Functie districtscommissaris van Coronie eeuwig de speelbal van de politiek

Op 30 april jl. had ik hier een column geplaatst getiteld: “Joan Wielzen dit jaar geen DNA-lid, tenzij een wonder gebeurt! “.  Daarna, op 18 mei, kwam ik er bij toeval achter dat mevrouw Wielzen in De Ware Tijd (DWT) van 27 april over de opvolging van Tarnadi had gezegd: “Hij had mij 23 juli gezegd dat hij DNA-lid af zal zijn en ik wacht rustig af”. De heer Tarnadi heeft toen deze mededeling van mevrouw Wielzen – voor zover mij bekend –  niet weersproken in de media.

Die mededeling van mevrouw Wielzen in DWT haalde in ieder geval mijn stelling van 30 april jl.  “Joan Wielzen dit jaar geen DNA-lid, tenzij een wonder gebeurt!“  hard onderuit. Ik heb de column toen meteen verwijderd.

Maar inmiddels is het 13 augustus 2017 en de heer Tarnadi is nog steeds DNA-lid. Ik zie momenteel ook geen licht aan het einde van de tunnel voor mevrouw Wielzen. Gezien het vorenstaande sta ik dan ook nog steeds achter mijn stelling van toen. En maar hopen dat ik binnenkort ongelijk krijg.

De aandachtige lezer van de bijlagen (onderin) zal merken dat oorspronkelijk sprake was van de benoeming van tien dc’s op 29 oktober 2016, maar dat er op 2 november 2016 uiteindelijk slechts negen van de tien werden beëdigd en geïnstalleerd. Dan vraag jij je natuurlijk af waarom de tiende, Remi Tarnadi, niet werd beëdigd en geïnstalleerd. Hij zou volgens de (last minute) officiële mededeling onmisbaar zijn gebleken voor zijn fractie in DNA.

Het is natuurlijk je reinste onzin als na veel oponthoud in de benoemingsprocedure en nadat uiteindelijk aan alle formaliteiten is voldaan, er vervolgens wordt beweerd dat de heer Tarnadi en zijn partij tot de conclusie zijn gekomen dat hij eigenlijk toch onmisbaar is voor zijn fractie en daarom voorlopig aanblijft als DNA-lid, tot na de begrotingsbehandeling. Hebben ze binnen de NDP-fractie dan al die tijd liggen slapen?

Trouwens, deze begrotingsbehandeling loopt zeker uit tot aan het einde van dit jaar, vanwege een te late start. Bovendien niemand is onmisbaar, vooral niet in DNA, anders waren verkiezingen helemaal uit den boze. Dat niemand onmisbaar is, blijkt ook uit het feit dat de heer Tarnadi onlangs heeft aangegeven de afronding van de begrotingsbehandeling niet te willen afwachten Tarnadi ready om scepter te zwaaien in Coronie – DWTonline.com .

Wat is dan de reden dat deze stoelendans nog niet is afgelopen? Een kort-maar-krachtig antwoord kan zijn dat de NDP-fractie de vervanger van Tarnadi niet lust en Tarnadi zelf daartussen klemzit! Maar laat mij ook de andere mogelijke reden die ik zie, benoemen en onderbouwen.

Ik was in oktober/november 2016 in Suriname en heb het startproces van heel dichtbij meegemaakt. Reeds op 11 september 2016 verklaarde minister Dikan: “dat Tarnadi een snelle ‘on the job training’ zal krijgen. Hij heeft veel ervaring opgedaan als Assembleelid, waardoor hij zich snel zal kunnen inwerken”.

Ik vond het daarom allemaal vreemd dat daarna, in een bericht van 30 oktober 2016 (bijlage) en bovendien twee dagen voor beëdiging en installatie, bekendgemaakt werd dat de heer Tarnadi zijn DNA-lidmaatschap voorlopig niet opzegt, omdat hij nodig is voor de fractie. Hij zou volgens dat bericht wel worden beëdigd, maar niet geïnstalleerd. Uiteindelijk werd hij niet beëdigd en dus ook niet geïnstalleerd, maar dat is een verhaal apart.

Twee weken eerder, 14 oktober 2016, tijdens de viering van 165 jaar naamswijziging Coronie in de multifunctionele zaal te Friendship, was ik als gast aanwezig en heb ik de heer Tarnadi toen ook terloops gesproken. Hij werd door gastsprekers reeds aangesproken als de dc in spé en mevrouw Wielzen als het toekomstig DNA-lid. Maar de heer Tarnadi heeft in zijn toespraak op die dag met geen woord gerept over het langer aanblijven als DNA-lid. Het was toen toch een mooi moment om zaken te verduidelijken? Of wist hijzelf het toen nog niet?

In mijn beleving vond bij de heer Tarnadi de omslag plaats op die bewuste dag, althans tussen 14 oktober en 29 oktober 2016. Wellicht was hij in die 2 weken na de viering in een innerlijke tweestrijd met zichzelf verwikkeld, waardoor hij de overstap niet meer aandurfde. Dat hij voor zijn fractie onmisbaar is, hadden hij en zijn fractiegenoten immers allang geleden kunnen weten. Zelfs nog voordat hij in the picture kwam als dc in spé en de papieren – na ellenlange oponthoud – in orde werden gemaakt. Ja sterker nog, zelfs nog voordat het idee van dc in zijn hersenen ontkiemde. Zijn afhaken geschiedde allemaal te plotseling. Het excuus is dus een triviale drogreden.

