NPS -zetel Coronie komt terug naar het Nieuw Front?

 

Auteur: Hardeo Ramadhin d.d. 8 juni 2013 (bron: GFC nieuws)

Op 25 mei 2010 hebben de Coroniaanse kiezers twee zetels gegeven aan de Megacombinatie ( een bundeling van PALU, DNP-2000 en de NDP). Na drie jaren, 25 mei 2010- 25 mei 2013, hebben de Coronianen niets gemerkt van de economische groei is Coronie.De contouren zijn nog niet ingezet; de tientallen beloften gedaan aan de Coronianen zijn niet ingelost.De rijstbouw in Coronie zou aangepakt worden. Veel beloven en niets doen is de nieuwe strijdmethode van de Megacombinatie. Elke avond worden onze hersenen gevuld met onze belastingelden. In het verleden was het bij Sky, maar nu met staatsmiddelen.

De vorige districtscommissaris, Harriëte Ramdien, heeft naar mijn bescheiden mening haar best gedaan om ontwikkeling te brengen in Coronie . Waarschijnlijk was de tijd te kort voor haar of zij heeft niet de volle ondersteuning van de regering gehad om de productie op gang te brengen. Ik kan mij nog goed herinneren dat zij bij haar benoeming duidelijk had gemaakt dat zij de rijstbouw ter hand zou nemen. Ik was bijzonder blij te vernemen (24 juli 2012 ) via één van de sites dat de nieuwe districtscommissaris Sylbing de rijstbouw in Coronie ter hand wil nemen.

De vruchtbare molesonrijstarealen zijn er (4.500 ha); de manpower is in Coronie aanwezig; de commissaris heeft genoeg deskundigen in zijn politiek huis.Wat de commissaris moet doen is dat hij zijn invloed aanwindt om goedkoop kapitaal (leningen ) kan krijgen voor de rijstboeren die willen inzaaien. De verouderde machines moeten vervangen worden. Ik hoef die ingenieur niks bij te leren. De goede wil ( van alle stakeholders) moet aanwezig zijn. De heer Badrisein Sital kan zeker ook een grote bijdrage leveren met zijn kennis en evaring om de Coroniaanse rijstboeren bij te staan.

Het verleden

Het district Coronie, gelegen ten westen van de Coppenamerivier, heeft een oppervlakte van 3902 km² en telt een bevolking van 2.887 zielen. De bevolkingsdichtheid bedraagt 0,7 per km². De kolonisatie in Coronie en Nickerie is veel later begonnen, vandaar dat deze districten tot de “Nieuwe Kolonie” werden gerekend. In het begin van de 18eeuw zijn de eerste plantages in Coronie ontstaan waar, steunend op slavenarbeid, voornamelijk katoen en suiker werden verbouwd. In de loop van de 19e eeuw raakten de plantages in steeds grotere moeilijkheden. Na 1895 konden de plantage-eigenaren het niet meer volhouden en waren gedwongen hun plantages te verkopen. In de loop der jaren ontwikkelde zich in Coronie het systeem van onverdeelde boedels, die een grote rem vormt op de ontwikkeling van dit district.

Na 1885 werd vooral de cocoscultuur ter hand genomen. Sedert 1920 begint in Coronie de rijstcultuur zijn intrede te doen; zij werd een belangrijke versterking van de landbouweconomie van het district. De Larecopolder was een belangrijk rijstproductie gebied. Na 1978 begon men, op initiatief van de PALU, op grote schaal rijst te verbouwen in Coronie. Het district Coronie beschikt over 4.500 ha rijstareaal, maar door de internationale ontwikkelingen is ook de rijstbouw in dit district heel sterk achteruitgegaan. Op dit ogenblik zijn er slechts enkele boeren die nog rijst verbouwen. De rijstbouw moet weer aangepakt worden.

De vernietiging door de zee

Door het zeewater is een deel van Coronie weggespoeld. De regering Venetiaan /Sardjoe heeft ervoor gezorgd dat er nu een grote, stevige dijk gebouwd wordt om Coronie te beschermen tegen het oprukkende zeewater. Met geld van Bakra Basi (verdragsmiddelen) wordt de dijk gebouwd. De Coronianen zullen in de toekomst geen last hebben van het oprukkende zeewater.

De politieke ontwikkelingen

Het district Coronie is op het politieke vlak goed bedeeld. Met 1.617 ( 2010) stemmen, mag dit district twee volksvertegenwoordigers naar De Nationale Assemblee sturen.

Op basis van de goed uitgebrachte stemmen krijgt U in onderstaande tabel de uitslag van de afgelopen drie verkiezingen in Coronie.

Tabel 1

2000 2005 2010
Partij stem % Partij stem % Partij Stem %
MC 333 23.01 NDP 458 28.15 MC 1.011 62.52
NF 414 28.61 NF 425 26.12 NF 423 26.16
PALU 417 28.62 PALU 410 25.20 VA 144 8.91
DNP 191 13.91 VVV 310 19.05 BVD 39 2.41
BVD 68 4.70 UPS/DOE 19 1.17
PSV/DA-91 24 1.64 PPP 5 0.31
Tot. 1.447 100.0 Tot. 1.627 100.0 Tot. 1.617 100.0

Bron:”De Dynamiek in de politiek; Hardeo Ramadhin, juni 2011”)

Met de bundeling van de NDP, PALU en DNP-2000 was het de Megacombinatie gelukt beide zetels te behalen, terwijl het Nieuw Front niet achteruitgegaan is t.o.v. 2005 (zie tabel 1). Intussen hebben wij een nieuwe voorzitter van de NPS. Deze voorzitter van de NPS, de heer doctor G. Rusland, is veel jonger en heeft een hoge opleiding. De Coroniaanse kiezers roep ik op om achter deze leider te staan die visie, ontwikkeling en moraal hoog in zijn vaandel draagt. Met een kleine inspanning kan de ene zetel weer teruggehaald worden in de boezen van het Nieuw Front. Coronianen, ik doe een beroep op U om terug te keren naar de moederpartij. Met beloften gaat U uw maag niet kunnen vullen.

Tabel 2. De uitslag van de verkiezingen van 2010 per politieke partij.

Ressort NF VA BVD MC Totaal NF in % MC in % VA in%
Welgelegen 76 7 9 209 301 25.25 69.44 2.33
Totness 223 129 22 602 976 22.85 61.68 13.21
Joh.Maria 124 8 8 200 340 36.47 58.82 2.35
Totaal 423 144 39 1011 1617 26.16 62.52 8.91
% v.h.totaal 26.16 8.91 2.41 62.52 100.0

Bron: “ De Dynamiek in de politiek;Hardeo Ramadhin, juni 2011”)

 

Hardeo Ramadhin

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.