Verontruste Coronianen

 Verontruste  Coronianen

Bericht van Harold Wolf en Gitana Monkau-Plak

 Met het aantreden van districtscommissaris (dc) Ramdien dacht eenieder een verandering te kunnen hebben in het bestuurlijke van het district Coronie. Na een jaar Ramdien is er inderdaad verandering in het bestuurlijke opgetreden, namelijk chaotisch bestuur.

De bestuursambtenaren worden tegen elkaar uitgespeeld:

– In de plaats van de districtsecretaris is er een ondergeschikte aangesteld als administratieve kracht c.q.gezelschapsdame voor de dc.

– Bestuursambtenaren hebben geweigerd om werkzaamheden te vervullen die niet vallen binnen hun functie-omschrijving omdat er misbruik van hen werd gemaakt.

De rijkdommen van het district worden weggedragen op een zeer sluwe wijze en de dc beweert niets van af te weten.

Er worden op dit moment asfalteringswerkzaamheden verricht in Coronie, waarbij er onregelmatigheden plaatsvinden met zand dat bestemd is voor rehabilitatiewerkzaamheden van de wegen. Hoeveelheden zand die bestemd waren voor werkzaamheden werden weggevoerd. Een hoeveelheid daarvan is door de dc in beslag genomen, nadat jongeren van Coronie krachtig hebben geprotesteerd tegen schlep-/ zandafgravingen.

Coronianen geven aan dat dit soort taferelen zich vaker zullen voordoen, omdat de dc weigert in het district Coronie te wonen waardoor zij geen zicht heeft van de gebeurtenissen.

Gelet op deze onregelmatigheden zou er een strafrechtelijk onderzoek, dat is uitgebleven, moeten plaatsvinden met betrekking tot zand/schelp die reeds naar Nickerie zijn vervoerd.

Duizenden tonnen zand / schelp worden het district uitgedragen zonder dat het district profijt van heeft. Dit heeft als gevolg dat er op langer termijn een milieuramp zich zal ontwikkelen in het Coppenamegebied. De situatie is reeds precair.

Gebleken is dat er buiten de beschikkingsregels om wordt gegraven en dat er geen controle daarop wordt uitgevoerd. En als de dc zegt dat zij nooit in het gebied is geweest, na meer dan een jaar deze functie te bekleden, dan vragen Coronianen zich af of zij serieus bezig is dit district te helpen opbouwen.

Coronianen zijn zeer teleurgesteld en zien graag een management-gerichte dc als vervanging tegemoet.

De GMD die jaren leidelijk heeft toegezien,dat het Coppenamegebied is verpest door wildwestafgravingen, heeft nu, om het oog, paal en perk gesteld nadat het kalf al verdronken was. Nog steeds worden 1×24 uur duizenden tonnen schelpen vervoerd, en liefst tijdens nachtelijke uren, naar het district Nickerie zonder controle door autoriteiten.

 Tegen de tijd dat Coronie opgenomen zal zijn in het decentralistieproces zijn de natuurlijke hulpbronnen die dit proces financieel moeten ondersteunen, geheel uitgeput.

Het ministerie van LVV, afdeling Coronie, heeft in geen jaren wat gedaan aan de landbouwinfrastructuur van Coronie en nu daar er niet-Coronianen een lapje grond ter beschikking hebben gehad in een bepaald gebied, haast LVV zich om de dam die naar de gronden leidt te reconditioneren met schelpen.

Coroniaanse landbouwers vinden dat zij worden miskend door LVV, gezien zij de bovenvermelde faciliteiten ontberen. Vele dammen zijn dichtbegroeid en onbegaanbaar en dus niet onderhouden door LVV. Zelfs de zogenaamde waterkerende dam, dat bescherming moet bieden aan de rijstpolders, verkeert in een deplorabele staat. Deze dam is nooit opgeleverd maar men pleegt nu zogenaamd onderhoudswerkzaamheden zodat de dam naar zeggen van de heer Playfair van het consultancybureau Sintec, in november 2012 alsnog kan worden overgedragen aan de overheid.

De coördinator van LVV, een niet-Coroniaan, die reeds meer dan 25 jaren in Coronie woont en moeite heeft met integratie, heeft nooit zijn landbouwbeleid aan Coronie kunnen presenteren waardoor de Coroniaan heel slecht op de hoogte is van het landbouwproces. Zelfs cursussen, opleidingen en trainingen worden zowel zijn personeel als de Coroniaan onthouden. Daarom heeft Coronie een groot gebrek aan landbouwkader. Hij vertegenwoordigt het district tijdens alle seminars, beurzen, trainingen en andere activiteiten en houdt de informatie voor zichzelf.

Om zijn ondersteuningskring te behouden heeft hij bepaalde arbeiders van LVV een zodanige financiële positie verschaft binnen het Fiso waardoor deze personen hem naar de mond praten.

Coronianen zien hem liever gaan dan komen.

Systematisch sluiten de coördinator van LVV en de dc van het district Coronie hun ogen voor de ontwikkeling van Coronie en het wildwest floreert subtiel .

Harold Wolf en Gitana Monkau-Plak

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.