Maar laten we gemakshalve aannemen dat het parlementaire werk de heer Tarnadi dwingt tot aanblijven als DNA-lid. Dan begrijp ik niet waarom hij zich niet bij zijn leest houdt en bij nader inzien – en in het belang van Coronie – de ambitie de nieuwe dc van Coronie te worden niet opgeeft, zodat het district op korte termijn de beschikking krijgt over een fulltime dc. Het oponthoud duurt immers al langer dan 1 jaar; om precies te zijn sedert 9 juni 2016, toen Aroenkoemar Ramdhani werd bedankt als dc van Coronie.

Zelf denk ik dat de heer Tarnadi in 2020 niet opnieuw gekandideerd wil/ zal worden en hij daarna ook niet weer voor de klas wil gaan staan en daarom dc wil worden.  Wie zal het zeggen? Vadertje tijd! Ik zie in ieder geval nu al baantjesjagers die bezig zijn hun NDP-bedje op te maken voor de verkiezingen van 2020 in Coronie. Daarnaast zie ik anderen die hun eigen ambities voor 2020 in duigen zien vallen al gooien met bommetjes. Ook dit laatste is een ander verhaal.

Volgens het laatst bekende bericht zegt Tarnadi in DWT van 27 april 2017, dus bijna 4 maanden geleden, over zijn beëdiging en installatie als dc: “Dat hij nog niet door het staatshoofd is ontvangen komt, omdat die het kennelijk druk heeft met de actualiteiten in het land”. Wat? Aan alle formaliteiten is immers reeds voldaan! En in bijna 4 maanden tijd ziet het staatshoofd geen kans een uurtje uit te trekken voor de beëdiging en installatie van de dc van Coronie? Doe mij maar broodje pekelharing!

Mini Mini, kon nyan
Freyman Bonyo, kon nyan
Freyman Tanya, kon nyan
Kopro Kanu, tan de!

Thans heeft Kopro Kanu Coronie al langer dan 1 jaar te maken met waarneming van de functie van dc. De huidige waarnemer, Remi Pollack, moet 3 dagen per week vanuit Paramaribo overkomen. Hoelang gaat deze gijzeling van de functie van “dc van Coronie” voortduren?

Mijn conclusie is dat wanneer het niet ligt aan de heer Tarnadi zelf, de schuldvraag gelegd moet worden bij de fractie van de NDP in DNA of bij de algemene leiding van de NDP of bij het staatshoofd zelf met zijn verborgen agenda voor “Coronie 2020”.  Op deze agenda heeft mevrouw Wielzen geen schijn van kans. Dit is wel een echte hersenkraker, waarvan slechts weinigen de diepere achtergrond zullen begrijpen, tenzij zijzelf pionnen in het spel zijn.

Herwin Hooplot

 

Starnieuws van 11 september 2016: (https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/37354)

Remi Tarnadi (47) wordt de nieuwe districtscommissaris (dc) van Coronie. Dit bevestigt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling tegenover Starnieuws. Tarnadi zal het lidmaatschap van De Nationale Assemblee opzeggen. In zijn plaats zal tot de NDP-fractie toetreden Joan Wielzen. Minister Dikan zegt dat Tarnadi een snelle ‘on the job training’ zal krijgen. Hij heeft veel ervaring opgedaan als Assembleelid, waardoor hij zich snel zal kunnen inwerken, meent de bewindsman. Bovendien kent hij het district door en door. Hij heeft ook de ondersteuning van een groot deel van de Coronianen. De bewindsman heeft al formeel van het Kabinet van de President de mededeling gekregen over de benoeming van Tarnadi. De stukken worden in orde gemaakt.”

 Starnieuws 11 oktober 2016 https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/37819  De administratieve zaken rond de benoeming van Remi Tarnadi, die nu nog Assembleelid (NDP) is, is nog niet rond. Hij was in dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Tarnadi moest worden overgeplaatst. Zijn benoeming moet formeel door de Raad van Ministers worden bekrachtigd, waarna het ministerie van Binnenlandse Zaken de beschikking kan opmaken.

Starnieuws 29 oktober 2016 (https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/38104 De tien nieuwe districtscommissarissen (dc’s) zullen woensdag worden beëdigd. Dit bevestigt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling tegenover Starnieuws. De beëdiging zou in september al plaatsvinden, maar is enkele keren verschoven, omdat niet alle administratieve zaken in orde waren.

(…) Het ligt ook in de bedoeling dat Remy Tarnadi dc wordt van Coronie. Hij zal zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee verruilen voor deze functie.  Starnieuws 30 oktober 2016 (8:56 uur)

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/38116 Remie Tarnadi (NDP), die de nieuwe districtscommissaris (dc) van Coronie wordt, zal voorlopig zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee niet opzeggen. Tarnadi is zo kort voor de begrotingsbehandeling nog nodig in de NDP-fractie.

(…) In verband met zijn nieuwe functie is Tarnadi intussen overgeplaatst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur naar Regionale Ontwikkeling. “Ik ga de twee functies niet combineren,” zegt het Assembleelid.

(…) Tarnadi antwoordt op een vraag van Starnieuws dat hij nog niet geïnstalleerd zal worden en het district ook niet zal overnemen. Dit zal plaatsvinden na de behandeling van de begroting en het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma.

 

Starnieuws 2 november 2016

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/38166

Negen districtscommissarissen (dc’s) zijn vandaag beëdigd door president Desi Bouterse. Hierna zijn zij geïnstalleerd door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De president, de minister, Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de deken van de dc’s en Roline Samsoedien wezen op de kracht van decentralisatie en participatie van burgers. De nieuwe dc’s hebben een theoretische en praktische training gekregen om hun werk optimaal te kunnen verrichten, zei Dikan.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.