Coronie 170 jaar en zijn vermeende groeipotenties

In mijn vorige column d.d. 10 december jl., gaf ik aan dat mijn volgende column in de daaropvolgende week zou verschijnen. Door allerlei omstandigheden, waaronder de drukke decemberdagen, is het mij helaas niet gelukt woord te houden; mijn excuses hiervoor. Hieronder treft u deel 2 van het drieluik aan.

Op 25 juli 2021 publiceerde ik een column over de herkomst van de naam Coronie. Daarin merkte ik terloops op, dat op 10 oktober 2021 het district precies 170 jaar geleden officieel de naam “Coronie” kreeg toegewezen.

Een week na die publicatie, verscheen out of the blue bijgaande foto op de officiële Facebookpagina van het district Coronie: Burger Informatie Centrum (BIC).  De foto (klik om te vergroten) toont leden van de commissie die toen werd belast met de voorbereiding van de viering van 170 jaar Coronie. Het bijschrift gaf aan, dat de commissie, onder voorzitterschap van ene Errol Groenevelt, wordt bemenst vanuit verschillende organisaties. Namen van overige leden en bedoelde organisaties werden niet vermeld.  Na deze publicatie van het BIC is nooit meer wat bekendgemaakt over de viering. Trouwens de foto met commissieleden, kwam al weinig representatief over. Eén persoon met jungleboots en groen hesje aan, lijkt zo van zijn werklocatie te zijn geplukt voor de fotosessie. Een ander lid, in korte broek, lijkt op zijn snipperdag te zijn opgetrommeld. Alleen op de kleding van de dames valt niets aan te merken.

Zoals elke tierelantijn in Coronie ging ook deze als een nachtkaars uit. Het BIC is na de installatie van de commissie, door dc Winter, nooit meer teruggekomen op de zaak. Er is op 10 oktober ook niets gevierd of herdacht. Geen enkele Coroniaan begreep waar ik het over had, wanneer ik informeerde naar geplande activiteiten voor 10 oktober.  Deze tierelantijn is een zeer respectloze vorm van aanstellerij.

Maar los hiervan, vraag ik mij af wat er eigenlijk te vieren valt. Coronie gaat geen stap vooruit.  Integendeel gaat het met rasse schreden achteruit. Deze dag is in de afgelopen 10 jaar enkele keren gevierd om de bevolking een rad voor ogen te draaien, met prodotaki’s over de (vermeende) “groeipotenties” van het district.

Bij de (klik op de link) viering 165 jaar Coronie(YouTube)  in 2016, was ik officieel uitgenodigd om deel te nemen aan een lunch in het commissariaatsgebouw, samen met de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders die -zonder uitzondering- tijdens het officiële gedeelte  de groeipotenties van het district op godslasterlijke  wijze hadden geroemd. Het zou een sterk staaltje zelfverloochening zijn als ik had deelgenomen aan de lunch. Ik heb toen dus verstek laten gaan.

De toenmalige dc van Nickerie tevens plv dc van Coronie, Wedperkash Joeloemsingh, was ook aanwezig. Ironisch genoeg bestond op diezelfde dag ook het district Nickerie 165 jaar. Volgens mij wist Joeloemsingh dat niet eens. In elk geval werd in dat district niet stilgestaan bij dit “heuglijke feit”, terwijl juist dat district, qua vooruitgang, daar meer dan Coronie reden toe had.

Terug naar het heden! Kennelijk heeft Paramaribo voor de viering dit jaar geen geld willen vrijmaken en zijn ook geen hoogwaardigheidsbekleders bereid gevonden weer lulverhalen te komen ophangen over “de groeipotenties van Coronie”. Dat is het enige waar alle bestuurders van afgelopen 50 jaar het over hebben, inclusief de huidige dc, Winter: “de groeipotenties van Coronie”. Je zou nog willen geloven dat hun woordenschat niet verder reikt dan dat.

Overigens zal het onder deze regering ook niet beter gaan met Coronie en de Coronianen. Coronianen hebben immers hun twee DNA-zetels verkwanseld aan de vleugellamme oppositiepartij NDP. De twee vertegenwoordigers zitten – zoals ik kort na de verkiezingen had voorspeld – voor spek en bonen in De Nationale Assemblee (DNA). Tigri dede, a libi a pina gi a buba.

De huidige dc, Winter, beperkt zich tot allerlei vormen van persoonlijke dienstverlening, in ruime zin, aan Coronianen en Nietcoronianen.  Soms moet hij de ene keer naar Nickerie, de andere keer naar Paramaribo. Boze tongen beweren dat hij weliswaar NPS-er is, maar door de VHP is geaccommodeerd, omdat hij de beste persoon is om de belangen van de VHP in Coronie te behartigen.

Hij zit al langer dan een jaar op zijn post, maar er is niets aantoonbaar dat hij heeft kunnen bereiken voor de vooruitgang van Coronie. Het past ook in het meer dan 70 jaar bestaande beleid van de NPS, het district over te laten aan de invloedssfeer van de VHP.  Maar ach: who the fuck is NPS nowadays?

In samenhang met deze column bespreek ik hier ook een paar beeldbepalende gebouwen in Coronie, die de stille getuigen vormen van de neerwaartse spiraal in Coronie. Over een week volgt dan de afsluiting van het drieluik, dat in feite, node, uiteindelijk een vierluik geworden is.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.