Paal krijgt veel lof toegezwaaid bij afscheid DNA

Starnieuws 1 april 2016

Alle fracties in De Nationale Assemblee zwaaiden Assembleelid Anton Paal (PALU) lof toe voor zijn kennis, inzichten, inzet en kameraadschap. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat Paal heel hard heeft gewerkt voor land en volk. De regering is blij dat Paal zijn krachten nog blijft geven bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Paal nam donderdagavond afscheid als lid van De Nationale Assemblee. Hij zal in een andere vorm zijn steun verlenen aan het college. 

Paal zei dat hij het voorrecht had, nadat hij voorgedragen was door de PALU, op gezag van de bevolking van Coroniepaal, de belangen van het volk van Suriname gedurende ruim elf jaren ook in dit hoogste college van Staat te mogen dienen.
“Een taak, mevrouw de voorzitter, die ik zonder onbescheiden te zijn, met grote inzet, maar vooral met heel veel liefde heb proberen te vervullen. Bij mijn ambtsuitoefening heb ik mij door een aantal opvattingen en overtuigingen en soms principes, laten leiden. In de eerste plaats is mijn handelen bepaald door het adagium waardoor de PALU bekend staat, dat het belang van het Surinaamse volk met voorrang gediend moest worden, zonder evenwel de belangen van anderen uit het oog te verliezen,” zei Paal in zijn laatste toespraak als Assembleelid.

“Ik heb mij verder consequent op het standpunt gesteld, dat ik anderen ook hier in de Assemblee altijd tot voorbeeld wilde zijn en nimmer tot excuus. Ik heb daarom zoveel mogelijk proberen te vermijden om andere politieke organisaties of partijen, maar ook personen, onderwerp van discussie te laten zijn, ook wanneer ik het volledig oneens was met het getoond gedrag; ik speelde altijd op de bal en niet op de man,” stelde Paal.

De politicus merkte op dat hij vanuit verschillende posities zijn bijdrage heeft geleverd in De Nationale Assemblee. Hij heeft zich gesteund gevoeld door geestverwanten en vrienden. Paal noemde de twee voorzitters die PALU gekend heeft tot nu toe, Iwan Krolis en Jim Hok. Zij hebben op hun eigen wijze in discussies steeds benadrukt waar de PALU voor staat en wat op het niveau van DNA zou moeten worden uitgedragen. Ook Rudi Schillevoort betuigde hij zijn erkentelijkheid. “En u gelooft het waarschijnlijk niet, mevrouw de voorzitter, het is ook gelukt om in uw college echte vrienden te hebben. En neemt u van mij aan, het is een hele opgave geweest; immers in de politiek is echte vriendschap een schaars goed en de vraag ernaar nog schaarser. Ik verblijd mij dan ook bijzonder met de gedachte dat ik in u een vriend gevonden heb en ik weet zeker dat u erg verbaasd zult opkijken wanneer ik u vertel, dat het geachte lid Jogi mag behoren tot een van mijn beste vrienden binnen uw college.”

Paal merkte op dat hij uittreedt op het moment waarop “wij als land, als volk en dus als Assemblee voor een enorme uitdaging staan. Bij ons in de PALU beschouwen wij deze uitdagingen als een opportunity om te geraken tot vernieuwing van onze totale samenleving. Daarbij spelen ervaring en deskundigheid natuurlijk een belangrijke rol, maar neemt u van mij aan, wat wij op dit moment nog meer nodig hebben boven ervaring en deskundigheid zijn: vaderlandsliefde, creativiteit, zo u het wil, innovatie.”

De plaats van Paal zal worden ingevuld door Gonsalves Jardin De Ponte. “Ik hoop dat mijn opvolger dezelfde ondersteuning zal krijgen die ik heb gehad, waarbij wij ons evenwel dienen te realiseren, dat elk van ons een eigen aard en een eigen spiritualiteit heeft. Voor wat ik heb mogen ervaren van u en uw college zeg ik u hartelijk dank met de bede: God zij met ons Suriname, Hij verheffe ons heerlijk land.”

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.