Een stoutmoedige ontvluchting uit Coronie: waargebeurd verhaal

Deze ware gebeurtenis die plaatsvond in 1853 in Coronie, is in 1871 aan het papier toevertrouwd door J.F. Zegelaar, die een boek schreef over de opheffing van de slavernij in 1863. De oorspronkelijke versie van dit verhaal  in oud Nederlands vindt u doorop  hier   te klikken. Omdat er toch geen wettelijke … Verder Lezen…

Slavernij in Coronie 1863 volhardt

Nieuw Amsterdamsch  Handels- en Effectenblad nr 5, d.d. 5 januari 1863, NEDERLAND (zie hierna 1 juli overdenking in rubriek column) Dat er nu – nadat de wet op de afschaffing  der slavernij reeds afgekondigd is – nog mishandelingen van slaven plaatsvinden, zal zeker iedereen verwonderen,  en toch het is zoo. … Verder Lezen…

Door de Modder Naar Coronie G.J. Staal 1922

Het was niet meêgeloopen. Onze bedoeling was te voet naar Coronie te gaan, beginnende aan den linkeroever van de Coppename, ergens nabij de monding, over de rits, die volgens gegevens van wijlen den Gouvernementslandsmeter, den bekenden onderzoeker der binnenlanden van Suriname, W. L. Loth, ongeveer evenwijdig aan de zeekust-lijn moest … Verder Lezen…

Ontstaan en Ontwikkeling Van de ST JOZEFPOLDER ( Kronieken Coronie)

Met de komst van pater J. de Kort op 20 oktober 1914 in Coronie deed ook het patronaatswerk zijn intrede. Door pater Nederveen waren er destijds al enige aanzetten toe gegeven, in die zin dat hij een 8-tal grote jongens bijeengebracht had. Maar deze opzet slaagde niet. De leeftijd speelt … Verder Lezen…