Regering heeft hoop op productiesector de grond ingeboord

Regering heeft hoop op productiesector de grond ingeboord
06 Nov, 02:00

531e027295ca65e3ac42fd6b4e97ffe1.jpg
Assembleelid Winston Jessurun

Parlementariër Winston Jessurun (Nieuw Front/DA91) zegt dat de regering de hoop op het stimuleren van de productie de grond in heeft geboord. Hij haalde diverse voorbeelden aan om zijn bewering maandag te staven. Zo was dat 200.000 hectare aan rijstarealen in productie zou worden gebracht. Daar is niets van terecht gekomen terwijl de padieprijs moordend is voor de padieboeren. 

Jessurun zei dat er hoop was toen zeshonderd tuinbouwers trainingen en voorlichting werd gegeven om cassave te planten en de afzet werd gegarandeerd. De cassave zou verwerkt worden tot cassavemeel en geëxporteerd worden naar Barbados. Tientallen tuinbouwers en landbouwers veranderden hun hoofdgewas in cassave, maar toen ze wilden leveren aan de fabriek die met veel fanfare in december 2012 was geopend, kon dat niet, de fabriek was niet gereed.
Toen de kritiek begon aan te zwellen en de tuinbouwers in de problemen kwamen, is een hoeveelheid cassave opgekocht. “Daarna lag het weer stil. De bouw van de cassave fabriek is geschied met schenkingsmiddelen uit China voor een bedrag van US$ 1 miljoen. Slechts een deel van de apparaten is geïnstalleerd, de molens zijn er, de drogers en meelverwerkers niet, en het geld is op, zegt de parlementariër. Hij deelt mee dat de cassave die opgekocht was, gedumpt is en alles ligt weer stil.

Jessurun zegt dat op de website van het cassavebedrijf wordt aangegeven dat het gaat om een Staatsbedrijf dat valt onder het ministerie van Financiën. De oprichters zeggen in interviews dat de aandelen gelijkelijk verdeeld zijn, tussen de oprichters 50% om 50%. Het gaat om Kamla Madho (partner van minister Winston Lackin) en Robert Power, agrarisch adviseur van de president. Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken blijkt dat de oprichters twee natuurlijke personen zijn die de naamloze vennootschap Innovative Agro Processing NV (IAP) hebben opgericht. “Het is dus een private onderneming die nu op de begroting van Financiën staat voor SRD 2 miljoen ondersteuning”, zegt Jessurun. Hij wil weten hoe een bedrijf in aanmerking komt voor dit soort steun.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.