een district, waar niet anders wonen dan domme menschen

… een district, waar niet anders wonen dan domme menschen 2/2 Nieuw Surinaamsche Courant 5 april 1900 Over en uit Coronie In den laatsten tijd is alhier veel gesproken, in verontwaardigden zin over hetgeen door den heer Muller in den Koloniale Staten gezegd is, als zoude geen geschikte elementen alhier … Verder Lezen…

een district, waar niet anders wonen dan domme menschen

Nieuwe Surinaamsche courant  08-02-1900, jaargang, nummer: X  8, 791   … een district, waar niet anders wonen dan domme menschen (wordt vervolgd) CORONIE, 1 Febr. [Part. Corr.) We zijn hier wat blij met de regens, die thans vallen; veel water hebben wij evenwel niet, maar wij kunnen ons er mede redden, ons … Verder Lezen…

Chineesche staartdragers in Coronie

Koloniaal Nieuws-en Advertentieblad,  63 Jg., nr. 54, vrrijdag 30 juni 1911 XIX. Coronie 26 Juni 1911. De gewone kalmte die hier gewoonlijk heerscht, heeft dezer dagen moeten wijken voor een weinig emotie. Men denkt zeker omdat de zg. Welvaart Commissie ons district bezocht? Mis, glad mis! Daarvan hebben we wel … Verder Lezen…

Coronie zoo mogelijk van de aardbol wegvegen (slot)

Koloniaal nieuws- en advertentieblad d.d. 17-11-1911, Jg 63, nr 95  Coronie 10 November 1911.  Ik ben al een 15 jaartjes op Coronie, en de lezers weten het, ook iets meer dan toeschouwer, of vegeteerend rentenier.— Het is nog zoo lang niet geleden, dat de mail van Paramaribo geregeld iedere 14 … Verder Lezen…

Coronie zoo mogelijk van de aardbol wegvegen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad d.d. 14 november 1911, nr 94, 63ste Jg. XXIII. Coronie 10 November 1911. Met een volharding een betere zaak waardig blijft men maatregelen nemen om Coronie zoo mogelijk van de aardbol weg te vegen. Ik heb medelijden met die pogingen, want nooit zal dat gelukken. Voor … Verder Lezen…

Gebrek eensgezindheid en samenwerking2/2

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname nr. 80, jg 61, vrijdag 8 october  1909 Gebrek eensgezindheid en samenwerking: de grootste ramp zoo daarop niets gevonden wordt 2/2. Coronie, 1 october ’09. In mijnen brief van 1 September sprak ik het vermoeden uit dat eene wet met dwingende bepaling tot het onderhouden … Verder Lezen…

Gebrek eensgezindheid en samenwerking:

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname nr. 73, jg 61, dinsdag 14 september 1909 Gebrek eensgezindheid en samenwerking: de grootste ramp zoo daarop niets gevonden wordt 1/2. 1 september 1909 Brieven uit Coronie Voor en aleer, de toestand van Coronie, verbeterd zal zijn, doordien de plantages en gronden weer loozing hebben, … Verder Lezen…