Coronianen niet schuldig aan ontwikkelingsproblemen kokosdistrict

DWT 30/10/2013 – Beta Debidien

dWT foto / Beta Debidien -<br />
Een verwaarloosde afvoerleiding in Coronie. De projecten zijn nog niet goedgekeurd door de RvM, waardoor het ministerie van LVV niet kan overgaan tot herstel van de infrastructuur van het district.-.

dWT foto / Beta Debidien – Een verwaarloosde afvoerleiding in Coronie. De projecten zijn nog niet goedgekeurd door de RvM, waardoor het ministerie van LVV niet kan overgaan tot herstel van de infrastructuur van het district.-.

Totness – De ontwikkelingsproblemen van Coronie zijn niet de schuld van de bewoners, maar van opeenvolgende overheden, waaronder de regering-Bouterse/Ameerali. Coronianen hebben met eigen middelen in de jaren tachtig pakweg vierduizend hectare land gezamenlijk in cultuur gebracht en er padie op verbouwd.

De vorige regeringen hebben er alles aan gedaan om die eens zo bloeiende ontwikkeling kapot te maken en het kabinet-Bouterse/Ameerali ontbreekt het aan ontwikkelingsvisie, daadkracht en wil om die te herstellen. Deze uitlatingen doet Johannis Hooplot, secretaris van de Coöperatie van Coroniaanse Boeren (CCB).

Boedel

Hooplot zegt dat het boedelprobleem in deze niet meer dan een façade is om de impotentie van opeenvolgende machthebbers te verbergen. “De duizenden in cultuur gebrachte hectaren rijstareaal en ook een groot deel van het kokosareaal is geen boedel.”De boerenvertegenwoordiger voert aan dat in het Coppenamegebied langs de Oost-Westverbinding duizenden hectare land ligt, dat kan worden ingepolderd en in cultuur gebracht. De laksheid van deze overheid demonstreert zich ook in zaken die zo eenvoudig zijn als maar kan. Bevloeiingsduikers in de zwampkerende dam worden ondanks verzoeken van de boeren niet geplaatst of vervangen door eenvoudige kunstwerken. Ook telers van drooggewassen kunnen hierdoor, wanneer nodig, hun gewassen niet bevloeien. Hooplot wijst er verder op dat kapotte sluisdeuren het zoute zeewater vrijelijk de polders in lozen en dat onderhoud van lozingen nog steeds sporadisch en systeemloos gebeurt. De zwampkerende dam is onbegaanbaar en niet te controleren met als gevolg dat boeren ook geen risico’s willen nemen om te investeren.

Guido van der Kooye, coördinator LVV Regio-West geeft toe dat door zijn ministerie niet veel is gedaan aan de infrastructuur in het kokosdistrict. “We hebben begin dit jaar met de boerenorganisaties gesproken. Regulier zouden wij een aantal werkzaamheden uitvoeren, onder meer het beschelpen van de polderdammen, zodat de arealen beter bereikbaar zouden worden”, zegt van der Kooye. De LVV-voorman zegt dat de projecten nog steeds niet zijn goedgekeurd door de Raad van Ministers. Hij zal in november weer met de mensen praten, “omdat het niet elegant is dat we iets bespreken en niet overgaan tot uitvoering”. Hij zal de boeren uitleggen wat de situatie is en wat ze kunnen verwachten.-.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.