NOODKREET UIT CORONIE (INGEZONDEN)

 

CORONIE OP DIT MOMENT IN ANGST.

DE WATERKERENDE DAM IS DOORGEBROKEN. OP DIT MOMENT EEN LEVENSGEVAARLIJK SITUATIE. DOOR DE ZWARE REGENS IS DE DRUK OP DE WAARDELOZE DAM, ZWAARDER GEWORDEN. HET ZAL NIET LANG MEER DUREN OF WONINGEN ZULLEN ONDER WATER LOPEN. OP DIT MOMENT IS NIEMAND VAN DE OVERHEID, OOK DC EN OF ASSEMBLEE LEDEN BEREIKBAAR. ZELFS EEN GRAAFMACHINE WIL MEN NIET TER BESCHIKKING STELLEN, VANWEGE TECHNISCHE AARD. DUS DE CORONIAAN MAG KRAPEREN.

MINISTER RIAD VAN OW HEEFT HET GEHAD OVER ONTWATERING OP DE TELEVISIE. CORONIE DIE DE HULP BROODNODIG HEEFT WORDT NIET GENOEMD. JONGEREN, RR LEDEN MOETEN NU MET DE SCHOP WATERWEGEN GRAVEN, MAAR DAT IS WATER NAAR ZEE DRAGEN. DE JONGEREN ZULLEN DE WEG BARRICADEREN, OM AANDACHT TE VRAGEN. DEZE KWESTIE VAN DE DAM. DIT IS EEN PROBLEEM VAN DECENNIA.

CORONIANEN, DIE OOK AAN DE TOT STANDKOMING VAN DEZE DAM HEBBEN GEWERKT, HEBBEN  MIJ VERKLAARD, DAT DEZE DAM VOOR EEN GROOT DEEL IS GEBOUWD OP PECASSE(BAGASSIE). HOE ZAL DIT STAND KUNNEN HOUDEN.

TOEN IK MIJN MISNOEGEN HIEROVER KENBAAR MAAKTE WERD MIJ DOOR DE DIRECTEUR VAN EEN CONSULTANCY GEVRAAGD, ALS IK INGENIEUR WAS. MIJN ANTWOORD WAS NIET MALS. ZIE NU DE RESULTATEN.TE BURNSIDE IS DE DAM HET ZWAKST, MEERDERE MALEN DOORGEBROKEN. NU IS HET DE OMGEVING HAMILTON. DE ONDERHOUDSSTROKEN VAN CORONIE ZIJN VERDEELD ONDER 3 MINISTERIES:

  1. TEN ZUIDEN LVV;
  2. MIDDEN RO;
  3. IN HET NOORDEN OW.

DOOR MET ELKAAR TE ONDERHANDELEN DOET OW DE GEHELE ONDERHOUD. ER WORDT GEKLAAGD, DAT CORONIE EEN BOOT HEEFT ZONDER KAPITEIN. DE LEIDING VAN HET RESSORT LVV ZOU MOETEN TOEZIEN, DAT DIT SOORT VAN CALAMITEITEN VOORKOMEN KUNNEN WORDEN.

DE LEIDING VAN LVV CORONIE LIGT REEDS DECENNIA ONDER VUUR. DIE WAS TOEN VERVANGEN MAAR  IK VERNAM, DAT LVV HEM WEDEROM HEEFT GEPLAATST IN DIE FUNCTIE.

HET MINISTERIE VAN LVV OF ALTHANS DE REGERING HEEFT SCHIJT AAN CORONIE. WAAROM HEFT MEN DIE ROMMEL IN CORONIE NIET OP. RESSORT KANTOOR LVV IS ALLEEN MAAR EEN NAAM. DEGENE DIE ‘T TEGENDEEL KAN BEWIJZEN, MET DIE WIL IK DE UITDAGING AANGAAN.

DE CORONIAAN WORDT VAKER MET DE VUILE HYPOCRIETE VIETERS AANGEWEZEN, ALS ZOUDEN ZE LUI ZIJN. NIETS IS MINDER WAAR. CORONIE IS EEN AGRARISCH DISTRICT EN DE TUINBOUWERS HEBBEN BEGELEIDING NODIG. ALS DAT ER NIET IS VOOR WAT ZEKERHEID, ZOEKEN ZIJ HET BIJ DE OVERHEID, OM TE OVERLEVEN. LAAT DAT DUIDELIJK ZIJN.

IK HOOP DAT ZIJ DIE DIT STUK LEZEN, RIAD OP DE HOOGTE STELLEN, OM MAATREGELEN TE TREFFEN. CORONIANEN DON’T GIVE UP. EFU AI BOS MEKIE A BOS. JULLIE HEBBEN EVEN RECHT ALS ELK ANDER DISTRICT.

Noot redactie: bovenstaand verhaal heb ik op juistheid even geverifieerd bij inwoners van Coronie. Het klopt in grote trekken. Trouwens mijn goede vriend Ewald Blankendal (wijlen), attendeerde mij nog voor zijn overlijden op 17 maart jl. op het feit dat de langeboom graafmachine, die door MNO Vervat aan Coronie was geschonken om in tijden als deze te worden ingezet, voor allerlei privédoeleinden werd uitbesteed, zelfs tot buiten Coronie. Hiervoor werden (worden)  steekpenningen gevraagd en ook daadwerkelijk ontvangen.  Nu de langeboom broodnodig is, om te worden ingezet bij deze overstroming kan dat niet. Voor opeenvolgende bestuurders in Coronie schijnt de langeboom een hoer te zijn, waarmee geld valt te verdienen om in eigen zak te stoppen. Schaamteloos! Iemand die in Coronie woont vertelde mij hedenmorgen: het commissariaat zit vol boeven en als je commentaar hebt, krijg je te horen hoe het onderstel van je moeder eruit ziet. En deze heren, bestuurders,  noemen zich rechtgeaarde kinderen van Cosu! Van de VHP-regering hoeft ook geen hulp te worden verwacht. Vanuit die partij heeft men immers andere plannen met Coronie. Een artikel hierover heb ik al enige tijd in de maak en verschijnt later dit weekend in 2 delen op deze website.

Herwin Hooplot (redacteur)

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.