A pesi fu Para bron, dat mek’ un’ mus’nyan di f’Coronie lala.

A pesi fu Para bron, dat mek’ un’ mus’nyan di f’Coronie lala lala.

Elders op de site (rubriek: wat is nieuw) leest u nieuwsberichten over plannen om in Coronie een Aloë (Vera) Barbadensis aanplant en verwerkingsfabriek op te starten. Met dit project is 1.8. miljoen US$ gemoeid. Het geld voor dit project is een schenking van de Venezolaanse aardoliemij Petro Caribe aan Coronie.

China had 1 miljoen US$ geschonken aan het district Para voor het opzetten van een cassavefabriek. Om deze fabriek op te zetten richtten Robert Power en Kamla Madho een naamloze vennootschap (NV) op genaamd: Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV. Die 1 miljoen ging op in die NV. Robert Power is adviseur van de president en Kamla Madho is partner van minister Winston Lackin.

Het zijn deze twee mensen die thans een nieuwe NV hebben opgericht om in Coronie een fabriek op te richten voor de verwerking/exploitatie van de Aloë Barbadensis. Deze NV heet ‘Plant Cropping & Processing NV’. De 1.8 miljoen US$ schenking van Petro Caribe zit in deze NV. Voor ik overstap naar het onderwerp Coronie, zal ik eerst nagaan wat dit illustere duo ervan gemaakt heeft in Para, want dan weten de Coronianen uiteraard wat hen te wachten staat; isniewaar?

Para

IAP NV van Power&Madho heeft de bijkans 1 miljoen US$ schenking van China geïnvesteerd in de cassavefabriek, die bedoeld was om de mensen in Para welvaart te brengen.

Nieuwsbronnen: https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20067 en  https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/21413: Passages uit de Starnieuws:  <<<“De oprichters zeggen in interviews dat de aandelen gelijkelijk verdeeld zijn, tussen de oprichters 50% om 50%. Het gaat om Kamla Madho (partner van minister Winston Lackin) en Robert Power, agrarisch adviseur van de president.

Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken blijkt dat de oprichters twee natuurlijke personen zijn die de naamloze vennootschap Innovative Agro Processing NV (IAP) hebben opgericht. “Het is dus een private onderneming die nu op de begroting van Financiën staat voor SRD 2 miljoen ondersteuning”, zegt Jessurun. Hij wil weten hoe een bedrijf in aanmerking komt voor dit soort steun.”

“De NV IAP, welke werd opgericht op 7 februari 2012, had onder andere als doel om grootschalig cassave op te kopen, dit te verwerken tot cassavemeel en te exporteren naar onder andere Barbados.

Voor de oprichting werd er een verklaring van geen bezwaar gegeven door president Desi Bouterse, bij een resolutie van 438/12. Medio december 2012 werd deze gedeeltelijk afgebouwde fabriek feestelijk geopend door de president. Het bedrijf zou dan moeten produceren. Haast niemand die recent naar de fabriek is geweest, kan geloven dat daar US$ 1 miljoen is geïnvesteerd. Vanaf de opening door de president tot heden is er nauwelijks cassave opgekocht en verwerkt.”

“Jessurun zei dat er hoop was toen zeshonderd tuinbouwers trainingen en voorlichting werd gegeven om cassave te planten en de afzet werd gegarandeerd. De cassave zou verwerkt worden tot cassavemeel en geëxporteerd worden naar Barbados. Tientallen tuinbouwers en landbouwers veranderden hun hoofdgewas in cassave, maar toen ze wilden leveren aan de fabriek die met veel fanfare in december 2012 was geopend, kon dat niet, de fabriek was niet gereed.

