Comsasi no kon dé not moro!

Voordat ik me toelegde aan het schrijven van dit artikel besloot ik om eens een kijkje te nemen op de Facebookpagina van BIC Coronie, om te zien wat er momenteel leeft in de bestuurlijke kring van Coronie.  Daar zag ik een paar gekke dingen, ja zelfs verontrustende. Hierdoor moest ik het spectrum van mijn column uitbreiden. Gewoontegetrouw zal deze link vanuit Coronie z.s.m. onmogelijk gemaakt worden. In dat geval moet u de page via Facebook benaderen.

Op die Facebookpagina maakt de districtscommissaris (dc) van Coronie, Maikel Winter,  bekend dat per heden, 20 juli 2022, het verboden is met zware trucks te rijden over de Soemboredjoweg, omdat gebleken is dat zware trucks scheuren op de weg veroorzaken.

Allereerst staat er niet bij wat bedoeld wordt met zware trucks. Er zou ten minste een maximum tonnage aan asdrukbelasting van de weg gesteld moeten worden, zodat duidelijk wordt wat zware trucks zijn. Hiervoor is technisch onderzoek vereist. Deze dc berichtte mij 2 jaar geleden dat hij niet optreedt, zonder voorafgaand onderzoek. Hier kom ik nog op terug.

En hoe zit het met het verkeer dat Soemboredjoweg als eindbestemming heeft? Is ook dat truckverkeer niet toegestaan?  Daarnaast mis ik iets essentieels in de bekendmaking, namelijk: wat de sanctie is indien het verbod wordt overtreden.

Veronderstel dat de dc bevoegd is dit verbod te stellen (want dat weet ik niet zeker), dan nog is het verbod van nul en generlei waarde. Er is immers geen sanctiemaatregel aan dit verbod gekoppeld en gepubliceerd. Geen enkele rechter zal een dergelijk verbod erkennen. Bekeuringen door de politie wegens overtreding van dit verbod mogen dus in de prullenbak, totdat de dc de bijbehorende sanctie uit zijn pet heeft getoverd en gepubliceerd. Alleen bekeuringen die daarna volgen zullen van waarde zijn, omdat de sanctie ook geen terugwerkende kracht heeft en dus alleen voor de toekomst geldt.

Hier blijkt weer eens het zeer bedenkelijke niveau van het bestuur van Coronie, oftewel van de dc en zijn entourage. Ik vraag mij overigens af waarom de dc deze maatregel niet tevens neemt t.a.v. de Cocoslaan, en t.a.v. de hoofdweg die gewoon kapot gereden wordt door het zware verkeer dat Wageningen en Nickerie als eindbestemming heeft. Ben overigens benieuwd aan wie (v/m) de dc deze “vriendendienst” heeft bewezen. Het is in ieder geval dictatoriaal. En de Coronianen kun je ook niet kwalijk nemen dat ze niet weten dat de hulpsheriff van Santokhi hun een verbod oplegt dat van nul en generlei waarde is.

Ik zag op diezelfde Facebookpagina ook de aankondiging van een kerkdienst/healing door ene pastor Chris (zonder achternaam) in de multifunctionele ruimte op 31 juli aanstaande. Een overheidsgebouw is niet bedoeld voor religieuze doeleinden. De overheid in Suriname is immers niet op religieuze grondslag gegrondvest.  Voor dit soort activiteiten had de dc de pastor moeten verwijzen naar Avanaisa zaalverhuur. Suriname is Iran niet en evenmin Het Vaticaan.  But money talks!!!

In de afgelopen periode heeft de dc reeds 2 keer feestjes georganiseerd voor de jongeren van Coronie onder het mom van het bieden van ontspanning. Maar in werkelijkheid deed hij dit samen met zijn “vrinden” en voor eigen gewin. Hij organiseerde de feestjes dus niet als dc van Coronie, maar als “orgamang van Coronie”.

