Takiman na takiman, ma na duman fraga e wai! Geen woorden maar daden!

President Bouterse heeft op zaterdagavond 9 juli 2017, op een feestelijke bijeenkomst van zijn partij in Para een aantal concrete projecten opgesomd, welke de regering in september aanstaande zal opstarten.

Coronie’s positie als koprokanu onder de districten, kwam toen weer prominent op de voorgrond, juist omdat Coronie maar terloops ter sprake kwam, en wel in het kader van de verbetering van de capaciteit drinkwatervoorziening in de regio.

Er is verschil tussen verbetering van de capaciteit van de drinkwatervoorziening en verbetering van de kwaliteit van het drinkwater zelf; dit laatste is precies waar in Coronie een grote behoefte aan is, vanwege een structureel te hoog zoutgehalte in het drinkwater. Het zwamp- en regenwater zijn als drinkwater minder gevaarlijk voor de mensen daar dan dat niet te zuipen brakwater dat uit de kraan komt. Maar dat is een ander verhaal.

In de Ware Tijd van 08/11/2013 beweerde president Bouterse dat zodra de zeedijk in Coronie gereed zou zijn, land dat als gevolg daarvan vrij zou komen, zou worden ingezet voor grootschalige fruitproductie. In dat kader zouden – naar zijn zeggen – toen reeds activiteiten worden ontplooid. Bijna 4 jaar na die bewering in De Nationale Assemblee, heb ik nog niets daarvan gemerkt.

Op 24 mei 2016 was Bouterse weer in Coronie om te praten over de toekomst van Coronie. Ik denk eerder dat hij verdwaald was en bij toeval daar terecht kwam of, dat hij gewoon even aan de hectiek van het stadsleven wilde ontsnappen en besloot Coronie te bezoeken. De mensen in Coronie vroegen hem op die dag om het zoetwater weer te laten stromen in Coronie en de ontwikkeling te stimuleren.

Bouterse zei volgens DWT van 25 mei 2016 dat hij geloof heeft in Coronie. De krant sluit haar verslag van die bijeenkomst als volgt af:  “De president, duidelijk onder de indruk, wijst naast de tafel met gewassen en vraagt of alles op de band mag worden vastgelegd om het aan de gemeenschap te tonen. Hij beloofde alle ondersteuning te geven. “Niet vanuit de regering, maar vanuit het kabinet. Want productie, dat na mi tori en ik heb geloof in Coronie!” Dat het hem menens is, blijkt uit het feit dat hij na de aangeboden lunch nog een tijd lang blijft zitten om na te gaan welke stappen ondernomen kunnen worden”.

Bouterse beloofde aan het eind van die dag aan de Coronianen, dat hij binnenkort terug zou komen met een delegatie van experts om spijkers met koppen te slaan gericht op ontwikkeling. Nu zijn we een jaar verder en die belofte is hij nog niet nagekomen. Sterker nog de president schijnt Coronie te zijn vergeten, want in zijn bovengenoemde planning voor september speelt – als eerder gezegd – Coronie geen rol.

De verbetering van de drinkwatervoorziening is onzin, omdat de werkzaamheden die Bouterse noemt, gewoon het noodzakelijke gevolg zijn van het feit dat de taken van Dienst Waterleiding in Coronie zijn overgenomen door de SWM, die sinds vorig jaar bezig is met een programma om meer huishoudens aan te sluiten op het waterleidingnet; niets bijzonders dus!

Ongeveer een half jaar geleden had het Coroniaanse DNA-lid, Cleon Gonsalves, in een DNA-vergadering, waar ook Bouterse aan deelnam een beroep gedaan op de president  Coronie te hulp te schieten. Gonsalves zei daarbij – om Bouterse’s ego te strelen -: “ president de Coronianen houden van u” of woorden van gelijke strekking. Bouterse vroeg toen in het openbaar aan de Coronianen om nog wat meer geduld te betrachten en dat hij spoedig zou komen. Dat heeft hij tot op heden niet gedaan! Takiman na takiman, ma na duman fraga e wai!

NDP Coronie? Ach, die mensen hebben een groter geduld dan een ooievaar op het dak van een nonnenklooster vol onvruchtbare, gesteriliseerde en bejaarde nonnen, en weet je waarom: omdat a fraga di e wai na a kondre, na a dyendyen dati e loi: wiens brood men eet, diens taal men spreekt.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.