Toen de kritiek begon aan te zwellen en de tuinbouwers in de problemen kwamen, is een hoeveelheid cassave opgekocht. “Daarna lag het weer stil. De bouw van de cassave fabriek is geschied met schenkingsmiddelen uit China voor een bedrag van US$ 1 miljoen. Slechts een deel van de apparaten is geïnstalleerd, de molens zijn er, de drogers en meelverwerkers niet, en het geld is op, zegt de parlementariër. Hij deelt mee dat de cassave die opgekocht was, gedumpt is en alles ligt weer stil. “

Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV is voor SRD 1 door de oprichters Robert Power en Kamla Madho verkocht aan de Staat Suriname. Bij notariële akte van 3 april 2013 zijn de aandelen van NV IAP overgedragen aan de Staat Suriname.>>> Einde passages  uit Starnieuws

De aandelen van de NV zijn dus binnen een jaar na de oprichting voor (één) 1srd. verkocht aan de overheid met alle hebi’s (schulden) natuurlijk. Dat doe je alleen wanneer de NV IAP geen cent meer in kas heeft, leeggeplunderd is en gebukt gaat onder schulden. Die 2 miljoen op de begroting zal wel bedoeld zijn als vervanging  van 1 miljoen US$ schenking die in zakken van de zakkenvullers is verdwenen: een vorm van witwassen van de schenking van 1 miljoen US$, die door de graaiers in eigen zak is gestopt.

Het zijn deze zelfde mensen die zich met de 1.8. miljoen US$ schenking aan projecten in Coronie met het Aloë Barbadensis project gaan bezighouden in Coronie. Absurd gewoonweg of juist helemaal niet, want tyes’tyesi taki: tonton ini brafu, na en tan presi a dé! De Paranen, afgezien van de facilitators en redi musu’s onder hen, hebben hier niets aan overgehouden.

Coronie

Power en Madho, zijn thans als adelaren neergestreken in Coronie om de 1.8 miljoen schenking van de Venezolaanse aardoliemij Petro Caribe voor projecten in Coronie te implementeren, om dusdoende de Coroniaanse bevolking “te verheffen en op te stuwen naar vooruitgang in de vaart der volken, hoera!”. Daartoe hebben ze net zoals in Para een NV opgericht genaamd: ‘Plant Cropping & Processing NV’.

Vorige week gaf het duo aan een select gezelschap onder aanvoering van dc Sijlbing een PowerPointpresentatie hierover in de vergaderzaal van het commissariaat Coronie onder het motto: Aloë vera de toekomst van Coronie. De gewone Coroniaan zag je niet op de foto’s van BIC-Coronie op Facebook.

Als het werkelijk een project voor de gewone man is, waarom wordt dan geen dorpsvergadering bijeengeroepen en een PowerPointpresentatie hierover gegeven in het voetbalstadion of gewoon op het plein rond het Totnesskanaal? Power: ‘Aloë vera, de toekomst van Coronie’ :

Volgens de dc zal de verbouwing van dit gewas op een terrein van 10 hectare plaatsvinden. Tegelijk met de nieuwe beplanting start ook de bouw van de fabriek die de Aloë en diverse fruitsoorten zal verwerken tot dranken, pulp en jams, zegt Sijlbing: “Dit project heeft ook een belangrijke zogenaamde ‘outgrowers’ component. Hierdoor kunnen lokale tuinbouwers na een training ook aloë planten en leveren aan de fabriek. Noni is reeds jaren bekend en wordt van wild groeiende planten geoogst. 

De opzet van deze fabriek maakt het aantrekkelijk voor de Coronianen om in de toekomst noni op grote schaal te verbouwen”, benadrukt Sijlbing. Power wil in maart te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Het wachten is op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer dat de grondaanvraag nog niet heeft goedgekeurd”.

De paralellen met het verloop in Para zijn duidelijk zichtbaar. Wanneer hebben we zulke liederlijke onzin voor het laatst gehoord? Lokale tuinbouwers hebben al problemen genoeg met het irrigeren van hun gronden. Burgers van Coronie volgden vorig jaar allerlei toerisme cursussen in Paramaribo, maar zitten nog steeds thuis, staatslogeergebouw in oude vervallen toestand, 600 ha kokosareaal, kajakken in Coronie, White Beach Coronie, Kersenteelt Coronie, zwamptoerisme. Doe mij maar broodje kokoskoek.

