een kleuterklas vol onmondigen. Daarnaast heb je nu eenmaal altijd stroopsmeerders die in het gevlei bij de dc zullen trachten te komen en daartoe hun collega’s in een kwaad daglicht stellen. Vaak speelt niet de behoefte aan een rustige werksfeer de hoofdrol, maar het eigenbelang, het verkrijgen van privileges in ruil voor het spelen van I spy.

Ik kan het me overigens wel levendig voorstellen dat in een dorp als Coronie, een kruitvat vol politieke tegenstellingen, de vlam snel in de pan kan slaan bij politieke discussies en het werk hieronder kan lijden. Maar zolang dat niet het geval is, mag eenieder vrijelijk voor zijn politieke mening uitkomen. Van geheel andere orde is het ondernemen van politieke activiteiten onder werktijd en dit het werk negatief beïnvloedt. Als ambtenaar moet jij je wel loyaal en dienstbaar opstellen t.o.v. de regering en haar politieke ambtsdragers. Maar in algemene zin dreigen met zware sancties als er politieke uitspraken worden gedaan, die niet thuishoren op de werkvloer is wel een stap te ver. Hij had concreter moeten zijn en aangeven wat hij verstaat onder politieke uitspraken die niet thuishoren op de werkvloer. Hij moet bovendien maar eerst aantonen in welke rechtspositieregeling voor ambtenaren is opgenomen, dat politiek getinte gesprekken/uitspraken onder werktijd niet zijn toegestaan.

Vermeerdering plantmateriaal voor kokosproject begonnen

Onder bovenstaand kopje verscheen onlangs in De Ware Tijd een bericht over de toekomst van de kokosteelt in Suriname. Wij hebben onlangs nog felle kritiek geleverd op de wazigheid rondom dit project dat eigenlijk een strikt Coroniaanse aangelegenheid had moeten zijn, temeer omdat dit een van de weinige kansen is die Coronie krijgt. Helaas is dit project door mensen die andere doeleinden nastreven tot een nationale aangelegenheid verheven. Nu geeft men wel iets meer duidelijkheid over het project, maar niet genoeg.  Volgens de coördinator ervan, tevens hoofd LVV Coronie, Sjaak Khodabaks, worden van de 2500 beschikbare plantjes, te Dirkshoop en in Coronie tezamen 2000 plantjes uitgezet en in de resterende tuinen, afhankelijk van de ruimte, minimaal 500. Dat te Dirkshoop en Coronie 2000 plantjes worden uitgezet zegt nog niets over het aandeel van Coronie hierin. Trouwens 2000 + minimaal 500 = minimaal 2500. Wie houdt wie voor de gek? Ik ben dus helemaal niet onder de indruk van de cijfers. Het is afwachten en bovendien kijken wie de begunstigden zullen zijn. Ook wordt in de gaten gehouden hoeveel planten zullen worden uitgezet op de domeingrond die in gebruik was bij LVV Coronie en onlangs door deze zelfde heer Khodabaks in grondhuur is verworven.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.