Bigiman no de prei pajasi

Bron: Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad 1923. 75ste Jaargang. No. 92. Dinsdag 13 november

Brieven van Paulus.

Coronie, 23 October ’23.

Gewapende burgermacht.

Halt, richt u! (man tanapoe, draai joe hede na retihan sei1).  Drommels, vent. denk je dat je in de kokosboom klimt! Loekoe dia kaptein no kosi wan man jere, mi a no joe boy2).  Als je nog brutaal bent, ga je de kast in (burger gooit het geweer neer en gaat mopperend weg: tamarra joe sa kali mi kom poeloe kronto gi joe.3).

Kapitein en luitenant kyken boos en lachen de burger na, het publiek schaterlacht: joe kisi hem mooi. San dem denki taki bigiman de prei pajasi? 4).  Maar dat is verkeerd. Want dank zij onze burgermacht vreezen wij geen gevaar. Mochten wij ooit door een buitenlandschen vijand aangevallen worden, het heldhaftig burgerkorps, gewapend met 2 Bertha’s en 2 snelvuurkanonnen welke thans u glimmend vóór het commissariaat aankijken, zal ons redden. En om den vijand nog meer ontzag in te boezemen zullen wij heele noten in het vuur gooien, welke als bommen knallen en hem in den waan brengen, dat wy’ goed gewapend zijn.

Maar alle humor aan een kant. Waarom schaft men het verouderd instituut, dat wel voor den tijd waarop het in het leven geroepen werd zijne verdiensten had, maar thans een stuk Neurenberger speelgoed 5) is, niet af?  Het hoofd bezwaar is, dat de burgerkapitein, een particulier, bij ontstentenis van den DC aangewezen is om dezen te vervangen. Bestuursmachine moet door bestuursmachinisten in gang gehouden worden. En daar staan wij voor het feit dat men vandaag of morgen Codjo of Kwassi tot luitenant benoemt.

Weg met dat Neurenberger speelgoed. Overblijfsel van het door den Hollander hooggewaardeerden machts- en praalvertoon, zich toonend in blinkende knoopen, een sabel, hoeden pluim, geef ons een Districts-Secretaris als vervanger van den DC of laat den geneesheer de vervanger zijn. De burgermacht zij een eervolle begrafenistoegewenscht.

—————-

1) Man, blijf staan, keer je hoofd naarrechts. (authentieke voetnoot)

2) Kijk, eens kaptein, scheld een man niet uit, hoor je, ik ben je jongen niet. (authentieke voetnoot)

3) Morgen zul je me wel roepen om kokosnoten voor je te plukken.(authentieke voetnoot)

4) Je hebt hem beet. Denken ze soms dat grote mensen komedie spelen. (authentieke voetnoot)

5) Poppenkast (vertaling door coronie.eu op basis van encyclopedie)

Terug naar De Coroniaan of lees ook onze column!

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.