Broddelwerk in Coronie

Als een kaartenhuisBroddelwerk in Coronie

Hieronder een aantal foto’s gemaakt door dhr.  Harold Monkou, op 25 maart 2012, bij het Totnesskanaal, achter de Gouverneurstraat, voorbij EBS, ter hoogte van Polderdam (Podroedang).

Amateurs die van toeten noch blazen weten krijgen werkzaamheden vergund. U ziet het resultaat! Niet de deskundigheid van de aannemer lijkt leidend te zijn, maar andere aspecten, want niemand kan beweren dat bij het gunnen van dit werk de deskundigheid van de aannemer voorop stond. Let op de kinderlijke wijze waarop de zwakke beschoeiing is aangebracht. Voor de goede orde wil ik nadrukkelijk vermelden dat volgens bekomen informatie de aannemer geen (domme) Coroniaan is. De aannemer heeft volgens die informatie uit Coronie reeds 3x corrigerende werkzaamheden moeten uitvoeren en nog levert hij broddelwerk af. Nu mag die aannemer een vierde poging wagen om de zaak af te krijgen om daarmee goedkeuring van Openbare Werken te verwerven. Wij van Coronie.eu zullen niet nalaten zaken als deze voor het voetlicht te plaatsen en de ontwikkeling te blijven volgen. Wij zijn dan ook blij dat er nog mensen in Coronie aanwezig zijn die onrecht en andere misstanden op onze geboortegrond in de openbaarheid durven brengen. Redactie Coronie.eu 

 Als de palen diep genoeg geheid waren, was dit niet mogelijk.  Maar ja, zo ging het ook al vroeger met de kustverdedigingswerken in Coronie:  gevlochten palmtakken die in no-time door het zoutwater werden verslonden en later parwahout kappen te Totness om een doorbraak van de zee op Novar of Burnside te dichten; en het jaar daarop het omgekeerde.

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.