Reactie op “ Verontruste Coronianen”

Reactie op “ Verontruste  Coronianen”

Allereerst wil ik opmerken dat als Coronie in de publiciteit komt dan is het in de meeste gevallen negatief; het lijkt erop alsof er niets goeds gebeurt in het district.Het in de marge genoemde artikel is doorspekt van leugens en riekt naar discriminatie oftewel de bevolking van Coronie oproepen tot discriminatie van niet-Coronianen.(Bij deze gaat het niet om zaken welke over de dc van Coronie is aangehaald. Over deze zaken wil ik geen reactie geven.

Uit het artikel blijkt dat alles wat fout gaat in het discrict, de schuld is van niet-Coronianen.Alhoewel ik heel veel kan vertellen over de schrijvers, zal ik het dit keer laten, maar als het in de toekomst nodig mocht blijken zal ik het wel doen.Ik werk, woon en leef in Coronie sinds januari 1984, een onlosmakelijk deel van Suriname.Verder wil ik ook bij vermelden dat ik sinds begin 2005 de leiding heb van LVV Coronie.Ten aanzien van het in beslag genomen zand d.d. 20 maart 2012, kan ik het volgende zeggen.

Het zand was niet bestemd voor het asfalteringsproject. Het kwam van het Coppenamegebied, waar er al jaren een wildwest-situatie heerst. Men heeft het over zand dat naar Nickerie gaat, maar men rept met geen woord over het deel dat richting Paramaribo gaat.

Het is nog geen enkele minister gelukt om ordening te brengen in deze situatie. Zand bestemd voor het asfalteringsproject wordt ergens anders gegraven. (Aan de overkant van waar ik woon, op het perceel van een Coroniaan).De indruk wordt gewekt dat niet-Coronianen de schuldigen zijn van de heersende situatie in het Coppenamegebied maar er zijn ook plaatselijke bewoners die consessies hebben om daar zand af te graven.Ten aanzien van de landbouwinfrastructuur kan ik het volgende vermelden.

Het ministerie is belast met de hoofdinfrastructuur van de landaanwiningsprojecten en de boeren hebben ook hun deel. In 2005 is er in totaal 30.000 meters waterwegen aangepakt, resultaat niet eens 500 ha inzaai van padie, kosten SRD.175.000. 2009, 23.000 meters, resultaat 200 ha ingezaaid, kosten SRD.145.000 .

Voor 2012 is in de pijplijn 23.000 meter project reeds goedgekeurd door de Raad van Ministers. De bedoeling is om in april een aanvang te maken met de werkzaamheden. In deze is inbegrepen een jaar lang na-onderhoud. Kosten voor dit project SRD.355.000.Ten aanzien van beschelping van een bepaald gebied, is het gewoon spijkers op laag water zoeken.

Het is wel zo dat een niet- Coroniaan een paar jaren geleden percelen gekocht heeft van plaatselijke bewoners. Ik kan zeggen dat betrokkene wegens bijzondere omstandigheden op korte termijn geen activiteiten zal uitoefenen in dat gebied. In dat gebied zijn er wat jongeren bezig met verbouwen van diverse gewassen.

Wat de zwampkerende dam betreft wil ik heel kort zijn. Het werk is uitbesteed aan een aannemer en een ingenieursbureau is belast met de directie. LVV is de opdrachtgever maar ik ben niet de vertegenwoordiger in deze. Het een en ander is vastgelegd in het bestek en het contract getekend tussen de desbetreffende partijen.Ten aanzien van het landbouwbeleid van Coronie: de wet op Regionale Organen geeft genoeg houvast aan de RR en DR om zaken te bespreken.

De mensen moeten hun behoefte ook aangeven maar die moeten realistisch zijn. We stappen niet voor elk wisje-wasje naar de media maar werken gericht naar de belanghebbenden toe, hetgeen efficienter en doelgerichter is. Indien de belanghebbenden acute zaken te bespreken hebben, dan weet men waar het kantoor is, deze blijft op dezelfde plaats en altijd bemand.

Als men ziek is gaat men naar de dokter, de dokter gaat niet zelf zoeken wie ziek is. In samenwerking met alle stakeholders wordt de sector ontwikkeld maar wel op basis van gelijke partnershap (Equal partnership) Mevrouw Plak moet de laatste persoon zijn die moet praten over trainingen ten behoeve van personeel bij andere instanties. Ik denk dat de Coronianen zich nog het geval van die ene jongeman kunnen herinneren, die bij Surpost werkte en deze heeft gelaten om bij Radio Mohari te gaan werken. Vandaag de dag is hij brodeloos. Toen hij getraind moest worden in Nederland in het kader van een Twinningsproject, wie is dan gegaan? Ik zal het wat dit betreft hierbij laten.

Het beleid van wie naar trainingen, seminars, workshops etc. gaat, is een aangelegenheid van het bevoegde gezag.Ook wat betreft het aangehaalde over Fiso, kan ik zeggen dat dit ook een aangelegenheid is van het bevoegde gezag.Het is mij wel bekend uit welke hoek deze zaken komen. Deze persoon probeert sinds mijn aanstelling als ressortleider overal waar het mogelijk is mij zwart te maken. De door de schrijvers aangehaalde zaken zijn interne aangelegenheden van een ministerie, dus het is gewoon inmenging in aangelegenheden waar ze elke bevoegdheid voor missen.

Indien het personeel problemen heeft dan moet het de juiste wegen bewandelen conform de wettelijk vastgestelde regels voor ambtenaren. Deze moeten ook niet vergeten dat rechten en plichten samengaan.

Concluderend kan gesteld worden:

– De schrijvers willen de Coroniaanse bevolking aanzetten tot haat tegen niet-Coronianen en in het

bijzonder mijn persoon.

– Ze vertrappen mijn grondrechten welke verankerd zijn in de grondwet.

– Verder stellen zij dat de wildwest-situatie die er heerst, ik een van de verantwoordelijken ben.

– Ze propageren de Monroe-stelling ‘Coronie voor de Coronianen’ welke in strijd is met de grondwet.

– Ze meten zich bevoegdheden aan die ze niet hebben. Wettelijk zijn ze niet de vertegenwoordigers van de bevolking.

Ik zal deze kwestie niet zo laten maar doorgeleiden naar de procureur-generaal om mee te nemen in het strafrechtelijk onderzoek welke ik aangevraagd heb tegen de echtgenoot van mevrouw Plak, de heer Monkou. Hieruit blijkt dat deze personen het persoonlijk hebben tegen mij en de bevolking erbij wil betrekken.

 M.S. Khodabaks

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.