De nieuwe Palu vertegenwoordiger in DNA

Het krantenbericht dat Anton Paal er de brui aan geeft en Cleo Gonsalves de nieuwe vertegenwoordiger van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) wordt in DNA, was niet wereldschokkend, omdat dit “niet-officieel gerucht” reeds kort na de laatste verkiezingen de Coroniaanse lucht had bezwangerd. De andere volksvertegenwoordiger van Coronie, Remie Tarnadie (NDP), gaat rustig verder.

Wat heeft Anton Paal voor Coronie betekend?

De beide heren hebben voor Coronie nooit wat betekend in en buiten DNA. Niemand kan het tegendeel hiervan bewijzen! Paal zat er puur voor zichzelf. In 2010 nodigde hij de gehele Surinaamse pers uit te komen kijken op Coppename. De pers moest komen zien hoe de Frontregering Coronie zou hebben vernietigd, door ongelimiteerde verlening van concessies voor zand- en schelpafgravingen in het Coppenamegebied. Niet lang erna werd Paal met hulp van zijn toenmalige zetbaas in Coronie en stromannen, zelf houder van concessies voor zand- en schelpafgravingen.

De ontwikkeling van Coronie zou volgens Paal en Tarnadie, door het vertrek van dc Ramdien in 2012 een boost krijgen. Ik had toen een heel groot vertrouwen in Paal en betreurde reeds in 2005 erg dat hij bij de verkiezingen van dat jaar nipt verloor van de NPS-kandidaat.  Respectabele Coronianen vertelden mij toen al met schampere lach welke politieke overstap Paal van plan was te maken als hij in 2005 was verkozen: join the winner! Dat vond ik toen een ongelooflijk verhaal, maar nu, anno 2016, twijfel ik niet meer aan het waarheidsgehalte van wat mij toen verteld was.

Maakt u maar de balans op in 2016. Welke wapenfeiten kunnen Paal en Tarnadie aan de geschiedschrijving van Coronie op hun naam zetten?  Geen! Paal zat tijdens de 5 vette jaren van de vorige regering in het machtscentrum en had samen met de andere volksvertegenwoordiger, Tarnadie (NDP), heel veel voor Coronie kunnen betekenen. Maar nee hoor, Paal en zijn partij hielden zich bezig met prestigieuze zaken die Coronie niet aangaan, zoals de nationaliteitswetgeving en de Amnestiewet, terwijl Tarnadie zich alleen maar zorgen maakte over de hoogte van het salaris van DNA-leden. Daarnaast waren Paal en Hok strooiers met allerlei soorten concessies, zoals, goud-, hout-, schelp- en zand-.

Hoe zal het de coming man Cleo Gonsalves vergaan als vertegenwoordiger van Coronie in DNA?

De realiteit is dat de heer Gonsalves een hardwerkende Coroniaanse boer is zonder ervaring met het parlementaire werk. Hij moet nu plotseling als enige vertegenwoordiger van een partij met nationale pretenties plaats gaan innemen in DNA; voorwaar een zware klus. Je kunt de positie van Gonsalves niet vergelijken met die van voorgangers zoals Kraag, Paal, Bendt en Boldewijn. Deze voormalige parlementaire vertegenwoordigers van Coronie maakten allen deel uit van meermansfracties waarbinnen ze als nieuweling de kans kregen in de luwte de fijne kneepjes van fractiegenoten aan te leren. Gonsalves echter, wordt meteen voor de leeuwen geworpen. Dat geeft een Calimerogevoel.  Hij schrijft geschiedenis, in die zin dat hij de eerste nieuwbakken parlementariër uit Coronie is, die in één klap de enige vertegenwoordiger wordt van een nationale politieke partij in DNA. Hij is in die hoedanigheid ook woordvoerder m.b.t. alle nationale politieke belangen van de partij. Politiek bedrijven betekent compromissen sluiten. Het Coroniaans belang zal daarom – net zoals voorheen –  ondergeschikt zijn aan het partijbelang.

Wat kan Gonsalves betekenen voor Coronie?

De heer Gonsalves is ongetwijfeld een kenner van Coronie en de problemen van dit district. Hij kan ze gewoon uit het hoofd opsommen. De man gaat voor het eerst in de arena van ‘s lands vergaderzaal. Dan kun je natuurlijk niet van hem verwachten dat hij meteen en in alle opzichten excelleert als pleitbezorger van het Coroniaans belang. Zelfs in het geval dat zijn partij hem de vrije hand zou geven de strijd aan te gaan om specifiek het Coroniaans belang te behartigen, wat ik zelf niet geloof, mag je van hem niet verwachten aan het einde van de rit, zijn zegeningen voor Coronie te kunnen tellen. Wat hij wel kan doen is het gezonde verstand van de Coroniaan laten doorklinken in DNA door zaken aan de kaak te stellen die elk mens met gezond verstand begrijpt. In mijn eerstvolgende column zal ik hem aan de hand van een actueel Coroniaans onderwerp een mooi voorstel aan de hand doen. Maar nogmaals: ik betwijfel of hem die ruimte gegund zal worden.

Trouwens toen er onder de vorige regering nog veel geld in staatskas aanwezig was, hebben coalitiegenoten Paal en Tarnadie niets voor Coronie uit het vuur kunnen/willen slepen. Waarom zou het deze nieuwe man, wiens partij thans niet eens behoort tot de coalitie wel lukken?

Wanneer het Palupartijbelang dat eist zal het belang van Coronie het onderspit delven in de vorm van ingrijpen door partijbonsjes van de Palu, die hun enige spreekbuis in DNA, zo opportunistisch mogelijk zullen willen inzetten voor belangen die Coronie helemaal niet aangaan.

Samenvattend geloof ik dat de nieuwe man een zeer zware periode tegemoet gaat en hij vaak zal moeten zwijgen in gevallen waarin hij liever de toestand in Coronie aan de kaak had willen stellen.  Hij zal als eenling en nieuweling in DNA verkeren tussen al die oude rotten in het vak. Hierdoor wordt het voor hem ook niet gemakkelijker op.

Ik hoop in ieder geval dat Gonsalves, ofschoon het hem niet in dank zal worden afgenomen, toch in staat zal zijn geen water in de mond te nemen en het belang van Coronie zal bepleiten in DNA. Dat is wel het minste dat van hem verwacht mag worden.  Of dat bepleiten vruchten zal afwerpen betwijfel ik, maar dat is onder de gegeven omstandigheden ook niet van belang. Het belangrijkste is dat hij aan het einde van de rit – in tegenstelling tot Paal en Tarnadie – waardig en met opgeheven hoofd tegen de Coronianen kan zeggen: “ik heb vurig jullie belangen bepleit, tot meer dan dat was ik niet in staat”.

Ik wens de heer Gonsalves hierbij alvast veel succes toe als volksvertegenwoordiger van Coronie en hoop dat hij daar de eer van alle Coronianen hoog zal houden.

Herwin Hooplot   

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.