Chineesche staartdragers in Coronie

Koloniaal Nieuws-en Advertentieblad,  63 Jg., nr. 54, vrrijdag 30 juni 1911

XIX.

Coronie 26 Juni 1911.

De gewone kalmte die hier gewoonlijk heerscht, heeft dezer dagen moeten wijken voor een weinig emotie. Men denkt zeker omdat de zg. Welvaart Commissie ons district bezocht? Mis, glad mis! Daarvan hebben we wel met belangstelling kennis genomen, en hopen dat het voor Coronie ook eenig voordeel afwerpt, maar zoon voorval is niet in staat de op indolentie gelijkende kalmte van den doorsnee Coroniaan te verstoren.

Dan zeker dat de ijker ons district bezocht. Ach kom! hoor ik door sommigen zeggen en die toonen, dan dat ze Coronie van deze dagen niet kennen. O! vroeger was het niets als de ijker kwam want toen hadden we onze gewone bekende winkeliers en handelaren, maar sedert de 2 laatste jaren! Nu ‘t is wel noodig dat de ijker eens komt en ‘t zou wel gewenscht zijn als de politie na zijn vertrek zich voornam iedere week inspectie te houden over gewichten, maar vooral over weegwerktuigen. Dus ‘t is lang geen spot dat het ijken tegenwoordig voor Coronie van betekenis is. En hoe dat zoo komt heeft zeker ieder al geraden.  

‘t  Zijn natuurlijk de Chineezen. We waren gewoon een 3tal van die staartdragers in Coronie te hebben, en daar zij vrijwel verspreid over ‘t district woonden en zeker in ‘n behoefte van de bevolking voorzagen, waren we op den besten voet met ze, vooral omdat ze tal van jaren reeds gevestigd waren.  Maar voor 2 jaren kregen we een invasie van dat volkje, zoowat een 40 stuks tegelijk, deels met en deels zonder staarten.

In een minimum van tijd waren alle winkels verdwenen en verrezen er Chineesche voor in de plaats: voor een oude winkel 4 a 6 nieuwe en tot op heden zijn er behalve de twee solied gevestigde manufactuur en provisiewinkels niets dan Chineezen. Aan die 40 zijn er nog een 30tal toegevoegd, maar toen kregen ze het merkbaar te benauwd want gaandeweg verdwenen er weer wat, maar we hebben nog meer dan onze competente portie overgehouden. En voor dat volkje kan zoon ijkers wel nuttig zijn, want die verstaan de kunst om de klanten in de luren te leggen zoowel met gewicht als weegwerktuigen Op dat punt zijn het slimmerds, en is een strenge controle en 8 daagsch bezoek achter (niet voor) de toonbank gewenscht.

CORONIAAN.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.