Cultuurbarbaren gaan hun gang maar!

Coronie, Totness, 1955: kanaal  naast Totnesskanaal nast Tjon A LoiTjon A Loi

Er valt zo veel te zeggen over de toestand in Coronie, dat je soms niet meer weet waar te beginnen. Ik ben nu in de stemming om OPNIEUW iets te zeggen over de cultuurbarbarij daar. De omgeving Totnesskanaal is een van de meest opvallende, historische plekken van Coronie, waar mensen elkaar ontmoeten sinds het bestaan van Coronie. Een soort dorpskern, waar vroeger oude mannen en vrouwen kwamen bijpraten op de beroemde roddelbank. Wendell Lamsberg bracht in ons gastenboek die konkroebangi (zie foto op homepage) in herinnering. Ook andere mooie kunstwerken die daar aanwezig waren, zie je daar niet meer. Men heeft de omgeving vernietigd uit hebzucht en staatsvandalisme.  En dat gaat maar door. Het begon allemaal  met de DC Demon die het kwadok/aquadok (afgeleid van aquaduct) liet dempen. U ziet op foto 1, hierboven, het kunstwerk (afdak) dat onderdeel was van de afsluitbare sluis die vroeger heerlijk koel en gezond zwampwater loosde naar ons zwembad, naast het Totnesskanaal (kwadok). Met de demping van het kwadok werd ook het kunstwerk (afdak en sluis) op het kanaal vernietigd en de Coroniaanse jeugd een ontspanningsmogelijkheid ontnomen.  Zie voor uzelf hoe de locatie er uitzag voordat de cultuurbarbaren Coronie begonnen aan te doen op zoek naar “aardsche schatten”.

 

Op de zwart/wit foto uit 1955, hiernaast, kunt u achterin het afdakje van het kwadoksluisje nog waarnemen. De kunstwerken waren allemaal gewoon naturel of wit geschilderd. De  huidige  banale kleurstelling hoort niet thuis in deze oude monumentale dorpskern. Op de kleurenfoto hieronder ziet u vanuit dezelfde positie de veranderde omgeving in juli november 2010. Vervolgens ziet u als laatste, onderin, een foto uit oktober 2011.Reclame in vuurrode/witte kleurstelling, met een achterlijk Walt-Disney-sprookjesgehalte.


De monumentale bebouwing en haar omgeving worden ontsierd door die rommel van Digicel. Het aanbrengen van reclame op of aan deze monumentale kunstwerken: of door  Digicel of door de concurent of door wie dan ook, en in welke vorm dan ook, zou geheel verboden moeten zijn.

 

 

 Wellicht dat u zich kunt herinneren dat het conflict tussen de heer Paal en DC Ramdien er ook over gaat dat de heer Paal afspraken had gemaakt met een bepaalde Telecombedrijf voor het aanbrengen van reclame en dit vooraf met de DC had besproken. Volgens Paal heeft de DC daarna (stiekem) een concurrerende Telecombedrijf de ruimte geboden voor het plaatsen van reclame. Klaarblijkelijk viste de heer Paal achter het net, omdat de DC stiekem vóór het net was gaan vissen. Ai baya, ik heb geen reden aan te nemen dat het niet gaat om deze reclame-uiting op deze locatie. De rest laat zich raden.  Everybody’s shoppin’ around!! Bij dit alles vergeten deze mensen dat ze in dienst zijn van de Coroniaanse bevolking. Ik word er gewoon niet goed van!  En dan al die mooie praatjes over ontwikkeling voor het district. Er komt een dag waarop Coronianen zullen gaan inzien dat onderlinge economische verbondenheid belangrijker is dan achterlijke partijdiscipline. De kunst is dus voor deze mensen een economisch bindmiddel te vinden dat dwars door de partijlijnen loopt en waar politieke partijen niet om heen kunnen of geen invloed op hebben, waardoor de Coroniaan geen twee keer hoeft na te denken wanneer hij moet kiezen tussen zijn economisch belang en het (achterlijke) partijbelang dat hem leidt naar Golgotha. Daar hebben we het de volgende keer nog over, want dan zal ik het hebben over de bouw van de  zeedijk, van gronddiefstal en het belang van samenwerking onder Coronianen.

Herwin Hooplot (hvhooplot@hotmail.com)

 

 

 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.