De eerste party was in zaal Avanaisa, te Totness. Hiervoor haalde de dc muziekbands uit Paramaribo. Toegangskaartjes kostten 150 srd.  per persoon.  Zelfs jongeren vanaf 10 en 11 jaar hadden – naar verluidt – toegang tot deze party, die begon om 22 uur en doorging tot in de vroege ochtend.

De 2e party, ALL BLACK, met opnieuw muziekformaties uit Paramaribo vond plaats op een erf in de Gouverneurstraat en was vrij toegankelijk, zolang je maar voldeed aan het kledingvoorschrift: “all black”.

Afgezien van de dure toegangskaarten en het opleggen van een kledingvoorschrift aan de arme jeugd van Coronie, terwijl consumpties ook niet gratis waren, kun jij je ook afvragen of een dc als privépersoon zich met deze activiteiten moet bezighouden.

Mijn moeder wijlen zou zeggen: a betrekking fu comsasi no kon dé not moro (de functie van districtscommissaris stelt tegenwoordig  niets meer voor).

De tijd die dc Winter besteedt aan deze frivoliteiten, kan hij beter besteden aan de verhoging van de bestuurlijke kwaliteit, het bepleiten in Paramaribo van de hem kenbare agrarische en onderwijsbelangen van Coronie. Ik hoop dat het hem en de Minister van Onderwijs zal lukken permanente huisvesting voor leerkrachten te creëren in het nieuwe schooljaar.

De Ware Tijd d.d. 2 mei 2020 Coronie wil zijn ‘lange boom’-graafmachine terug. Deze was geschonken door het Nederlandse bedrijf MNO Vervat, na beëindiging van werkzaamheden in het district. De machine is begin maart naar Paramaribo overgebracht en staat onder beheer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). (…)  “Wij willen de machine terug, omdat er veel infrastructurele werken uitgevoerd moeten worden in ons district”, stelt Maikel Winter, lijsttrekker van de NPS in Coronie. “Ze zal ook ingezet worden om de breuk in de waterkerende dam te helpen dichten.” Volgens Winter is niet bekend waar de machine is en in welke conditie die verkeert.

Het is publiek geheim dat de dc de Lange Boom vanaf zijn beëdiging niet overeenkomstig haar bestemming gebruikt of laat gebruiken, maar het ding inzet voor privédoeleinden. En wanneer de gemeenschap het ding nodig heeft, is het kapot is of ergens in de modder blijven steken tijdens privégebruik.  Er zijn legio gevallen bekend, waarin hij het ding heeft uitbesteed ten eigen bate.  Het is nu dan ook duidelijk waarom hij de machine terugwilde voor Coronie.

Men moet mij niet aankomen met het verhaal dat ik geen wederhoor pleeg. Ik heb deze man op 21 november 2020 via Messenger actuele vragen gesteld over de illegale hervatting van afgravingen in MUMA-gebied  ter hoogte van KM 93. Daar reageerde hij pas na 3 maanden op, 21 januari 2021.

De dc  beantwoordde daarbij mijn vraag met de wedervraag: …of ik deze vraag ook aan zijn voorgangers heb gesteld en wat hun antwoord was.  In principe had hij gelijk dat ik de vraag niet aan zijn voorgangers had gesteld, maar het nieuws over de illegale afgravingen kwam mij pas ter ore toen een prominente, inmiddels overleden, Coroniaan mij hierop attendeerde.

Voorts beweerde de dc toen dat “het ding” (illegale afgravingen) zijn aandacht heeft en er een oplossing komt. Van belang is dat hij in zijn reactie impliciet erkent dat er een probleem is, dat opgelost moet worden.

Ook stelde hij mij toen de retorische vraag: “moet ik soms zonder te onderzoeken gaan optreden?” Hij sluit daarna af met: “neen, deze dc heeft een andere werkwijze”. Nou dit laatste over “andere werkwijze” wil ik best wel geloven, want ik moest 3 maanden wachten op een reactie en inmiddels zijn wij 2 jaar verder. Tijd zat dus om even poolshoogte te gaan nemen op Coppename en documenten te checken.  Intussen zit een broer van de overtreder, Dijksteel, in het hoofdbestuur van de VHP.  Daarmee is alles gezegd!

