Ressort LVV-west Coronie (vervolg)

Zoals ik jaarlijks pleeg te doen, was ik ook in 2016 gedurende de maand oktober in Suriname en in die periode vaak in Coronie.  In de afgelopen jaren bracht ik kort na terugkeer uit Suriname verslag uit over de steeds toenemende teruggang van het district. Maar bij terugkeer begin november vorig jaar, had ik weinig fut verslag te doen van de troosteloze situatie daar. Dus gaf ik de voorkeur aan berichtgeving m.b.t. de actuele situatie rondom de LVV-coördinator in Coronie.

Zoals ik in mijn vorige column reeds schreef is de mutatie van Khodabaks maar een cosmetische operatie. De man zou uit hoofde van zijn nieuwe functie, landelijke coördinator bijenteelt, op het hoofdkantoor van LVV te Paramaribo te werk worden gesteld, maar meneer zit nog steeds op zijn post in Coronie.  In feite heeft de landelijke coördinator bijenteelt daar niets te zoeken, tenzij het gaat om een ambtshalve werkbezoek.

stopgezette bouw foto  2017/2, klik met muis

In februari 2017 was ik opnieuw in Suriname. Uit bijgaande recente foto kan worden opgemaakt dat sinds mijn publicatie over het gekaapte terrein de bouw is stopgezet en de natuur verder haar werk doet op en rond de fundering( klik op bijgaande foto). Ik weet niet of de bouw inmiddels is hervat.

Tijdens dit laatste bezoek kreeg ik van Coronianen te horen, dat het LVV-personeel dat de bouw uitvoerde er niet van op de hoogte was met privé-werkzaamheden van de coördinator bezig te zijn.  Dat hij (kennelijk) met spoed een fundering heeft laten bouwen op het perceel – kort nadat het bestaan van de grondhuur algemeen bekend was geworden – was waarschijnlijk bedoeld om ontbinding van het grondhuurcontract te blokkeren; je moet immers iets op het betrokken perceel hebben gebouwd of in aanbouw hebben.

Maar gezien de omstandigheden waaronder deze man, toenmalig ressortleider LVV, de grond heeft verkregen (belangenverstrengeling) en het feit dat hij voor de bouw van de fundering wellicht door misleiding overheidspersoneel heeft ingezet, zouden deze omstandigheden – in samenhang bezien – voldoende grond moeten opleveren om het grondhuurcontract te ontbinden. Men zou hem ten minste de kosten van inzet overheidspersoneel in rekening moeten brengen. Het is bovendien duidelijk dat hier sprake is van grondspeculatie en niet van dringende woningnood van iemand die al 30 jaar in het district werkt, woont en gezin met kinderen heeft.

In de Ware Tijd van 28 februari 2017, pagina A.2 (“Landelijke coördinator verwerpt beschuldigingen”), beweert Khodabaks dat de grond niet is uitgegeven.  Welke grond bedoelt hij?  Waarom vertelde hij de krant niet wat er op het LVV-terrein in aanbouw is? Waarom vertelde hij ook niet ten gunste van wie of welke overheidsinstantie gebouwd wordt.

Als je echt klare wijn wilt schenken, vertel je dan ook het hele verhaal. In hetzelfde verhaal stelt hij dat het gebouw van Onimasanga niet is uitgegeven en dat het gebouw er nog steeds staat. Daar zijn wij het over eens. Maar over het aangrenzende gedeelte waarop een fundering staat met opgetrokken pilaren (foto) zwijgt hij als het graf. Daarnaast beweert hij dat het gebouwtje Onimasanga kantoor is van de afdeling Bijenteelt van LVV. Wat hij hiermee leek te willen zeggen is, dat het gebouwtje valt binnen de afdeling Bijenteelt van LVV en hij vandaaruit zijn coördinerende taken mag uitvoeren.

Onimasangagebouw op de achtergrond (klik op foto met muis).

Dat is natuurlijk grote onzin. Het gebouwtje valt gewoon onder LVV Coronie, en daar maakt Khodabaks geen deel meer van uit. Als coördinator LVV Coronie viel het gebouw onder hem, waarom zou het dan niet vallen onder de nieuwe coördinator LVV. Omdat het hem goed uitkomt? Toen hij in de krant beweerde dat het gebouwtje van Onimasanga valt onder de afdeling Bijenteelt van LVV wist ik dat hij gewoon op zijn post zou proberen te blijven, ondanks de triomfantelijke uitspraken van plv. dc Pollack in het tv-programma van Apinti “In de Branding”.

nursery kokosplantjes  Coronie feb 2017 klik met muis

In februari heb ik met eigen ogen de nursery mogen aanschouwen (zie foto). Ik schoot daarbij in een onbedaarlijke lach! Dit kan toch niet bedoeld zijn voor het gehele district? Dit is nog niet eens genoeg voor één achtererf in Coronie.  Je ziet namelijk overal op het complex kokosplantjes die door mensenhanden in de grond zijn gestopt maar overwoekerd worden door gras.  Dit is ook het geval op het gedeelte dat de man kennelijk in grondhuur heeft verworven.

Is dit dan serieuze plantcropping voor het gehele district?  Belachelijk zelfs en dan wordt het je niet in dank afgenomen als je dit gefröbel met de belangen van de Coronianen bekritiseert. Sterker nog dit gefröbel wordt zelfs beloond door minister Algoe, terwijl Coronie slaapt.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.