Paulus de Hartrotziekte en den domme coroniaan

Vrijdag 21 september 1923 , 67e jaargang , nr. 77 koloniaal dag en advertentieblad SURINAME Wat was de Hartrotziekte bij kokospalmen? Brieven van Paulus. Coronie, 12 Sept. ’23. De Hartrotziekte. Lezers, kent gy de hartrotziekte? Ik bedoel de hartrotziekte  der kokospalmen? Velen uwer kennen hem zeker niet en daarom zal … Verder Lezen…

Paulus en de hartrotziekte

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname,  17 augustus 1923, no 67 Brieven van Paulus. Coronie, 9 Aug. ’23. Jaren geleden schreef ik, dat een politiebeambte ingebroken had in een varkenshok. Bedoelde beambte maakte procesverbaal op tegen mij, doch vóórdat dit procesverbaal den DC bereikte, kwam er een verstandige beambte ter plaatse, … Verder Lezen…

De bureaucratie ziet ons toch wel voor dom aan

No. 14. Anno 1910. SURINAME. 62ste Jaargang. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.VRIJDAG, 18 FEBRUARI 1910 M. d. R. Er wordt nogal eens geklaagd, ook van Bestuurszijde, dat „het volk”  alles van ‘t Bestuur verwacht, geen initiatief neemt, indolent voortleeft, kortom onmachtig is om iets zelfstandig te beginnen of op touw te … Verder Lezen…

De wondeplek van Coronianen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname dinsdag 2 januari 1923, nr 1 Samenwerking bij de Coronianen. Coronie 16 December 1922 M. de R. Uit het reisverhaal van de Gouverneur naar Coronie in de courant, vernamen wij dat Zijne Ex. in zijn tafelrede de hoop uitsprak dat er samenwerking bij de Coronianen … Verder Lezen…

Brieven uit Coronie.

Anno 1929. 81ste Jaargang SURINAME No. 19. Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad DINSDAG 5 MAART 1929 Coronie, 25 Febr. 1929 Onze Commissaris is voor enige dagen naar de stad geweest en was het bevel over Coronie weer in handen gesteld’ van den Districtsklerk en vanzelf hebben weer de gewone toneeltjes zich … Verder Lezen…

Proclamere Coronie tot een Boschnegerkamp

koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname, nr 25, 68ste jaargang 1916 Brieven uit Coronie. Coronie 22 Maart 1916. Nog steeds legers muskieten. Een enkele dag, zou men meenen dat het minder is, maar spoedig is men van die dwaling genezen. Dat een mensch, ja zelfs een Coroniaan,  zoo voortgaande uit humeur … Verder Lezen…

Bigiman no de prei pajasi

Bron: Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad 1923. 75ste Jaargang. No. 92. Dinsdag 13 november Brieven van Paulus. Coronie, 23 October ’23. Gewapende burgermacht. Halt, richt u! (man tanapoe, draai joe hede na retihan sei1).  Drommels, vent. denk je dat je in de kokosboom klimt! Loekoe dia kaptein no kosi wan man … Verder Lezen…

Vanwaar het stigma: de koppige, eigenwijze, ondankbare Coroniaan?

Ik ben geen historicus of socioloog, maar na het lezen van een flink aantal edities van het “Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad SURINAME”, een publicatie die vanaf 18-zoveel tot 19-zoveel verscheen in Paramaribo, kwam ik tot de conclusie dat de Coroniaan van vandaag opgescheept zit met stigma’s die oorspronkelijk sloegen op … Verder Lezen…