Coronie verder de vernieling in.

Tegenwoordig kun je de positie van het district Coronie niet bespreken zonder de algemene toestand van de republiek Suriname daarin te betrekken.  In het gehele land is het alleen maar doffe ellende. Zelfs het aantal straathonden is toegenomen, omdat mensen niet genoeg eten voor zichzelf hebben laat staan voor Bello. Dieren worden daarom zomaar in the middle of nowhere gedropt.

De vorige week nog zag ik op weg naar Coronie langs de Coppenameweg een verdwaasde, broodmagere, kletsnatte hond langs de weg lopen.  Ik gaf hem droge vis dat ik op Boskamp had gekocht. Meer kon ik niet doen. Op mijn logeeradres in Paramaribo zit ik namelijk ook al opgescheept een broodmagere straathond die ik probeer vet te mesten, in de hoop dat hij na mijn terugkeer naar Nederland, genoegzaam zal zijn aangesterkt om op zoek te gaan naar eten.

In november werden zelfs 4 mensenkinderen gedropt in ressort Leiding met slechts een tas waarin wat kleertjes zaten. Waar houdt het op? Oma en opa droppen op de Bosjebrug?

Santokhi en Brunswijk zouden de wisselkoers omlaag brengen.  Ze brachten het tegendeel: de wisselkoers verdubbelde en de bevolking verarmde verder. En in plaats van de ernstigste noden van de bevolking te lenigen, start Santokhi een miljardenproject in Nickerie in de vorm van een vaste brugverbinding met Guyana en een internationale zeehaven. Daarnaast wordt ook nagedacht over een internationale luchthaven.

Al deze projecten dienen slechts de etnische regionale ontwikkeling van de VHP, om aldus Nickerie tot het centrum van het land te maken.  Een verkapte, indirecte uitvoering van het oude plan van VHP-prominenten om Suriname op te splitsen in een etnisch ingericht welvarend westelijk deel en een noodlijdend oostelijk deel.

Binnen die constellatie zal Coronie als zelfstandig district ophouden te bestaan. De narcist Brunswijk heeft zichzelf al zo ernstig gecompromitteerd, dat hij niet eens bij machte is mensen uit zijn eigen partij die Santokhi als een gevaar ziet,  te beschermen tegen politieke uitschakeling. Hij alleen kan een einde maken aan deze sluipende tweedeling van de maatschappij die door hem en Santokhi is ingezet.

Het zou een zegen voor het land zijn, waarin de Nickerie-projecten zouden worden afgeblazen, het beleid zou worden verlegd naar gezondmaking van de samenleving impliciet de geldkoersontwikkeling.

Twee weken geleden zag ik  ergens op een erf in Totness, Coronie, de bus van Bureau Eenheid, dat valt onder Santokhi. Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

Dat hele Bureau Eenheid is maar bedoeld om brandhaarden overal in het land te blussen, die een gevaar zouden kunnen betekenen voor de uitvoering van het etnisch ingegeven plan van Santokhi. In het oosten van het land worden slechts kleinschalige projecten ontwikkeld, terwijl uitsluitend in Nickerie miljarden worden ingezet.

Een jaar geleden publiceerde ik de foto hiernaast van een bovenraam van de ambtswoning van de districtscommissaris.  Ik vond de rommel die ik toen aantrof normaal, omdat ik vermoedde dat men bezig was met renovatiewerkzaamheden aan de ambtswoning.

Wie schets mijn verbazing om thans vast te stellen dat er sinds eind 2021  niets aan het gebouw is gedaan. Sterker nog, het gehele gebouw is nog verder achteruitgegaan. Zelfs de trap aan straatzijde is niet meer beloopbaar. Het lijkt de bedoeling te zijn om helemaal geen onderhoud meer aan het gebouw te plegen, zodat het op een goede dag instort.

Het gebouw behoort tot het erfgoed van de Surinaamse, maar in het bijzonder dat van de Coroniaanse gemeenschap. Als het zo doorgaat,  staat daar over enkele jaren  nog slechts de ruïne van de ooit zo statige ambtswoning van de dc van Coronie. Hetzelfde geldt voor overige gezichtsbepalende gebouwen in Coronie, zoals het logeerbouw en het daartegenover gesitueerde cultureel centrum van Coronie.

Er zijn nog meer beeldbepalende gebouwen in Coronie die de vernieling ingaan, zoals het voormalige RK zustershuis (foto) en de voormalige kleuterschool van de RK-kerk te Mary’s Hope, evenals de EBG-kerk te Totness. Maar daar zouden de geloofsgemeenschappen zelf wat aan moeten doen.

Het doet mij in ieder geval dan ook deugd te mogen constateren dat de EBG-kerk te Totness momenteel grondig wordt gerenoveerd (zie foto). Het RK Bisdom en het RKBO laten het gehele complex op Mary’s Hope, gewoon wegkwijnen.  Slechts de voormalige pastorie is gerenoveerd met de bedoeling daar commerciele kamerverhuur te plegen.

De VHP kan het allemaal geen bal schelen wat gebeurt met de overheidsgebouwen in Coronie, omdat die partij Coronie zijn bestaansrecht als zelfstandig district altijd heeft misgund. Dat zie je ook terug in het beleid van de huidige VHP-regering.   Als wensdroom van de VHP uitkomt, zal Coronie ooit onderdeel worden van district Groot-nickerie, bestaande uit Nickerie, Wageningen en Coronie. Andere politieke partijen, zoals de vermaledijde NPS en de NDP, gesteund door Coroniaanse redi musus hebben nooit wat gedaan om de zelfstandigheid van het district te behouden en te versterken. Die partijen beloofden een heleboel, maar deden niets.  De Coronianen werden stemvee in overheidsdienst, en dit is nog steeds het geval!  De redi musus in Coronie heb je er nog steeds, maar nu in dienst van de VHP.

Herwin Hooplot

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.