Suriname is Mexico of Brazilië niet met al die grote feodale landeigenaren. Het lijkt wel een scenario uit een cowboyfilm. Met de rug tegen de muur zouden de Coronianen gedwongen worden te kiezen voor Aloë omdat hun akkers kunstmatig drooggehouden worden door de overheid, waardoor ze geen keus hebben andere gewassen dan Aloë te verbouwen.

Ze zouden zich dus noodgedwongen moeten aansluiten bij  deze – in economisch opzicht – onverantwoorde monocultuur, terwijl bevloeide akkers mogelijkheden bieden voor het verbouwen van meer soorten gewassen en de instandhouding en uitbreiding van het kokosareaal.

Waarom uitgerekend Aloë Barbadensis?

Je kunt je gewoonweg niet voorstellen dat enerzijds het kokosareaal wegkwijnt en daarmee de historie en het hoofdmiddel van bestaan van de Coronianen in de Twintigste Eeuw, maar dat anderzijds de schenking van 1.8 miljoen US$ wordt gebruikt voor het opstarten van een Aloë Barbadensis fabriek in Coronie.

Dc Sijlbing beweert dat er in heel Suriname geen geschikter plek dan Coronie te vinden is voor het telen van Aloë Barbadensis. Elk normaal mens moet hierom lachen. Aloë Barbadensis groet zelf op mijn zolderkamer, geplaatst onder een zolderluik waar het weinig winterzon krijgt. Ik kijk er niet eens naar om, maar het groeit flink.

Toch heeft de dc in zekere zin het twijfelachtige gelijk aan zijn zijde als hij zegt, dat Coronie de beste plek is voor het telen van Aloë Barbadensis, en ik zal u vertellen waarom.

  1. Nergens in Suriname is de irrigatie, het waterbeheer zo slechts als in geheel Coronie.
  2. Nergens in Suriname heeft men zo veel last van overstromingen door zout- en zoetwater en tegelijkertijd een groot gebrek aan zoetwater om land- en tuinbouwgronden te irrigeren.
  3. Nergens in Suriname wordt zo veel en tevergeefs geklaagd over gebrek aan een goed watersysteem omdat men bij het ontbreken daarvan niet aan de slag kan.
  4. Nergens in Suriname wordt het kostbare zoetwater doelloos afgevoerd naar zee om tevergeefs overstromingen te voorkomen terwijl tegelijkertijd boeren hartverscheurend schreeuwen om zoetwater om hun kurkdroge akkers te bevloeien.

Het zijn deze omstandigheden die debet zijn aan het ontstaan van de droge gronden in Coronie, waardoor ze erg geschikt zijn geworden(!) voor Aloë Barbadensis. Tyes’tyesi taki: krebi ede yepi sesey!

Paal en Sijlbing doen het nu voorkomen alsof de doodsnood van Coronie zo’n geweldige deugd is, een geschenk uit de hemel omdat Aloë Barbadensis kan worden geteeld op de droge gronden. Aan dit project heeft Coronie niets! Alleen de graaiers en graaiersmaatjes en redi musu’s die mogen meedoen zoals bij dat cassaverommeltje, lopen terecht met $-tekens op hun netvliezen.

Het gaat helemaal niet om het daadwerkelijk telen en verwerken van Aloë Barbadensis, maar om een verdedigbare motivering te produceren voor het binnenhalen van de 1.8 miljoen, om daarna met hantering van dit scenario de zakken te vullen.

Een dc van 12 ambachten en 13 ongelukken, die tot op heden niets klaargemaakt heeft in Coronie, loopt weer voorop in het zoveelste project voor Coronie, dat afbreuk doet aan het algemeen belang van Coronie. Het zou mij niet verbazen als zou blijken dat hij, landbouwingenieur, de motivering van de aanvraag heeft geschreven althans een grote bijdrage daarin heeft gehad.

Het beste doel waarvoor de 1.8 miljoen US$ had kunnen worden aangevraagd was optimalisering van de waterhuishouding in geheel Coronie, middels het scheppen van een goed waterinfrastructuur, zodat elke boer in Coronie kan beschikken over genoeg water om akkers te bevloeien en de land- of tuinbouw uit te oefenen alsmede, om het kokosareaal weer gezond te maken. Dit is het eerste vereiste voor ontwikkeling in Coronie en om de mensen daar te motiveren!