Deze week heb ik de dc opnieuw benaderd en gevraagd of er inmiddels een oplossing is. Daar kreeg ik geen reactie op, maar dat verbaasde mij ook niet. En ik ga niet opnieuw 3 maanden op een reactie zitten wachten.

Een burgervader moet er zijn voor de burgers. Het lijkt erop dat deze dc het contact met de Coronianen volledig kwijt is. Hij denkt dit op te lossen met feestjes om de jeugd koest te houden. Hij heeft van de fotomang geleerd hoe je omgaat met Coronmangs. Hij is niet in staat zijn bestuurlijke taak als behartiger van het algemeen belang van Coronie, adequaat uit te voeren, omdat zijn privébelangen de overhand hebben.  De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat, hoe hij ook zou strijden voor Coronie, hij toch niets zou bereiken, omdat deze regering de Coronianen wil straffen, omdat de 2 DNA-zetels naar de NDP gingen. Maar dit is geen reden om je niet in te spannen en de Coronianen steeds maar af te schepen met de dooddoener dat moni no dé.  Wel ef’ moni no deh, da peh a go?

De meeste Coronianen en ik beoordelen hem niet als een dc van buiten, maar als Cosupikin (kind geboren in Coronie) die (naar verwachting) een emotionele band heeft met zijn geboortedistrict. Van een Cosupikin mag je immers meer verwachten dan van een dc die van buiten komt.

De dc beweert – naar verluidt – dat de praatjes over hem allemaal voortkomen uit jaloezie van de Coronianen. Daar twijfel ik niet aan. Men ziet immers hoe hij misbruik maakt van zijn positie als dc om te shinen en rijkdom te verwerven. Welke Coroniaan zou niet graag in die positie verkeren? Dit alles neemt niet weg dat hij als dc waardeloos is.

Het zou eerlijk zijn tegenover de Coronianen, wanneer de dc zou erkennen dat de regering de Coronianen afstraft, omdat zij de euvele moed gehad hebben de beide DNA-zetels te verpatsen aan de NDP.

De dc heeft de mentaliteit om zijn stilzitten te verdedigen door te verwijzen naar zijn voorgangers die ook niets deden voor Coronie. Dus om die reden mag hij kennelijk op dezelfde voet doorgaan. Deze houding typeert ook de regering Santokhi, voor wie de dc als een soort hulpsheriff Coronie bewaakt in het belang van de boeren van Nickerie. Besturen doet hij niet.

En intussen zit Coronie opgescheept met 2 vleugellamme NDP-ers in De Nationale Assemblee (DNA), Tarnadi en Wielzen.   Als ze – zoals voorspeld – het wagen hun mond open te doen over de toestand in Coronie, krijgen ze alle hoeken van het DNA-gebouw te zien, en terecht ook! Dat was ook de reden waarom ik in 2020 vond dat beide zetels moesten gaan naar de (maagdelijke) Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), de partij van Joan Nibte en Ludwig Davids. Deze personen zijn immers niet belast met de erfzonden van PALU, NPS en NDP, waardoor ze onbevangen de wantoestanden in Coronie met een grote bek en met potten-    pannengeluiden  hadden kunnen aankaarten in DNA.

Inmiddels is de voormalige DNA-vertegenwoordiger van NPS-Coronie, dokter Brewster, met gezin neergestreken in Coronie en op het vinkentouw gaan zitten.  In 2025 zal vrijwel zeker hij de NPS-kandidaat zijn in Coronie, want de autochtone Coronianen vechten elkaar toch de tent uit. Maar het blijft: pur’ bruku, wer’ bruku (lood om oud ijzer). Deze man heeft immers zijn nutteloosheid voor het district, althans als NPS-vertegenwoordiger in DNA, reeds eerder bewezen. Maar als districtsarts was hij TOP!!   Ik zou zeggen: schoenmaker houd je bij je leest, en wees als vanouds een geliefde arts voor alle oudere  Coronianen.

Herwin Hooplot

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.