CORONIANEN KLAGEN OVER HUN DISTRICT

De Vrije Stem 22 november 1972

 Omwonenden van de Coronieweg te Jenny in het district Coronie hebben in een open brief geklaagd over het slechte leefklimaat in het district Coronie.

In het bijzonder werd naar voren gebracht de nogal „zeer slechte” waterhuishouding van de landbouwpercelen aan de zogenaamde Coppenameweg, waardoor ondermeer landbouwgewassen gedoemd zijn te verrotten. Veel wordt ook geklaagd over de bilharzia, die als gevolg van stilstand water op de landbouwpercelen, de Coronianen veel last en zorg veroorzaken. In de open brief wordt ook gezegd dat te weinig aandacht wordt besteed door het ministerie van LVV — om het bij uitstek landbouwdistrict — uit haar isolement te halen.

Gezegd wordt dat indien de overheid één tiende van de hulp, die aan de districten Nickerie en Saramacca wordt gegeven, in Coronie zou willen stoppen — dit zeker een verbetering voor het district zou gaan betekenen. De droevige voorlichting van LVV voor de landbouwers in het district Coronie komt volgens de briefschrijvers tot uiting in de prachtige vruchtbomen op de percelen van de landbouwers o.a. aan de Coronieweg — zonder dat ze ooit vruchten dragen. Teleurgesteld zeggen de Coronianen „moe te zijn met het steeds maar inroepen van hulp bij de overheidsinstanties” zonder dat er ooit iets positiefs gedaan wordt om hun leefklimaat te verbeteren. De open brief besluit door er op te wijzen dat door de overheid in de loop der jaren een zekere mate van indolentie is gekweekt onder de bevolking van het district, waardoor nu ten onrechte wordt gezegd dat de Coronianen lui zijn. „Wanneer men ons — zoals Nickerie — die mogelijkheden wil verschaffen, zonder politieke bijbedoelingen, zullen wij het tegendeel bewijzen. Aldus een open brief van de landbouwers

De brief was onder anderen ondertekend door de landbouwers H. Sandvliet en K. Berrenstein.

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.