1 juli overdenking 2011: slavernij

De Verenigde Naties (VN) heeft in een verklaring het  jaar 2011 uitgeroepen tot het ‘Internationaal jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst. Hiermee wil de VN aandacht schenken  aan de Afrikaanse diaspora. Ook wil de VN met de Verklaring lidstaten dwingen tot zelfonderzoek betreffende de Durban Declaratie en Programma van Actie (DDPA). Hiertoe werd besloten op de VN Wereld Conferentie tegen Racisme (WCAR) in Durban (Zuid Afrika) in 2001.

Op die conferentie werden de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij tot misdaden tegen de menselijkheid verklaard. Nederland zet  zich sinds 2007 met een aantal landen in voor de oprichting van een monument  bij  de VN in New York als eerbetoon aan de slachtoffers van de slavenhandel. De bedoeling is dat het Slavernijmonument kan worden onthuld als de restauratie van het VN-gebouw is voltooid.

Op vrijdag 25 maart 2011 werd tijdens een plechtigheid in het VN-gebouw in New York stilgestaan bij de slachtoffers van de slavenhandel. Onder de vele aanwezigen waren de secretaris-generaal van de VN, Ban-Ki Moon, en de  Zwitserse  Voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Joseph Deiss. In Suriname wordt op 1 juli 2011 in de Kathedraal te Paramaribo een dienst gehouden die tevens het internationale jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst moet inluiden.

Er zijn in de Tweede Wereldoorlog zes miljoen joden vermoord. O wee degene die het lef heeft deze Holocaust te ontkennen; hem wacht strafvervolging en uitstoting.

De VN heeft  – zoals ik hiervoor aangaf – de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij tot misdaden tegen de menselijkheid verklaard.

Thans mag een verstrooide professor uit Leiden, Piet Emmer, ongestraft beweren dat de Nederlandse slavernij niet wreder geweest is dan die van andere landen. “En sowieso was de slavernij niet bijzonder wreed”, aldus Emmer.  Er vielen volgens hem weliswaar tijdens het massale transport naar Amerika veel doden, maar dat  kwam volgens Emmer niet door de wreedheid van de Europeanen, maar door de Afrikaanse handelaren die hun slaven vooraf slecht gevoed hadden. En toch waren het  de Europeanen die de slecht gevoede slaven opkochten! “We weten nu ook dat de Nederlandse handelaren probeerden om het lot van de slaven draaglijk te maken”,  aldus Emmer.

In werkelijkheid zaten de slaven weken en soms maanden opeengepakt  in het  ruim.  Ach, dat viel best mee, beweert Emmer echter. Per persoon was er volgens hem ongeveer dezelfde ruimte ter beschikking als voor een economy class-passagier in een Boeing 747.

In plaats van de mogelijkheid te bekijken deze ontkenner van de zwarte Holocaust te laten vervolgen, houden baantjesjagers en anderen die aan de 1 juli-viering verdienen zich hier te lande bezig met allerlei niet ter zake doende activiteiten.

Het is algemeen bekend dat de grootste straf die een slaaf uit het Caraibisch gebied kon krijgen, was te worden verkocht aan Nederlandse slavenhouders. In het jaar 1737 voer het schip “Leusden” o.l.v. Jochem Outjes vanuit Afrika richting Suriname.  Het was zijn tiende reis met het schip Leusden. Bij de monding van de Marowijnerivier is het schip met alle 700 (zevenhonderd) slaven vergaan.De bemanningsleden hadden zichzelf gered en waren naar de kust gevaren.  Ze hadden vooraf en opzettelijk de luiken van het ruim waar de slaven zich in bevonden dichtgetimmerd en lieten deze  slaven als ratten in de val achter.

1 juli is geen dag voor het vieren van feest, maar een dag van bezinning. Ik hoop dat elke Coroniaan na het lezen van deze twee voorbeelden, waar de link naar verwijst, en die zich in de slaventijd hebben afgespeeld in Coronie, één minuut stilte in acht zal nemen en zich daarbij zal afvragen: zou het hier kunnen gaan om mijn bloedeigen voorouders? Het antwoord is: wellicht ja!!

Herwin Hooplot

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.