Het duivelse dilemma voor Coronianen

Het duivelse dilemma voor Coronianen

Coronie is een oord om van te houden, dus zou ik mij niet kunnen voorstellen dat er zelfs één Coroniaan is, die zegt niet van Coronie te houden, maar wie ziet graag zijn woonplaats kapot gaan?

Het is logisch en het staat daarom dan ook vast, dat elke Coroniaan graag ziet dat zijn district vooruit gaat. Maar toch zouden velen onder hen dat niet willen wanneer die vooruitgang zou worden gerealiseerd door politieke tegenstanders. Zelfs al berokkenen zij met die houding zichzelf groot nadeel? Het is voor hen kiezen tussen het landelijke partijbelang en het eigen districtbelang. Uiteindelijk kiezen ze toch voor het partijbelang.

Vervolgens hopen zij hartstochtelijk – maar tegen beter weten in – dat de politieke tegenstanders grandioos mislukken in hun poging vooruitgang te brengen in Coronie. Het moet voor de opgroeiende Coroniaan die politiek nog niet volledig is ingekapseld dus ook een duivels dilemma zijn te kiezen tussen die twee belangen, maar hij zal uiteindelijk toch een keuze moeten maken. Waartoe dit kan leiden zal ik hieronder illustreren:

Jaren geleden was de zee weer doorgebroken op Burnside. Een groep actievoerders in Coronie riep de mensen op om te demonstreren tegen de ongehoorde nalatigheid van de overheid. De NPS had toen de macht in het land en in Coronie. Op Burnside sprak een van de actievoerders, die belangstelling bij de burgers probeerde te wekken om de volgende dag bij het commissariaat te komen demonstreren, een oude man toe die op zijn erf stond.

Deze oude baas stond met opgerolde broekspijpen tot zijn knieën in het water. Het zeewater was zijn huis binnengedrongen, de wc op het achtererf was ook ondergelopen en de aromatische smurrie dreef op het water op het erf vanwaaruit de oude man de oproep tot actie aanhoorde.

Nadat hij rustig het verhaal van de actievoerder had aangehoord zonder zelf wat terug te zeggen, nam hij het woord. Hij keek als een briesende leeuw de actievoerder vol overtuigende minachting aan, en met wijd opengesperde ogen sprak hij vol irritatie: Oooohhh! Na NPS oe wani kon broko dya noh? Weh Mi no deh!! Denken jullie met een verborgen agenda de NPS hier kapot te komen maken? Wel ik doe hier niet aan mee!

Het partijbelang prevaleert dus boven het eigenbelang tot de laatste snik. Je ziet deze houding ook bij sommige Coronianen die in Coronie wonen en die toch wel meer dan lager onderwijs hebben genoten.

Het is dan ook de vraag waarom de Coroniaanse NPS-ers zich niet de vraag stellen: waarom hun geliefde partij Coronie de afgelopen 50 jaar zo verwaarloosd heeft terwijl die partij alles voor Coronie had kunnen doen?

Waarom de NPS haar Coroniaanse volksvertegenwoordigers minachtend als oud vuil behandelde en monddood maakte? Zelfs kandidaat-vertegenwoordigers werden niet gespaard, kortom: de NPS heeft een lage dunk van Coronie en de Coronianen!

Ik vond het daarom dan op z’n zachtst gezegd nogal moedig dat de nieuwe voorzitter van de NPS, de heer Rusland, in een vergadering die hij onlangs in Coronie belegde, sprak over de wederopbouw van de partij. Ik dacht: wat zegt die man nou? En uitgerekend in Coronie dat door zijn partij meer dan 50 jaar lang Kopro-Kanoe-eus behandeld is. Zulke praatjes moet Rusland in Paramaribo verkondigen en niet in Coronie, waar zijn partij een er een goor potje van gemaakt heeft. Volledige boetedoening in Coronie zou beter zijn geweest. We praten over de wederopbouw van Coronie en hij heeft het over de wederopbouw van de NPS! Zeker om op oude voet door te gaan!

Als nieuwe voorzitter van de NPS heeft ook hij recht op een eerlijke kans om fouten van zijn voorgangers recht te zetten, maar niet op deze wijze. Ik wens hem wel succes toe daarin, maar hoop dat hij zijn woorden beter kiest als hij in Coronie vergadert. Ik ben geen aanhanger van de MC of welke andere politieke partij dan ook, maar de waarheid mag wel gezegd worden.

Ik geloof dat Coronianen die het goed menen met hun district niet moeten vastroesten en blijven steken in die achterlijke partijdiscipline en daardoor hun eigen toekomst en die van hun kinderen op het spel zetten door de thans beoogde en gewenste ontwikkelingen te dwarsbomen. Geef de nieuwe dc een kans. De NPS heeft zijn kansen “over and over” gehad en is hiermee op vreselijk arrogante wijze omgegaan.

Niemand kan in de ziel van de nieuwe machthebbers kijken. Het kan zijn dat over drie jaar blijkt dat ze het district nog dieper in de modder hebben gewerkt, dan zal ik dat ook durven zeggen. Maar het is ook mogelijk dat zij oprecht Coronie vooruit willen helpen. Bied daarom de nieuwe dc die kans, door met hem samen te werken. Dat was ook zijn eerste verzoek aan de bevolking: samenwerken!

Hij heeft in kleine kring aangegeven deze job niet te hebben aangenomen om er rijk van te worden, maar uit idealisme het district vooruit te helpen. Geef de man dus die kans! Over 3 jaar zien we wel wat hij ervan gebakken heeft. We zullen hem over 3 jaar misschien neersabelen, maar misschien ook de hemel in prijzen, but give him a fair chance. Veelzijdige specialistische kennis om Coronie vooruit te helpen bezit hij in ieder geval wel.  

Ik hoop dat de nog niet vastgeroeste jongeren in Coronie zich zullen ontworstelen uit de cravanja van het duivelse dilemma waarin zij opgroeien. Doen ze dat niet, dan raken ze net als die oude baas van Burnside ook vastgeroest in denkpatronen waar Coronie niets aan heeft.  Het maakt immers niet uit welke politieke partij Coronie voorspoed brengt, als die voorspoed nu eindelijk maar eens komt. Wie weet over 3 jaar kleurt heel Coronie weer helemaal NPS-groen uit teleurstelling en verbittering of wordt het Mega-paars uit dankbaarheid. Maar in die tussentijd moet de dc de kans krijgen aan te tonen dat het verschil tussen NPS en MC niet is: “pur’ bruku, wer’ bruku” ofwel: lood om oud ijzer.

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.