De wondeplek van Coronianen

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname dinsdag 2 januari 1923, nr 1

Samenwerking bij de Coronianen.

Coronie 16 December 1922

M. de R.
Uit het reisverhaal van de Gouverneur naar Coronie in de courant, vernamen wij dat Zijne Ex. in zijn tafelrede de hoop uitsprak dat er samenwerking bij de Coronianen mag komen. Dat was te verwachten want dat is hunne wondeplek. Het antwoord daarop van de Commissaris, de heer Roeske, heeft ons verwonderd. Volgens ZEG1 reeds op weg in de goede richting en dat zou blijken uit de reeds lang bestaande R. C. Vereeniging St. Joseph, De Christelijke sociale vereeniging en hare jongelingsvereeniging W. I. K.

ZEG had daarbij nog kunnen noemen De spaarvereeniging Kleine kracht, de begrafenisvereeniging Soli Deo Gloria, twee criquet vereenigingen, twee kamermuziek vereenigingen, en aantal vereenigingen z.g kas-monni en misschien nog een aantal anderen. Nu zijn dat allemaal vereenigingen die op hun terrein, en voor hun doel zeker heel nuttig kunnen zijn, en waarvoor samenwerking noodig is. Maar zou onze geachte Commissaris Roeske nog zoo onbekend zijn met de Coronie-toestanden en niet weten dat zulke samenwerking het district Coronie niet helpen kan, en dat Zijne Ex. de Gouverneur, dergelijke samenwerking zeker niet bedoeld heeft? Dat zou te betreuren zijn en moeten worden afgeleid dat onder zijn Bestuur al heel weinig nuttige samenwerking te wachten is, maar tevens verklaren waarom tot heden door hem geen enkele stap tot het bereiken daarvan (voor zoover bekend) is gedaan. Wij hopen het niet, maar vreezen een weinig en wel dat men meer gevoeld voor de ijzeren vuist dan gemeenschappelijk overleg, om tot samenwerking te komen. En dan is de samenwerking bij de Coronianen onmogelijk te krijgen, want bij minder ontwikkelden is men over  ‘t algemeen afkerig van te grooten dwang; dat lokt hen eer tot verzet uit, zoo ook in Coronie. ‘t Is dus maar te hopen, dat de heer Roeske zoo hij despotische aanvechtingen heeft zich zal weten te bedwingen.

Mijn dank M. d. R. voor de plaatsing.
Ik heb een voorgevoel dat ik, later nog wel eens bij U zal moeten aankloppen.
Petrus

Terug naar De Coroniaan of lees ook onze column!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.