World Wetlands Day herdacht in Coronie

Watergebieden en Landbouw: Partners voor Groei (lees ook commentaar onder dit bericht). 

Starnieuws 03 Feb, 14:00

De Afdeling Natuurbeheer van de Dienst ‘s Landsbosbeheer staat ook dit jaar stil bij de viering van World Wetlands Day. In Coronie is vandaag met een presentatie het behoud van de functies van watergebieden nogmaals benadrukt. 

646f03cb0630f7ebfe86c05967fde6d4.jpg___natuurreservaten_suriname.jpg
Het Coppenamemonding Natuurreservaat (3) is op de Ramsar-lijst opgenomen. (Beeld: Stinasu)

Het Noord-Coronie Beheersgebied en de grote zoetwaterzwampen van Coronie zijn internationaal van belang. Er is weer gewezen op de kwetsbaarheid van watergebieden, het behoud en de vele voordelen ervan. World Wetlands Day is bedoeld om een ieder bewust te maken van het belang van watergebieden voor het leven op aarde.

Om de verschillende waarden van wetlands aan te geven, wordt jaarlijks op 2 februari een ander thema bedacht. Voor dit jaar is het ‘Watergebieden en Landbouw: Partners voor Groei.’ Het thema staat parallel met het Internationaal jaar van gezinslandbouw dat de Verenigde Naties heeft uitgeroepen voor dit jaar.

Op 2 februari 1971, nu 43 jaar geleden, tekenden een aantal landen in Ramsar, Iran een verdrag voor het behoud en duurzaam gebruik van watergebieden. Dit verdrag staat bekend als de Ramsar Conventie. Suriname is in 1985 toegetreden tot deze conventie. Het Coppenamemonding Natuurreservaat, waar miljoen migrerende volgens hun voedsel en overwinteringsplaats vinden, is opgenomen op de Ramsar-lijst. Met zijn toetreding heeft Suriname zich verplicht om alle watergebieden in het land te beheren en duurzaam te gebruiken.

Volgens de Ramsar Conventie zijn wetlands: natuurlijke of kunstmatige, permanente of tijdelijke, moeras of waterrijke gebieden, die zoet, brak
of zout zijn, met inbegrip van zeewater waarvan de diepte bij eb niet meer dan 6 meter is. Tot nu toe hebben 168 landen zich aangesloten bij deze milieuorganisatie, waarbij 2.171 sites zijn opgenomen met een grootte van 207.291.271 ha.

Commentaar Coronie.eu: ironie en huichelarij ten top, wanneer men dit bericht afzet tegenover het niet willen integreren van landbouw in Coronie met dit waterbekken dat heel Coronie kan bevloeien. Het zoetwater is rijkelijk beschikbaar, maar wordt de boeren onthouden en doodleuk naar zee geloosd. Wijselijk zie je geen names and faces bij dit bericht. Het thema dit jaar  is namelijk  ‘Watergebieden en Landbouw: Partners voor Groei.’ Coronianen waren van deze bijeenkomst op Totness, zaal Afanaisa, niet op de hoogte. Wellicht om te voorkomen dat ze hun mond voorbij zouden praten over.  De instandhouding van deze gebieden levert Suriname jaarlijks geld op.
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.