Maar omdat men van stond af nimmer de bedoeling gehad heeft dit geld ten goede te laten komen aan de gehele Coroniaanse bevolking, maar in eigen zakken te doen verdwijnen, moest een scenario worden bedacht hoe de buit veilig binnen te halen. De constructie had zijn/haar nut bewezen in Para. Dus mogen Power en Madho de zaak in Coronie klaren.

Tijdens de hoorzittingen in het kader van de vaststelling van het Districtplan 2015, enkele weken geleden, hebben de Coronianen opnieuw benadrukt hoe onontbeerlijk een goed waterinfrastructuur is (zie het verslag hierover elders op de site of lees op Starnieuws): Hoorzittingen Coronie leveren kritiek op LVV en OW.

Leguanenfarm

In mijn update 2013 van 13 december 2013 heb ik hierover reeds geschrevenen evenals over het gebrek aan overheidssteun voor die meneer en zijn plannen. Vanmorgen 1 februari 2014, las ik in dwt: (https://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/02/01/leguanenproject-coronie-laat-nog-even-op-zich-wachten/)

Districtscommissaris (dc) Harrold Sijlbing heeft zich dinsdag georiënteerd op het project. “We hebben gezien dat er veel werk is verzet, maar ook dat de ondernemer nog wat geld nodig heeft om de omrastering te voltooien”, zegt de dc, die intussen gesprekken heeft gevoerd met de Landbouwbank, zodat de ondernemer in aanmerking kan komen voor middelen uit het Agrarisch Kredietfonds.

Maar ook irrigatie speelt een belangrijke rol. Er is zoet water nodig om de vegetatie die wordt aangebracht nat te maken. “Wanneer we straks te maken hebben met de grote droge tijd, dan hebben wij een groter probleem, omdat alles zal afsterven”, zegt Gonsalves Jardin da Ponte.

Uit het vorenstaande blijkt weer de noodzaak van een goede irrigatie c.q. goede waterinfrastructuur als absolute voorwaarde om in Coronie ontwikkeling – op welk gebied dan ook – van de grond te krijgen. En dan komen ze je aan met Aloë Barbadensis om de droogte in het district te bestendigen.

De problemen van deze man zijn al geruime tijd bekend bij de dc (zie ons artikelenarchief), maar nu pas is de dc voor hem gaan bemiddelen, concludeer ik. Natuurlijk deed hij dit om de aandacht in de media af te leiden van de opkomende Aloë Barbadensis.

De irrigatieproblemen van die man zijn exemplarisch voor de problemen waar alle land- en tuinbouwers in Coronie mee geconfronteerd worden. Hoe wil je dit district tot ontwikkeling brengen als je als overheid dit essentiële aspect negeert? Hoe wil je de mensen motiveren tot aanpakken?

Slot

Zelfs in het geval dat je wilt geloven (wat ik niet doe!) dat het hier gaat om een serieus uitvoeringsplan, dan moet je toch erkennen dat het geen goed plan is voor Coronie. Coronie moet bevloeid worden met zoetwater uit de zwamp, en dus niet droog gehouden worden. De initiatiefnemers beweren dat Aloë Barbadensis de toekomst van Coronie wordt.

Als dat al zo zou zijn, dan zou dat ook betekenen: een verdergaande marginalisering van het kokosareaal. Dit is onaanvaardbaar. Nog steeds ben ik op zoek naar de 600 ha kokosaanplant die de dc beweert in ontwikkeling te hebben (zonder een goede waterinfrastructuur?). We zullen deze zaken nauwlettend in de gaten houden.

Als u dit artikel over enkele jaren ( weer) leest, zult u zeker zeggen: “A man ben ab’ leti”. Maar ik schrijf dit niet met de bedoeling om achteraf gelijk te krijgen. Voorkomen is beter dan genezen. Coron’mang taki: té sneki beti yu ini Para, yu syi woron ini Coronie yu e lon.  A pesi fu Para bron, di f’Coronie un’ sa nyan lala lala!

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.