De bureaucratie ziet ons toch wel voor dom aan

No. 14. Anno 1910. SURINAME. 62ste Jaargang. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.VRIJDAG, 18 FEBRUARI 1910 M. d. R. Er wordt nogal eens geklaagd, ook van Bestuurszijde, dat „het volk”  alles van ‘t Bestuur verwacht, geen initiatief neemt, indolent voortleeft, kortom onmachtig is om iets zelfstandig te beginnen of op touw te … Verder Lezen…

De wondeplek van Coronianen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname dinsdag 2 januari 1923, nr 1 Samenwerking bij de Coronianen. Coronie 16 December 1922 M. de R. Uit het reisverhaal van de Gouverneur naar Coronie in de courant, vernamen wij dat Zijne Ex. in zijn tafelrede de hoop uitsprak dat er samenwerking bij de Coronianen … Verder Lezen…

Brieven uit Coronie.

Anno 1929. 81ste Jaargang SURINAME No. 19. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad DINSDAG 5 MAART 1929 Coronie, 25 Febr. 1929 Onze Commissaris is voor enige dagen naar de stad geweest en was het bevel over Coronie weer in handen gesteld’ van den Districtsklerk en vanzelf hebben weer de gewone toneeltjes zich … Verder Lezen…

Proclamere Coronie tot een Boschnegerkamp

koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, nr 25, 68ste jaargang 1916 Brieven uit Coronie. Coronie 22 Maart 1916. Nog steeds legers muskieten. Een enkele dag, zou men meenen dat het minder is, maar spoedig is men van die dwaling genezen. Dat een mensch, ja zelfs een Coroniaan,  zoo voortgaande uit humeur … Verder Lezen…

Bigiman no de prei pajasi

Bron: Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad 1923. 75ste Jaargang. No. 92. Dinsdag 13 november Brieven van Paulus. Coronie, 23 October ’23. Gewapende burgermacht. Halt, richt u! (man tanapoe, draai joe hede na retihan sei1).  Drommels, vent. denk je dat je in de kokosboom klimt! Loekoe dia kaptein no kosi wan man … Verder Lezen…

Vanwaar het stigma: de koppige, eigenwijze, ondankbare Coroniaan?

Ik ben geen historicus of socioloog, maar na het lezen van een flink aantal edities van het “Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad SURINAME”, een publicatie die vanaf 18-zoveel tot 19-zoveel verscheen in Paramaribo, kwam ik tot de conclusie dat de Coroniaan van vandaag opgescheept zit met stigma’s die oorspronkelijk sloegen op … Verder Lezen…

Illegale schelpafgravingen brengen verkeer in Coronie in gevaar

Illegale schelpafgravingen brengen verkeer in Coronie in gevaar

DBS-07-04-2011 De illegale schelpafgravingen in het district Coronie gaan onverkort door. Het is nu zo erg dat zelfs het verkeer in gevaar kan komen. Dit zegt parlementariër Remie Tarnadi. “Nadat kwaadwilligen geruime tijd de bermen aan weerszijden van de Coppenameweg, tussen km 102 en km 103, handmatig hebben afgegraven, hebben … Verder Lezen…

Jullie Coronianen mogen naar den d..vel loopen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad No. 13., 62ste Jaargang Anno 1910. DINSDAG, 15 FEBRUARI 1910. Coronie 9 Februari 1910. Brieven uit Coronie, IX. Ik ben ‘t wel niet verplicht, maar acht het toch goed, den lezers mee te deelen, dat mijn stilzwijgen sedert een paar maanden volstrekt niet te wijten is … Verder Lezen…