1 juli overdenking 2012

1 juli overdenking 2012

Wellicht kent u iemand in uw omgeving die ooit de volgende stelling o.i.d. heeft geponeerd: “wij mogen blij zijn dat de blanken ons uit Afrika gehaald hebben, waardoor we naderhand ook naar Nederland konden komen, want als we in Afrika waren gebleven zouden we zijn omgekomen van de honger, terwijl wij thans hier gelukkig zijn. Kijk maar naar wat in Afrika gebeurt.”

Je hoort dergelijke uitspraken niet alleen uit de mond van zwarte mensen, maar ook uit de mond van witte mensen. Maar zwarte mensen neem ik een dergelijke denktrant en dergelijke uitspraken meer kwalijk dan witte mensen. Soms gaat het om zwarte mensen die qua opleiding beter zouden moeten weten. Bij zwarte oudjes kun je soms nog lachen. Een oud Surinaams vrouwtje in een bejaardentehuis tijdens het E.K. voetbal: baya, mi dat’e kraak gi Holland, want na deng é gi mi nyang!! Haar dochter, die toen bij haar op bezoek was  zei tegen haar: ma, mi srefi wroko gi a kondré fu gi yu nyang!

Wij zongen in Suriname op school elk jaar rondom 1 juli: tangi fu koning Willem III, wi kong fri, en nota bene nog erbij: o Gado blesi hem! Daarna in 1963-‘64, 100 jaar na afschaffing van de slavernij, speelde en zong de toenmalige beatgroep van Errol van Leeuwaarde, Panja Gas, nog: tangi fu Koning Willem III, fri, fri, wi fri wi fri. Voor de duidelijkheid: er speelden geen Coronianen in Panja Gas,  hoor!  Chm!! Toen reeds vond ik beide teksten flauwekul: je geeft mij met tandengeknars van onwil een sigaar uit mijn eigen doos, en dan moet ik je daar nog dankbaar voor zijn. De werkelijkheid is namelijk dat als het van Willem III had afgehangen de slavernij nog tot ten eeuwigen dage had voortgeduurd.

De Nederlandse grondwetswijziging van 1848 waarbij de koning bijna alle macht verloor aan het parlement, was iets waar Willem III heel moeilijk mee kon leven, maar voor hem was het slikken of stikken. Het was de opkomst van het liberalisme in Nederland die de afschaffing van de slavernij mogelijk maakte in 1863 en beslist niet deze man! De macht daartoe had hij in 1863 niet eens meer.

In 1863 hadden de Engelsen de slavernij al precies 30 jaar eerder afgeschaft in hun koloniën. Een belangrijke opmerking die hierbij hoort is, dat de Engelsen zichzelf altijd op de borst slaan dat zij de eersten waren in de geschiedenis, die de slavernij hadden afgeschaft, maar ze zeggen niet erbij hoe het komt dat zij de eersten waren.

Niet omdat dat Engelse volk van zo’n hoge morele standaard was; neen!! In het boek “Veranderende Grenzen, Nationalisme in Europa 1815-1919”, onder redactie L.H.M. Wessels & A Bosch ISBN 90-6168-376-9,  staat de werkelijke reden: ondernemers in het moederland (Engeland) konden niet langer concurreren met ondernemers in de koloniën, die zich van gratis slavenarbeid bedienden. Dit leidde tot een concurrentievervalsing binnen het Britse imperium. Toen hebben krachten in het moederland die heel toevallig ook liberalen waren onder het mom van liberalisme en de morele verwerpelijkheid van de slavernij, de afschaffing daarvan bepleit en ook bewerkstelligd. De motieven waren hoofdzakelijk van economische aard.

Ook wordt vergeten dat wanneer er geen slavernij was geweest, voorts de onmetelijke rijkdommen van Afrika niet waren gestolen, en de opdeling van Afrika in landen niet op onnatuurlijke wijze was geschied, Afrika het welvarendste werelddeel had kunnen zijn, bovendien zonder stammenoorlogen en oorlogsmisdadigers die nu worden gebracht voor het Internationaal Strafhof.

Aan al die kortzichtige zwarte mensen die het eens zijn met die achterlijke onzin of zelf verkondigen dat we blij mogen zijn dat we uit Afrika zijn gehaald, wil ik de volgende vraag stellen: als je vooraf had mogen kiezen tussen de volgende 2 mogelijkheden, welke mogelijkheid zou je hebben gekozen, 1 of 2:

  1.  anno 2012 wonend in Afrika en dagelijks lunchen en dineren op de vuilnisbelten van Ghana of Nigeria maar je door dit armoedige bestaan jouw voorouders al die vernederingen als slaaf had bespaard; of
  2. Je wist vooraf welke zware ontberingen jouw voorouders zouden moeten doorstaan om te bereiken dat jij het anno 2012 (naar eigen zeggen) goed hier zou hebben.

Samengevat: jouw beweerde levensgeluk in Europa weegt niet op tegen de prijs die jouw voorouders hiervoor hebben moeten betalen! Zeg dus nimmermeer dat we ergens blij om moeten zijn. Duik eerst in de wrede, onmenselijke slavernijgeschiedenis. Begin maar met  deze voorbeelden uit Coronie.

Ik wens u een bezinningsvolle 1-juli-dag toe!

Herwin Hooplot

Naschrift (1 juli 2012): omdat ik 2 reacties ontving op mijn stelling hierboven, wil ik nog het volgende opmerken. Ik zeg niet dat anno 2012 mensen lunchen op vuilnisbelten in Nigeria of Ghana. Neen! Het is  slechts een hypothese om met  één keuzemogelijkheid uit twee uitersten aan te tonen dat niets op de wereld het lijden van onze voorouders kan compenseren. Ook niet die vermeende welvaart waarop kortzichtigen duiden. U mag beslist niet zeggen dat  zonder het lijden van onze voorouders wij het ook niet zo goed zouden hebben gehad in Europa. Dat mag u pas zeggen als het ook waar is dat wij onze voorouders dankbaar moeten zijn dat ze hebben geleden voor ons, opdat we het hier goed konden hebben. Maar onze voorouders hebben niet de bedoeling gehad voor ons te lijden, dus is er ook niets om dankbaar voor te zijn!! Hun lijden is geen vrije keuze geweest, zoals dat van Jezus aan het kruis. Ze waren slachtoffers van mensenroof en de ernstigste schendingen van mensenrechten uit de wereldgeschiedenis. Jezus stierf  uit vrije wil aan het kruis met de bedoeling voor onze zonden te boeten. Onze voorouders stierven in slavernij niet met de bedoeling om aldus voor ons een beter leven te scheppen.  Was dat wel het geval, dan hadden ze tenminste nog een troostende rechtvaardigingsgrond gehad voor hun uiteindelijke dood, zoals bij Jezus het geval was. Trouwens ik betwijfel het ten zeerste of Jezus meer geleden heeft dan een veldneger uit de slaventijd (maar dat mag je niet zeggen).  Dat is wel mijn mening, maar dat doet nog geen afbreuk aan mijn grote geloof in God en zijn goedheid. Onze voorouders hadden evengoed een beter leven voor ons kunnen scheppen in Afrika als al die dingen die ik omschreef niet waren gebeurd.  En zelfs al zou Afrika anno 2012 er niet zo ideaal hebben uitgezien zoals ik in mijn koffiedik zag; wel zou  het in ieder geval welvarender zijn geweest dan nu, als al de bodemschatten niet waren weggeroofd en menselijk kapitaal niet was weggevoerd en vernietigd..

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.