UIT EEN OUD DAGBOEK: CORONIE (29 Sept. — 2 Oct. 1895)

Er was voor den Surinaamschen dienst der Koloniale Vaar­tuigen een schoener gebouwd in Curaçao. Toen deze op de reede van Paramaribo aangekomen, er met zijn scherpen boeg zoo rank uitzag, terwijl het fonkelnieuwe van zeil en tuigage, van verf en betimmering deden denken aan een goedonderhouder million­nairs-plezierjacht, vatte de Gouverneur … Verder Lezen…

Coronie een wereldexporteur van honing

Coronie als wereldexporteur honing: Bron: W. SPOON, Ber. Afd. Handelsmuseum 17o (1941), ook verschenen in De West-Ind. Gids 23, 193 (1941). Passage uit bijgaand artikel: “De beoordeeling van de Surinaamsche exporthoning, het product van Coronie dus, door deskundigen (importeurs, makelaars, fabrikanten) was over het geheel gunstig. Kwaliteit, geur, smaak en consistentie werden goed bevonden“.

lafu mu dé

(Lachen moet ook kunnen!) Onder dit motto, heb ik voor u weer een luie “eigenaardige” geschiedvervalser ontmaskerd: oud planter Charles Douglas die in 1936 zijn lezers vertelt waarom in Nickerie, Coronie en Brits Guyana geen bosnegers zijn: p.27-28.  Na alles wat u inmiddels hebt gelezen over ontvluchtingen uit Coronie en Nickerie denkt … Verder Lezen…

Een stoutmoedige ontvluchting uit Coronie: waargebeurd verhaal

Deze ware gebeurtenis die plaatsvond in 1853 in Coronie, is in 1871 aan het papier toevertrouwd door J.F. Zegelaar, die een boek schreef over de opheffing van de slavernij in 1863. De oorspronkelijke versie van dit verhaal  in oud Nederlands vindt u door op  hier   te klikken. Omdat er toch … Verder Lezen…

Slavernij in Coronie 1863 volhardt

Nieuw Amsterdamsch  Handels- en Effectenblad nr 5, d.d. 5 januari 1863, NEDERLAND (zie hierna 1 juli overdenking in rubriek column) Dat er nu – nadat de wet op de afschaffing  der slavernij reeds afgekondigd is – nog mishandelingen van slaven plaatsvinden, zal zeker iedereen verwonderen,  en toch het is zoo. … Verder Lezen…