Paradise Oil Company (POC) in Coronie (4 november 2011)

Als Coronie in het brandpunt van de belangstelling staat, is het altijd weer omdat daar iets te halen valt (olie uit de zwamp, schelpen uit de ritsen) of dat  er op andere wijze geld te verdienen valt (dijkbouw). Nooit haalt Coronie het nieuws met als onderwerp: “we gaan de koppen bij elkaar steken om dit district uit zijn isolement te halen of belangeloos tot ontwikkeling te brengen middels investeringen die de Coroniaanse bevolking naar een hoger levensstandaard moeten tillen.”

Nu heeft Paradise Oil Company (POC), een dochteronderneming van Staatsolie nv, aardolie (het zwarte goud) geroken in de Coroniezwamp;  een gebied dat was voorbestemd als natuurreservaat. De vernietiging van het milieu in de Coroniezwamp kan beginnen. Dit startte overigens al bij de oversteek van een boorplatform over de Oostwestverbinding (Nelson Mandelaweg), ter hoogte van politiepost Burnside (zie hiernaast foto vaarroute naar de zwamp. Het zou volgens Starnieuws (3 aug. 2011, 14.20 uur) voor het eerst in meer dan 1000(!) jaar zijn dat men zo ver de zwamp intrekt (de boorput bevindt zich 20 km zwampinwaarts).

Maar wie is in staat te controleren wat POC daar in het verlaten achterland uitvoert? Wie garandeert dat daar geen milieuvervuilende afvalproducten zoals olieresten en ander andere chemische rommel worden gedumpt tijdens en na het boren? Wie garandeert dat POC bij een negatief resultaat niet alle rommel daar achterlaat ten koste van het milieu? Niemand! Sommigen pikken zelfs een graantje mee door POC in Coronie te faciliteren. POC kan gewoon zijn gang gaan in het achterland van Coronie. Geen haan die ernaar kraait of kip die ernaar kakelt, maar o wee als de Coroniaanse bevolking een boer/oprisping laat die riekt naar verzet of onrust, dan wordt door de DC met een hoop blabla meteen de gemoederen gesust. Dat schijnt onderhand de functie van de nieuwe DC van Coronie te zijn: binnenbrandjes blussen met populistische praatjes en adhoc-maatregelen, waardoor de indruk ont staat dat a m’ma é wroko (’t moederke presteert). Maar dat is een ander verhaal waar ik nog op terugkom, nu de wittebroodsmaanden bijna achter de rug zijn.

Als je loopt langs het Totnesskanaal, voorbij  Soemboredjo en Tweede Boitie(Cocoslaan) kom je bij de sluis die het Totnesskanaal en de zwamp met elkaar verbindt. Daar is het POC ook bezig met activiteiten die slecht zijn voor Coronie. Wat daar gaande is, is niet mooi! Als je de Coronianen vraagt of ze weten wat daar achter Soemboredjo gebeurt, weten ze het niet, want ze zijn – naar eigen zeggen – “niet gaan kijken”.  Er lijkt sprake van aanleg van een verharde weg in de zwamp of van het verder aan banden leggen van de zwamp, opdat het water in de zwamp niet kan wegstromen. Maar daar gaat het nu echter niet om hoewel dat ook een belangrijk aspect is, waar ik nog op terugkom. Waar het in dit stuk hoofdzakelijk om gaat volgt hieronder.

Het zal u wellicht verbazen, dat klei of leem om de verhardingen aan te brengen wordt gegraven op nog geen 75 meter afstand verwijderd van dit complex en bovendien in bewoond gebied, op steenworp afstand van bestaande woningen. Deze activiteiten zijn volledig aan het oog onttrokken.   Op onderstaande foto ziet u een graafmachine die klei of leem afgraaft  pal tegenover de woningen aan de Cocoslaan (Tweede Boitie, langs het Totnesskanaal). U kunt ook duidelijk zien hoe klein de afstand is tussen de bestaande woningen en de plek  waar de afgravingen plaatsvinden. Daar zullen uiteraard ook kraters ontstaan, die bij zware regens zullen vollopen, zoals in het geval van de schelpafgravingen in het Coppenamegebied. Wanneer geen eind wordt gemaakt aan deze afgravingen zal aan deze zijde van de Cocoslaan ook geen woningbouw kunnen plaatsvinden zonder het gebied opnieuw op te hogen. De vraag is dan ook wie de eigenaren zijn van de percelen en of er toestemming voor die afgravingen is verleend.  In Coronie is brutale schending van het eigendomsrecht – ook van overheidswege – aan de orde van de dag. En hoe zit het met de belangen van de huiseigenaren aan de andere kant van de Cocoslaan, wiens percelen ontvankelijker worden voor overstromingen en verzakkingen van huizen.Ik word gewoonweg verdrietig van wat ik heb aanschouwd in Coronie: de respectloosheid en de evident onrechtmatige wijze waarmee de overheid met de belangen van de mensen omgaat bij de dijkbouw en de jacht op aardolie; de opportunistische wijze waarop de overheid omgaat met de onwetendheid onder de mensen daar. Je kunt momenteel geen politiek praatje voeren met 2 personen. Er loopt altijd eentje weg uit vrees woorden in de mond gelegd te krijgen. En van de grotendeels Javaanse bevolking op Boitie , zal ook geen protest komen, terwijl zij het eerst getroffen worden.

Bij het maken van foto’s van deze activiteiten toeterden de graafmachinist en de bestuurder van de truck op bovenstaande foto langdurig, fel en dreigend om mij te verjagen uit het gebied!   Het zou mij niet verbazen, als zou blijken dat DC Ramdien wel degelijk weet wat zich hier allemaal afspeelt, maar zich van den domme houdt. Ze weet of behoort het te weten en hiertegen in het geweer te komen. Maar niemand in Coronie durft zijn/haar mond hierover open te doen uit vrees voor represailles. Immers, 80% van de werkende bevolking is ambtenaar. Ik ben benieuwd of het gebied na 1 december weer toegankelijk zal zijn voor iedereen. De beperking geldt immers tot december 2011. Klik hier voor meer foto’s.

Herwin Hooplot (hvhooplot@hotmail.com)

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.