Takiman na takiman, ma na duman fraga e wai! Geen woorden maar daden!

President Bouterse heeft op zaterdagavond 9 juli 2017, op een feestelijke bijeenkomst van zijn partij in Para een aantal concrete projecten opgesomd, welke de regering in september aanstaande zal opstarten. Coronie’s positie als koprokanu onder de districten, kwam toen weer prominent op de voorgrond, juist omdat Coronie maar terloops ter … Verder Lezen…

Aha! Jutapaal! Waar komt die naam vandaan?

Aha! Jutapaal! Waar komt die naam vandaan?

Ik denk niet dat je gauw een Coroniaan zult tegenkomen die niet gehoord heeft van Jutapaal, het punt waar het Totnesskanaal en de Coroniezwamp met elkaar in verbinding staan. Dit  was een van de meest visrijke gebieden in Coronie in de Twintigste Eeuw. Alle hengelaars togen naar Jutapaal, omdat alle … Verder Lezen…

Khodabaks’ exit cosmetische operatie

Waar lang naar was uitgekeken, heeft eindelijk plaatsgevonden: de vervanging van de ressortleider Coronie van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Mohammed (Sjaak) Khodabaks. Per 15 februari 2017 is hij – naar verluidt – de landelijke coördinator ontwikkeling bijenteelt. Laten we, nu wellicht de euforie is weggeëbd, de zaken … Verder Lezen…

Ressort LVV-west Coronie

Belangenverstrengeling Al een tijdje rommelt het rondom de grondverwerving van de ressortleider Coronie van de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Mohammed (Sjaak) Khodabaks.Hij richt thans een bouwwerk op, op het terrein dat fysiek onderdeel is van het LVV-complex te Totness/Soemboredjo, hoek Cocoslaan/Tata Colinstraat. Dit terrein is door hem klaarblijkelijk … Verder Lezen…

Coronie allerlei

De afgelopen periode deden zich enkele ontwikkelingen voor in Coronie, die op zich niet de moeite waard zijn om een column aan te wijden, maar het bespreken wel waard zijn. Dc Aroenkoemar Ramdhani werd van de een op de andere dag bedankt, sindsdien neemt de dc van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh, … Verder Lezen…

Ontwikkeling kokosindustrie verloopt geheel ten onrechte in stilte! Deel II.

Ontwikkeling kokosindustrie verloopt geheel ten onrechte in stilte! Deel II.

In mijn vorige artikel vroeg ik de lezers om een buitenlands aanknopingspunt in relatie tot de subsidiëring van de ontwikkeling van de kokoscultuur in Coronie. Dit n.a.v. het krantenverhaal in DWT met de heer M. Khodabaks, hoofd LVV, afd. Coronie.  Ik kreeg hierop 4 reacties binnen per mail en één … Verder Lezen…