De eenzijdige, etnische ontwikkeling van Suriname 1/2

 

Formele en informele regering

Niemand zal mij ervan kunnen overtuigen dat de huidige VHP niet uitsluitend het eigen etnische groepsbelang, maar daarnaast ook het belang van de gehele Surinaamse bevolking voor ogen heeft.

Suriname heeft momenteel in feite twee regeringen: een formele regering, gevormd door de VHP/ABOP/NPS/PL. Daarnaast heb je een informele regering gevormd door de VHP, haar ministers, onderministers op ABOP-ministeries, presidentiele commissies, die rechtstreeks rapporteren aan president Santokhi. Het machtscentrum in Suriname ligt bij deze informele regering, die nog wordt beïnvloed door informele adviseurs in diaspora die zwart geld op etnische basis willen gaan witwassen in de Surinaamse economie.  Daarom wist ik bij voorbaat dat de gang naar het IMF, maar een schijnmanoeuvre was: “we hebben het geprobeerd”.

Narcist Brunswijk was bereid een hoge prijs te betalen voor het vicepresidentschap. De VHP weet zijn narcisme goed te bespelen in de wetenschap dat als drugsveroordeelde hij geen voet in het buitenland kan zetten. Als een verwend kind krijgt hij alles, zolang dat dienstig is aan het VHP-belang. Brunswijk weet niet eens wat in zijn huis gebeurt. Het duidelijkste bewijs hiervoor zagen wij bij de oprichting van Surfin n.v.

In de ministerraad is Brunswijk, als vicepresident,  “primus inter pares” ofwel “eerste onder zijn gelijken”, en toch moest hij via de Pers vernemen over de oprichting van de staatsonderneming, Surfin n.v. De oprichting was domweg een onderonsje van de VHP-ministers. Hier zien we weer een demonstratie van de arrogantie van de VHP, die zo fnuikend is voor de verdere ontwikkeling van Suriname.

Brunswijk bracht nadat het bericht over de oprichting van Surfin n.v. uitgebreid in de krant had gestaan, naar buiten dat hij van de oprichting niet op de hoogte was, maar hij niettemin de noodzaak daarvan wél onderkent. De gehele tekst waarmee hij dit aangeeft druipt af van ambtelijk taalgebruik, waaruit kan worden geconcludeerd dat de tekst hem binnen de ministerraad is voorgekauwd.

Enerzijds probeerde Brunswijk met zijn ontkenning op de hoogte te zijn geweest van de oprichting zijn gezicht te redden, maar anderzijds werd hij ook gedwongen te zeggen dat hij de noodzaak van de oprichting van de n.v. wél onderkent.  Ik denk dat die goede man niet weet waar hij het allemaal over heeft.

In mijn visie was – kort gezegd – deze stiekeme VHP n.v. Surfin,  bedoeld om uit te groeien tot eigenaar van Suriname in de vorm van uitbreiding maatschappelijk kapitaal en kredietverschaffing aan de Staat Suriname. De West Indische Compagnie (WIC) van de 21ste Eeuw, om het maar zo te zeggen.

Dat de Staat Suriname 51% van de aandelen in handen zou krijgen is van weinig belang omdat de VHP binnen de staat politiek ook ruimschoots vertegenwoordigd is en zal blijven. Wie zouden de eigenaren van de overige 49% van de aandelen worden? Het antwoord laat zich makkelijk raden.

Stuart Rahan heeft in zijn column in DWT van 11 februari 2021  “de H van VHP”     heel goed omschreven hoe de verborgen agenda van de VHP eruit ziet.  Dat verborgen agenda is overigens al tientallen jaren publiek geheim, maar in de uitvoering daarvan worden pas nu grote en concrete stappen gezet.

De bedoeling is te komen tot een eenzijdige, etnische ontwikkeling van het land met uitsluiting van andere bevolkingsgroepen.  Er bestaat inmiddels een informele inter-Caraïbische financiële samenwerking (Suriname, Guyana, Trinidad &Tobago) tussen mensen die op Santokhi lijken.  De brugverbinding Nickerie – Guyana, moet die samenwerking gaan intensiveren en versterken.

Die vorm van samenwerking vinden Santokhi en zijn partij belangrijker dan samenwerking met landgenoten die niet op hem lijken.

Ook mensen uit Nederland die op hem lijken, staan te trappelen om uitvoering te geven aan deze etnische economische ontwikkeling, waarvoor de blauwdruk en het stuwmeer aan zwart geld allang klaarliggen. Het wachten was op een gunstig politiek klimaat.

Brunswijk, de Jules Sedney van de 21e Eeuw, heeft die basis thans verschaft in ruil voor een goudkleurige kartonnen kroon op zijn hoofd.  De n.v. Surfin, zou dan ook de grootste witwasoperatie uit de geschiedenis van Suriname worden als niet was ingegrepen.   Dit plan zal zeker in een ander jasje terugkeren.

Het verwondert mij dan ook niet dat Santokhi, zich tot op heden niet serieus heeft begeven op de internationale kapitaalmarkt (IMF), terwijl hij toch klaagde over de precaire financiële omstandigheden van het land.  Pas nu lijkt ambtelijke overeenstemming te zijn bereikt. Uiteindelijk zal blijken dat die zogenaamde pogingen kapitaal te krijgen op de internationale kapitaalmarkt gewoon schijnmanoeuvres en vertragingstactieken zijn, die niet zullen resulteren in een substantiële lening op de internationale kapitaalmarkt ten gunste van een multi-etnische economie.

Eventuele leningen bij het IMF zullen worden gestoken in het overheidsapparaat, dat uitsluitend dienstig zal zijn aan de etnische witwas investeringen van Santokhi cs, terwijl uitsluitend de lasten van de leningen zullen drukken op de gehele Surinaamse bevolking.

Terwijl De ABOP intern ruziet, is de VHP naarstig bezig de gehele economie van het land naar haar hand te zetten.  Economische macht is belangrijker dan politieke macht. Dat zal ook blijken wanneer het Brunswijk na enige tijd zal gaan dagen. Op dat moment zal de VHP, haar doel dan reeds ruimschoots hebben bereikt en dan wowoyo yagi kaba!

Deel 2/2 verschijnt op 2e Pinksterdag. Daarin ga ik in op de gevolgen voor Coronie van de beoogde eenzijdige etnische ontwikkeling van de VHP.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.