Veel beloven weinig geven, doet een gek in vreugde leven.

De grootste, zwarte, Amerikaanse komiek Richard Pryor (R.I.P) vertelde ooit in een van zijn optredens, dat zijn vader het volgende tegen hem zei: “mijn zoon, je bent zwart, je doet je best niet op school, je kunt niet basketballen, je kunt niet dansen, je kunt ook niet zingen. Voor jou rest dan ook slechts een baantje als politicus.

In De Ware Tijd van 4 februari jl., las ik over een flitsbezoek van minister Levens van Onderwijs aan het district Coronie.

De districtscommissaris, Maikel Winter, de sheriff van Coronie, kreeg van Levens de opdracht uit te kijken naar een stuk grond waarop containerwoningen voor leerkrachten zouden kunnen worden opgezet, omdat de meeste leerkrachten nu nog (dagelijks) vanuit Nickerie moeten komen.

Levens heeft zich daarbij niet eens afgevraagd of de leerkrachten bereid zullen zijn in containers te gaan wonen in Coronie. Het is bovendien beschamend dat niet voor een structurele oplossing is gekozen, maar voor wooncontainers.

Trouwens, terug in Paramaribo is Levens de hele huisvestingszaak vast wel vergeten, totdat de sheriff zal komen aanzetten met een illegaal ontnomen boedelperceel op Totness.

Ik denk namelijk dat de minister – naar goed gebruik – een belofte deed, omdat ze nu eenmaal uit mondverlegenheid wat moest zeggen: veel beloven weinig geven, doet een gek in vreugde leven. 

Als je ziet hoeveel voormalige ambtenaren- en onderwijzerswoningen in Coronie zijn overwoekerd door onkruid en wegkwijnen, geloof je jouw eigen ogen niet.  Dan heb je nog de ruïne van een niet voltooid nieuw politiegebouw/gevangenis midden in de drukke woonwijk Totness.  Dat is volgens mij de meest geschikte locatie om een complex van permanente onderwijzerswoningen op te richten.

Het bezoek van de minister was volgens de sheriff van Coronie zeer productief doch veel te kort. Er is beloofd dat op korte termijn de minister een oriëntatie bezoek zal brengen.  De sheriff zegt de bewindsvrouw gevraagd te hebben de volgende keer één tot twee dagen te verblijven om zowel de rooms-katholieke als de EBGS-scholen, zes in totaal, te bezoeken.

Ik wil dit nog meemaken!

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.