De Verliefde DC (L’histoire se répète), deel 1/3

De Verliefde DC (L’histoire se répète), deel 1/3

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad. Anno 1927. 79ste Jaargang. No. 51 DINSDAG 21 JUNI 1927 SURINAME

 Coronie, 14 Juni 1927.

(……..) Maar al deze drukte belet de fungeerend Commissaris toch niet zyn vermaak te zoeken. Men kan hem ‘s avonds gewoonlijk vinden in de winkel van G. (= winkel Gonsalves Jardin de Ponte, van mister Gomez, redactie coronie.eu) bij ‘t Kanaal, voor de toonbank, waar deze en gene een taaie komt pakken en een aantal straatjongens en bewoners van „sweet hotel” gewoonlijk byeen zijn. Dus fijn gezelschap voor een fungeeerend D.C. Maar daarom schijnt het toch niet te doen te zijn; men vermoedt n.l. dat zijne EdelGestrenge verliefd is op de juffrouw die daar in de winkel is, en dit vermoeden grondt zich o.m. op het feit, dat hij gewoonlijk de winkel eerst verlaat als deze dame naar boven gaat, waarna hij nog geruimen tijd als een verliefde kater in Maart, rond de winkel blijft patrouilleeren. Natuurlijk is dat zijn zaak en men heeft daarmede niets te maken, maar de Coronianen zyn zoo iets niet gewoon van de Commissaris. Ze zijn nog wat conservatief weet U, maar daar het hun stof tot conversatie geeft hebben ze er overigens vrede mee en zeggen, dat als men vanwege de Hooge Oome er niets in ziet, vooruit dan maar. We hebben in de laatste tyd zooveel ondervonden, dat we maar over niets meer verwonderd zullen zijn. Waar de Coronianen echter wel mee te maken hebben, is het gedrag en het optreden van de fungeerend. Commissaris in het publieke leven. En dit is juist, dat alles te wenschen overlaat.

Coroniaan.

Noot Coronie.eu: Winkel goncalves Jardin de Ponte  werd volgens ouderen later winkel A-joe, bevond zich naast het zoetwaterkanaal Friendship. Deze chinees A-joe trouwde met een dochter van mister Gomez Goncalves Jardin de Ponte, Agnes. In deel 3/3 is resultaat van de verliefdheid te lezen.   

Wordt vervolgd

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.