MEDISCHE BLUNDERS IN CORONIE

MEDISCHE BLUNDERS IN CORONIE

Het is reeds een aantal jaren het geval dat de RGD-poli te Coronie ondermaats functioneert. De gezondheidsklachten van patiënten worden niet serieus genomen, waardoor er vaak nodeloos medische blunders worden begaan, die zelfs de dood ten gevolge hebben.

Er is in het verleden reeds  geklaagd over het functioneren van RGD-artsen die in Coronie worden ingezet voor de medische zorg aan de burgers. Thans hebben we hier een jonge vrouwelijke arts, die nauwelijks praktijkervaring heeft opgedaan.

Ervaren artsen worden heel snel uit Coronie overgeplaatst naar elders en dan moet Coronie – als vanouds proeftuin/leerschool – genoegen nemen met opnieuw een jonge onervaren arts. Ik vind dat ook de directie van de RGD het district voor wat de kwaliteit van de medische zorg betreft niet serieus neemt.

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de toenmalige RGD-arts van Coronie overgeplaatst omdat hij bezwaar had diensten te verrichten te Wageningen in het district Nickerie, omdat immers Nickerie meerdere artsen heeft die deze post kunnen bemensen en de afstand vanuit Nw Nickerie kleiner is dan vanuit Coronie.

600 Coronianen probeerden toen – door middel van een petitie gericht aan de toenmalige districtscommissaris – het  vertrek van de arts te voorkomen. Maar helaas besliste de RGD-directie anders en moesten wij met het vertrek van de reeds ervaren geworden arts genoegen nemen. In zijn plaats kwam de eerdergenoemde,  pas afgestudeerde, onervaren arts.

Deze nieuwe arts heeft nu bewezen hoe het vooral NIET moet:

  1. arrogantie;
  2. gebrek aan patiënt-vriendelijkheid;
  3. weigeren zieken door te verwijzen en zelfs het verstrekken van een garantiebrief vormt een probleem.

Haar collega-arts, met veel meer ervaring vormt  juist het tegenovergestelde van die opsomming en kan zich wellicht juist vanwege ervarenheid en kundigheid meer eenvoud en normaal gedrag permitteren dan de nieuwe onervaren arts. Door deze opstelling van de nieuwbakken arts zien de Coronianen dan ook nog liever haar hielen dan haar tenen. Hieronder volgt een ervaring met deze arts.

 Op maandag 24 december 2012 tussen 05.00u en 5.30u werd iemand met zeer ernstige  ademhalingsproblemen, naar de poli gebracht. Omstreeks die tijd zou op zijn minst de wachter aanwezig moeten zijn, dat was niet het geval.

Daar de concubine van de patiënt geen response kreeg op het terrein van de RGD Poli, spoedde zij  zich naar de woning van de arts. De woning van de arts ligt op ongeveer 30meter afstand van de Poli.

Zelfs niet eens na een flink aantal keren aan de voordeur te hebben aangeklopt en geroepen,  gaf de arts gehoor. De concubine moest daarom teleurgesteld met spoed terug naar de Poli om de wacht te houden bij haar doodzieke concubine totdat de arts op de poli zou verschijnen.

 Omstreeks 07.00u kwam het ochtendpersoneel, dat zich over de doodzieke patiënt ontfermde. Dit personeel bestaat uitsluitend uit ziekenverzorgsters, die uiteraard heel weinig konden doen voor de patiënt.  Omstreeks 7.45 uur werd de patiënt zieker en nam alom de bezorgdheid toe. De arts werd toen thuis gebeld door het personeel. Maar de arts kwam zoals elke dag gewoon om  08.00u de poli binnenstappen. Na de patiënt onderzocht te hebben, besloot  ze hem per ambulance  te laten vervoeren naar het ziekenhuis te Nw.Nickerie. Kort na aankomst  te Nw Nickerie is de patiënt  overleden! Dit had echter niet hoeven te gebeuren als zij –  zoals een goede  districtsarts betaamt – 24 uur bereikbaar was voor noodgevallen.  Hierdoor had de patiënt immers eerder vervoerd kunnen worden naar Nickerie en dus ook eerder specialistische medische hulp kunnen krijgen en dientengevolge een grotere overlevingskans hebben gehad.

Het kan volgens de ex-concubine van de overledene onmogelijk waar zijn, dat de arts het harde kloppen op haar voordeur en het roepen niet gehoord heeft. Op de Poli heeft men bovendien – ondanks de precaire situatie van de patiënt –  geen gebruik gemaakt van de beschikbare zuurstofapparaten om daarmee het adem halen voor de patiënt te vergemakkelijken.Het  toedienen van zuurstof begon pas in de ambulance tijdens het vervoer naar NW.Nickerie. Aldus de familie van de overleden patiënt. In Coronie vindt men dit geval zeer ernstig!

Er zal in Coronie een oplossing moeten komen om deze soort incidenten, waarin mensen in hoge nood de dienstdoende arts om wat voor reden dan ook feitelijk niet kunnen bereiken. De arts kan zich niet op beroepen het geklop en geroep niet te hebben gehoord.  Als ze zichzelf een diepe slaapster vindt of slechthorend is, dan moet ze maar een alarmbel laten installeren die afgaat aan haar bedrand.   

Harold Wolf

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.